כיריים

כאן ניתן למצוא את רשימת כל המכשירים הזמינים.

לרשימת כל המכשירים

גדלים שונים

השמה

הפעלה

השליטה שלך.

סקירה מושלמת, תגובה מהירה ותפעול אינטואיטיבי - עם מערכות הבקרה של סימנס ניתן לשלוט על אזורי הבישול בקלות ובבטחה.

סוג חימום

בטיחות

מנעול בטיחות ילדים

מנעול בטיחות ילדים מונע מצבים מסוכנים על-ידי הגנה על לוחות המתגים מפני גישה בלתי-מורשית. מנעול בטיחות ילדים משולב במתג הראשי של הכיריים. לחיצה על המנעול למשך שש שניות חוסמת את כל הפונקציות שלמשטח הבישול. ניתן לאפס את המנעול על-ידי לחיצה והחזקה.

שבכת מגן

שבכות מגן ניידות בן דרך אחרת להגן על הכיריים. בעת השימוש בכיריים ניתן לחבר אותן באמצעות רגלי ואקום כדי שילדים לא יוכלו להגיע לכלי הבישול או ללוח הבקרה.

מחוון חום שיורי

משטחי בישול וכיריים בעלי מחוון חום שיורי מראים איזה אזורי בישול עדיין חמים ועוזרים בהגנה מפני כוויות.

התקן בטיחות

אם להבת הגז כובה, התקן הבטיחות האלקטרוני ינתק את אספקת הגז לכיריים.