Κωδικοί σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens - τι σημαίνουν

Περιηγηθείτε στους κωδικούς σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens και επιλύστε τα προβλήματα

Εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος το πλυντήριο πιάτων;

Εάν το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος ("E..."), περιηγηθείτε στη λίστα κωδικών σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens, για να δείτε τι σημαίνει και τι πρέπει να κάνετε.

Προς τα κατω

Η ψηφιακή οθόνη του πλυντηρίου πιάτων σας ενημερώνει για την κατάσταση της συσκευής. Οι κωδικοί σφάλματος πλυντηρίου πιάτων δείχνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Περιηγηθείτε στη λίστα κωδικών σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens, για να δείτε σε ποια προβλήματα αναφέρονται, πιθανές αιτίες του προβλήματος και τι πρέπει να κάνετε, για να προσπαθήσετε να το επιλύσετε. Έχετε υπ' όψιν ότι οι κωδικοί σφάλματος πλυντηρίου πιάτων εμφανίζονται μόνο όταν το πλυντήριο πιάτων έχει ψηφιακή οθόνη. Οι κωδικοί και οι συνιστώμενες ενέργειες μπορεί να μην ισχύουν για το πλυντήριο πιάτων που έχετε στο σπίτι σας. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.

Εμφανίζεται ο κωδικός E01, E02, E03, E04 ή E05 στην οθόνη του πλυντηρίου πιάτων;

Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος πλυντηρίου πιάτων που σχετίζεται με βλάβη των ηλεκτρικών συστημάτων. Αυτό σημαίνει πιθανόν ότι παρουσιάστηκε τεχνικό σφάλμα ή διακόπηκε το πρόγραμμα. Το πλυντήριο πιάτων μπορεί να χρειάζεται επισκευή.

Λύση: Προτού επικοινωνήσετε με τοηνΕξυπηρέτηση Πελατών Siemens, επανεκκινήστε το πλυντήριο πιάτων. Για να το κάνετε αυτό, απενεργοποιήστε τη συσκευή από το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, περιμένετε λίγα λεπτά και επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων, κλείστε τη βρύση του νερού και αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων από την παροχή ρεύματος. Είναι εύκολο να προγραμματίσετε μια επισκευή χρησιμοποιώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens.

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων E06

Το πλυντήριο πιάτων έχει εντοπίσει βλάβη του αισθητήρα πόρτας ή βλάβη των ηλεκτρονικών συστημάτων. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens "EO6".

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E07

Υπάρχει βλάβη στο σύστημα στεγνώματος του πλυντηρίου πιάτων. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens "E07".

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E08

Το πλυντήριο πιάτων αναφέρει ότι είναι υπερβολικά χαμηλή η στάθμη του νερού στο ξέβγαλμα.

Ελέγξτε την τοποθέτηση των πιάτων. Εάν έχουν αναποδογυρίσει μπολ ή σκεύη και έχει μαζευτεί νερό στο εσωτερικό τους, μπορεί να έχει μείνει υπερβολικά λίγο νερό μέσα τη συσκευή για τη διαδικασία του ξεβγάλματος. Ο λόγος θα μπορούσε επίσης να είναι ότι τα πιάτα καλύπτουν το άνοιγμα εισαγωγής νερού στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή του νερού.

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E09 ή E11

Υπάρχει βλάβη στο σύστημα θέρμανσης του πλυντηρίου πιάτων. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens που εμφανίζεται.

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E10

Ο E10 σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο σύστημα στεγνώματος του πλυντηρίου πιάτων. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens "E10".

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E12

Το θερμαντικό στοιχείο του πλυντηρίου πιάτων έχει άλατα ή είναι λερωμένο. Κάντε αφαλάτωση στο πλυντήριο πιάτων ακολουθώντας τις οδηγίες αφαλάτωσης. Περισσότερες πληροφορίες για τον καθαρισμό του πλυντηρίου πιάτων θα βρείτε στον οδηγό του πλυντηρίου πιάτων.

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E14

Η συσκευή έχει ενεργοποιήσει το σύστημα προστασίας από το νερό, γιατί υπάρχει βλάβη στο σύστημα πλήρωσης ή έχει εντοπιστεί βλάβη στην παροχή νερού. Το πλυντήριο πιάτων έχει πρόβλημα με το νερό, όπως δείχνει ο κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E14. Ελέγξτε την είσοδο νερού και βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας της γωνιακής βαλβίδας ελέγχου ροής και της παροχής δεν έχει τσακίσει.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το βίντεο.

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E15

Το πλυντήριο πιάτων σάς ενημερώνει ότι υπάρχει νερό στη λεκάνη του δαπέδου. Κλείστε τη βρύση. Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens "E15".

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E16

Έχει εντοπιστεί βλάβη στο σύστημα πλήρωσης ή στην είσοδο νερού. Κλείστε τη βρύση του νερού.

Ελέγξτε την είσοδο νερού (βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας της γωνιακής βαλβίδας ελέγχου ροής και της παροχής δεν έχει τσακίσει.). Εάν παρουσιάζεται συχνά το πρόβλημα, η συσκευή έχει πιθανώς βλάβη. Αυτή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί μόνο από έμπειρο τεχνικό. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens.

Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens "E16".

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E18

Η συσκευή έχει εντοπίσει βλάβη στην παροχή νερού. Η αιτία μπορεί να είναι ένας λυγισμένος σωλήνας παροχής ή μια βρύση νερού που είναι κλειστή, βουλωμένη ή έχει άλατα. Μπορεί επίσης να έχει βουλώσει το φίλτρο στην παροχή νερού. Ελέγξτε την παροχή νερού και ανατρέξτε επίσης στις πληροφορίες για την "Παροχή νερού πλυντηρίου πιάτων". Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας νερού δεν έχει τσακίσει.

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E19

Αφορά γενικά μια βλάβη στο διανομέα. Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens "E19".

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E20 ή E21

Η συσκευή αναφέρει ένα σφάλμα στο κύκλωμα ξεβγάλματος, το οποίο θα μπορούσε να οφείλεται σε βλάβη της αντλίας κυκλοφορίας. Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών και αναφέρετε το σχετικό κωδικό σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens.

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E22

Το σύστημα φίλτρου του πλυντηρίου πιάτων είναι λερωμένο ή έχει βουλώσει. Ελέγξτε το σύστημα φίλτρου και ανατρέξτε στις σημειώσεις για τον "Καθαρισμό φίλτρων πλυντηρίου πιάτων"

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E23

Αυτός ο κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων δείχνει βλάβη στην αντλία απόνερων του πλυντηρίου πιάτων. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών, αναφέροντας τον κωδικό σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens "E23". Αυτό το σφάλμα μπορεί να αποκατασταθεί μόνο από την Εξυπηρέτηση πελατών.

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E24 ή E25

Το πλυντήριο πιάτων δεν κάνει σωστά αποστράγγιση. Πιθανές αιτίες: ένας σωλήνας αποστράγγισης έχει βουλώσει ή τσακίσει, η σύνδεση σιφονιού είναι κλεισμένη, το κάλυμμα της αντλίας δεν είναι καλά στη θέση του, η αντλία απόνερων έχει φράξει.

Ελέγξτε τους σωλήνες: Θέστε τον επιλογέα προγράμματος στο "Off". Βγάλτε το φις από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει τσακίσει κατά την εγκατάσταση. Χαλαρώστε το σφιγκτήρα του σωλήνα στο σιφόνι. Αφαιρέστε προσεκτικά το σωλήνα αποστράγγισης (απόνερα). Καθαρίστε το σωλήνα αποστράγγισης και το στόμιο του σιφονιού. Κρατήστε το άκρο του σωλήνα μέσα σε έναν κουβά και επιλέξτε το πρόγραμμα 'Αποστράγγιση'. Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης στο σιφόνι και ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές. Κρατήστε το άκρο του σωλήνα μέσα σε έναν κουβά και επιλέξτε το πρόγραμμα 'Αποστράγγιση'.

Προσοχή: το νερό μπορεί να είναι καυτό!

Ελέγξτε την αντλία: θέστε τον επιλογέα προγράμματος στο "Off". Βγάλτε το φις από την πρίζα. Αφαιρέστε τα φίλτρα. Αφαιρέστε το κάλυμμα της αντλίας. Αφαιρέστε οποιαδήποτε κατάλοιπα. Ελέγξτε ότι η φτερωτή της αντλίας περιστρέφεται ελεύθερα. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της αντλίας. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E26

Υπάρχει πρόβλημα στο κύκλωμα νερού, το οποίο οφείλεται σε ελαττωματικό εξάρτημα. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών, αναφέροντας τον κωδικό σφάλματος, καθώς αυτό το σφάλμα μπορεί να αποκατασταθεί μόνο από την Εξυπηρέτηση πελατών.

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E27

Το πλυντήριο πιάτων δείχνει βλάβη στην παροχή ρεύματος ή ότι η τάση τροφοδοσίας είναι υπερβολικά χαμηλή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη συσκευή, το πρόβλημα οφείλεται στην τάση τροφοδοσίας. Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας και την ηλεκτρική εγκατάσταση. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης.

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens E31

Υπάρχει βλάβη στο σύστημα στεγνώματος του πλυντηρίου πιάτων. Το νερό δεν θερμαίνεται κατά τη λειτουργία. Το πλυντήριο πιάτων δεν στεγνώνει τα πιάτα. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών, αναφέροντας τον κωδικό σφάλματος του πλυντηρίου Siemens, καθώς αυτή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί μόνο από την Εξυπηρέτηση πελατών.

Έλεγχος βρύσης νερού (LED ) / παροχής νερού

Έχουν βουλώσει τα φίλτρα της παροχής νερού ή έχει φράξει ο σωλήνας του Aqua-Stop. Είναι υπερβολικά αργή η ροή του νερού στο πλυντήριο πιάτων. Μπορεί να είναι βουλωμένη η βρύση ή να έχει άλατα, με αποτέλεσμα να είναι χαμηλή η πίεση του νερού. Ή μπορεί να έχει τσακίσει ο σωλήνας παροχής/εύκαμπτος σωλήνας νερού. Ελέγξτε την παροχή νερού. Καθαρίστε τα φίλτρα του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού. Σημείωση: η διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop περιέχει μια ηλεκτρική βαλβίδα. Μην την βυθίζετε σε νερό.! Οδηγίες:

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Βγάλτε το σωλήνα από τη βρύση.
3. Καθαρίστε τα φίλτρα με ένα βουρτσάκι.
4. Στις συσκευές χωρίς Aqua-Stop, αφαιρέστε το σωλήνα από το πίσω μέρος της συσκευής, βγάλτε το φίλτρο με μια πένσα και καθαρίστε το.
5. Συνδέστε ξανά το σωλήνα και ελέγξτε τον για διαρροές.

Ελέγξτε την πίεση του νερού βρύσης χρησιμοποιώντας έναν κουβά. Πρέπει να βγαίνουν περίπου 10 λίτρα νερού το λεπτό από μια τελείως ανοιχτή βρύση. Επικοινωνήστε με υδραυλικό αν η πίεση του νερού είναι υπερβολικά χαμηλή. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει τσακίσει.

Ο αισθητήρας δεν ανιχνεύει τις ταμπλέτες αλατιού

Ο αισθητήρας του πλυντηρίου πιάτων δεν ανιχνεύει τις ταμπλέτες αλατιού. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό αλάτι (όχι ταμπλέτες αλατιού).

Η οθόνη αναβοσβήνει

Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Δοκιμάστε να κλείσετε ξανά προσεκτικά την πόρτα. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι δεν προεξέχουν αντικείμενα (σκεύη, αρωματικό πλυντηρίου) από το καλάθι, τα οποία εμποδίζουν την πόρτα να κλείσει.

Ανάβει η ένδειξη πλήρωσης αλατιού ή/και λαμπρυντικού

Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή: α) Έχει τελειώσει το λαμπρυντικό β) Έχει τελειώσει το αλάτι γ) Ο αισθητήρας δεν ανιχνεύει τις ταμπλέτες αλατιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις α) Συμπληρώστε λαμπρυντικό β) Συμπληρώστε ειδικό αλάτι γ) Χρησιμοποιήστε άλλο ειδικό αλάτι

Εάν απενεργοποιήσετε την ένδειξη πλήρωσης ή εάν υπάρχει αρκετό ειδικό αλάτι/λαμπρυντικό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης, στην ενότητα για το σύστημα αφαλάτωσης νερού/το ειδικό αλάτι ή το λαμπρυντικό

Εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος άλλου πλυντηρίου: E01 - E30

Πιθανόν να παρουσιάστηκε μια τεχνική βλάβη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απενεργοποιήστε τη συσκευή από το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Περιμένετε λίγα λεπτά και επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν παρουσιαστεί ξανά το πρόβλημα, κλείστε τη βρύση και αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο ρεύματος.

Καλέστε την Εξυπηρέτηση πελατών και αναφέρετε το σχετικό κωδικό σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens.

Κέντρο online υποστήριξης της Siemens

Συχνές ερωτήσεις, διάγνωση βλάβης με την εφαρμογή online assistant της Siemens, κωδικοί σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Siemens, βίντεο με οδηγίες, εγχειρίδια χρήσης

Πληροφορίες για τις επισκευές από την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens

Η Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens είναι ο αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών για όλες τις επισκευές των οικιακών σας συσκευών Siemens. Οι τεχνικοί της Siemens προσφέρουν εξειδικευμένες επισκευές εκτός εγγύησης και επισκευές που καλύπτονται από εγγυήσεις του κατασκευαστή Siemens. Μπορείτε να προγραμματίστε μια επίσκεψη για επισκευή online ή τηλεφωνικά όλο το 24ωρο. Η Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens είναι διαθέσιμο σε όλη τη χώρα, και ένας τεχνικός της Siemens είναι πάντα κοντά σας.

Ανταλλακτικά, αξεσουάρ και προϊόντα φροντίδας

Ακόμα και μετά την απόκτηση μιας συσκευής Siemens, είμαστε δίπλα σας για να σας προσφέρουμε τα κατάλληλα ανταλλακτικά και αξεσουάρ που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της συσκευής σας για πολλά χρόνια!
Μπορείτε να βρείτε σε εμάς γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ, καθώς και πιστοποιημένα προϊόντα φροντίδας και καθαρισμού για όλες τις Siemens συσκευές σας.