iQ500 75 ס"מ, כיריים, נירוסטה

EC7A5RB90Y


כיריים גז עם StepFlame טכנולוגיה לבקרת אש מדויקת בתשעה צעדים

דגשים

רשתות לסירים רציפים מברזל יצוק

רשתות לסירים רציפים מברזל יצוק באיכות גבוהה.

משטח עליון מנירוסטה

עיצוב ייחודי עם משטח מנירוסטה.

מפרט טכני

פרטיים כלליים
 • נירוסטה
 • רשתות לסירים מברזל יצוק
 • FlameSelect - עוצמת להבה מדוייקת עם 9 רמות עוצמה
 • כפתורי חרב
 • הצתה בכפתור ההפעלה (יד אחת)
 • 5 להבות
 • מבער כפול לווק
 • שמאל אחורי: מבער רגיל 1.75 KW
 • ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 3 KW
 • להבה מרכזית: מבער לווק 4.6 KW
 • שמאלי קדמי: מבער חיסכון 1 קילואט
 • ימני קדמי: מבער רגיל 1.75 KW
 • חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז
 • אורך כבל החשמל: 1 מטר

מדריכים למשתמש

באפשרותכם לגשת באופן מקוון למדריכים למשתמש ולמסמכים אחרים של מכשירי סימנס הביתיים שברשותכם, ולהוריד אותם.

בשלב זה אין מסמכים זמינים.

בשלב זה אין מסמכים זמינים.