iQ500 מייבש כביסה עם מעבה בשילוב טכנולוגיית משאבת חום

WT45W71IL


מייבש כביסה מסדרת iSensoric עם טכנולוגיית heat-pump ליעילות אנרגטית הנשמרת לכל אורך חיי המוצר בזכות selfCleaning condenser.