Τρόπος εντοπισμού βλαβών και επίλυσης μικροπροβλημάτων στις συσκευές σας

Βοήθεια και υποστήριξη για τις συσκευές σας

Βοήθεια και υποστήριξη για τις συσκευές σας

Στην Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens, μπορείτε να λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και να επιλύσετε μόνοι σας μικροπροβλήματα ή να λάβετε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens.

Ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις, επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία συσκευών. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Online Assistant της Siemens, για να εντοπίσετε τις βλάβες βήμα προς βήμα και να λάβετε υποστήριξη για τη συσκευή σας με βάση τα στοιχεία της συσκευής σας, ξεκινώντας με τον αριθμό μοντέλου (E-Nr) της οικιακής σας συσκευής Siemens.

Εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος στην οθόνη της συσκευής σας; Επιλέξτε "Κωδικοί σφάλματος στην οθόνη", για να περιηγηθείτε στη λίστα κωδικών σφάλματος και στις αντίστοιχες συμβουλές και λύσεις.

Επιλέξτε το σημείο εισόδου στην online Εξυπηρέτηση Πελατών της Siemens

Εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος στη συσκευή;

Επιλέξτε την αντίστοιχη κατηγορία συσκευών στην οποία ανήκει η οικιακή σας συσκευή Siemens. Στην Online Εξυπηρέτηση Πελατών της Siemens, θα δείτε τη λίστα κωδικών σφάλματος που ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη της οικιακής σας συσκευής Siemens. Θα λάβετε μια επεξήγηση του κωδικού σφάλματος και μια πρόταση για το τι μπορείτε να κάνετε, ώστε να μην εμφανίζεται πλέον ο κωδικός σφάλματος.