Σημαντικές ειδοποιήσεις ασφαλείας

Οι κάτοχοι κουζινών αερίου και επιτραπέζιων εστιών αερίου της Siemens που κατασκευάστηκαν από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2011 καλούνται να ενεργήσουν αμέσως.

Πιθανός κίνδυνος έκρηξης όσον αφορά σε επιτραπέζιες εστίες αερίου και ελεύθερες κουζίνες αερίου.
Επηρεάζεται περιορισμένος αριθμός κουζινών αερίου και επιτραπέζιων εστιών αερίου που κατασκευάστηκαν από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2011. Αυτό οφείλεται σε πιθανή βλάβη σε ένα εξάρτημα σύνδεσης αερίου. Σε συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να προκληθεί διαρροή αερίου και, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Σε κάθε κάτοχο συσκευών που έχουν επηρεαστεί προσφέρουμε δωρεάν αντικατάσταση του εξαρτήματος σύνδεσης από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί στην κατοικία του κατόχου και επιλύει πλήρως το πρόβλημα.