ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ DHZ 5325

LZ10DXU00 - 17001399