iQ500 90 ס"מ, כיריים, נירוסטה

EC9A5TB90

2PM

כיריים גז עם StepFlame טכנולוגיה לבקרת אש מדויקת בתשעה צעדים

דגשים

רשתות לסירים רציפים מברזל יצוק

רשתות לסירים רציפים מברזל יצוק באיכות גבוהה.

משטח עליון מנירוסטה

עיצוב ייחודי עם משטח מנירוסטה.

מפרט טכני

פרטיים כלליים
 • נירוסטה
 • רשתות לסירים מברזל יצוק
 • FlameSelect - עוצמת להבה מדוייקת עם 9 רמות עוצמה
 • כפתורי חרב
 • הצתה בכפתור ההפעלה (יד אחת)
 • 6 אזורי בישול
 • שמאל אחורי: מבער רגיל 1.75 KW
 • ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 3 KW
 • מרכזי אחורי: מבער רגיל 1.75 KW
 • להבה מרכזית: מבער חיסכוני 1 KW
 • שמאלי קדמי: מבער לווק 5 KW
 • ימני קדמי: מבער לווק 5 KW
 • חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז
 • אורך כבל ראשי: 150 ס"מ

בשלב זה אין מסמכים זמינים.

בשלב זה אין מסמכים זמינים.

בשלב זה אין מסמכים זמינים.

בשלב זה אין מסמכים זמינים.