Τρόπος εντοπισμού βλαβών και επίλυσης μικροπροβλημάτων στις συσκευές σας

Βοήθεια και υποστήριξη για τις συσκευές σας

Στην Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens, μπορείτε να λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και να επιλύσετε μόνοι σας μικροπροβλήματα ή να λάβετε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens.

Ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις, επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία συσκευών. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Online Assistant της Siemens, για να εντοπίσετε τις βλάβες βήμα προς βήμα και να λάβετε υποστήριξη για τη συσκευή σας με βάση τα στοιχεία της συσκευής σας, ξεκινώντας με τον αριθμό μοντέλου (E-Nr) της οικιακής σας συσκευής Siemens.

Εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος στην οθόνη της συσκευής σας; Επιλέξτε "Κωδικοί σφάλματος στην οθόνη", για να περιηγηθείτε στη λίστα κωδικών σφάλματος και στις αντίστοιχες συμβουλές και λύσεις.

Επιλέξτε το σημείο εισόδου στην online Εξυπηρέτηση Πελατών της Siemens

Ανατρέξτε στη διάγνωση βλαβών, για να επιλύσετε το πρόβλημα της συσκευής σας

Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση επίλυσης του προβλήματος, αναγνωρίστε τη συσκευή σας και πληκτρολογήστε τον αριθμό μοντέλου (E-Nr) της συσκευής σας. Ο αριθμός μοντέλου (E-Nr) βρίσκεται πάνω στην πινακίδα της οικιακής σας συσκευής.

Εισάγετε E-nr
Παρακαλώ ελέγξτε τα στοιχεία
[global.common.msg.errorminlength]
Επιβεβαίωση κωδικού
Εισάγετε ένα έγκυρο E-number

Αναγνώριση της συσκευής Siemens

Ο αριθμός μοντέλου (E-Nr) βρίσκεται πάνω στην πινακίδα της συσκευής σας. Στη δεξιά πλευρά, μπορείτε να δείτε την πινακίδα και τη θέση του αριθμού E-Nr. Αν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται η πινακίδα πάνω ή μέσα στη συσκευή σας, ανατρέξτε στη βοήθεια αναγνώρισης συσκευής, σε αυτήν τη σελίδα.