Leveringsvilkår

Kjøps- og leveringsbetingelser

Vennligst les nøye igjennom kjøps- og leveringsbetingelsene før du bestiller produkter fra BSH Husholdningsapparater AS (heretter kalt BSH). Ved bestilling av produkter fra oss, godtar du samtidig betingelsene nedenfor.

1. Generelt

Disse leveringsbetingelsene gjelder for levering avprodukter. Levering skjer fra BSH’s sentrale produktlager i Sverige i henhold til disse leveringsbetingelser. Levering av produkterer bare mulig innenfor Norge.

For levering til forbrukere vises det ved siden av disse leveringsbetingelser til lov 21.06.2002 nr. 34 lov om forbrukerkjøp (”forbrukerkjøpsloven”). For levering til personer som ikke er forbrukere vises det ved siden av disse leveringsbetingelser til lov 13.05.1988 nr. 27 lov om kjøp (”kjøpsloven”).

BSH forbeholder seg retten til å supplere og endre kjøps- og leveringsbetingelsene.

2. Levering

Bestilte produkterleveres i original utførelse. BSH forbeholder seg retten til mindre tekniske endringer som ikke påvirker funksjonen. Forsendelse av bestilte produkter skjer vanligvis samme arbeidsdag, med leveringstid på 2 - 4 arbeidsdager på de produktersom finnes på lager i Sverige. Produkter som må bestilles fra fabrikken, leveres innen 7 - 9 arbeidsdager, forutsatt at produkteter på lager i Tyskland. Fraktkostnad inkl. postoppkravsgebyr er NOK 225,- inkl. mva . Betaling via postoppkrav innebærer at du betaler og henter varene dine på et av Postens lokale utleveringssteder. Ved betaling med kredittkort er fraktkostnaden på NOK 75,- inkl. mva.

3. Betalingsbetingelser

Levering skjer etter betaling med kredittkort eller postoppkrav. Oppkravsgebyret til Posten er inkludert i fraktkostnadene, se punkt 2. ovenfor.

4. Defekte eller skadede produkter

4.1 Forbrukerkjøp

Skadede eller defekte produkterskal innen rimelig tid og vanligvis innen 8 arbeidsdager etter kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget skaden rapporteres til reservedelsskade@bshg.com. Bilder av skade på utvendig emballasje, innvendig emballasje og skade på selve produktet bør legges ved skademeldingen. Skaden kan omfatte både synlige og skjulte skader, noe som betyr at du må pakke ut (fjerne produktet fra emballasjen) og inspisere varen nøye. Husk å ta vare på all emballasje ved en transportskade.

4.2 Annet kjøp

Ved annet kjøp skjer levering når varen er overlevert til fraktfører, jf. kjøpsloven § 7(2), Ved skader som ikke skyldes transport eller ved levering av defekteprodukter, gis melding på tilsvarende måte og med samme innhold som beskrevet i punkt 4.1 ovenfor.

5. Angrerett og retur

Som forbruker har du, når du handler hjemmefra, 14 dagers angrerett, jf. lov 20.06.2014 nr. 27 Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (”angrerettsloven”) §21 . Angreretten løper fra den dagen du mottarproduktet. Du har rett til å sjekke varen forsiktig, men for å kunne returnere varen må den være i tilnærmet samme stand. Produktetmå være ubrukt og være i original emballasje med tilhørende innvendig emballasje. Dersom du håndterer produktet i større ustrekning enn det som har vært nødvendig for å fastslå produktets art, egenskap og funksjon har BSH rett til å få erstattet den verdireduksjon håndteringen av produktet har medført. Legg merke til at etiketten på emballasjen må være intakt. Angreretten gjelder ikke hvis du har brukt det nye produktet. BSH må varsles innen fristen dersom du ønsker å benytte deg av angreretten. Ved henvendelse til BSH vil du motta et returnummer.

En eventuell tilbakesending av produkterskal gjøres uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten ble gitt BSH. En følgeseddel/faktura må vedlegges produktet som skal returneres, og pakken må tydelig merkes med returnummeret. Skader som følge av utilstrekkelig emballasje vil ikke bli refundert. Returprodukter må ikke returneres som postoppkrav.

Vi anbefaler at du sender retur med en forsendelse som kan spores eller i rekommandert forsendelse. Dette er viktig dersom godset skulle forsvinne eller skades. Du som forbruker svarer selv for kostnadene i forbindelse med retur av varer.

Tilbakebetaling av retuernerte produkter skjer uten unødig opphold etter at produktene er mottatt og kontrollert og godkjent av BSH, eller det er fremlagt dokumentasjon på at produktene er sendt tilbake.

Ved feillevert vare vil fakturabeløpet samt kostnad for returfrakt krediteres kjøper. Ved feilbestilt vare vil fakturabeløpet, med fradrag for returfrakt, bli kreditert kjøper.

6. Næringskjøp

Når du handler gjennom et firma eller bruker et firmanavn på kvitteringen er det kjøpsloven som gjelder. Angrerettsloven kommer ikke til anvendelse.

7. Ansvar

Kjøper er ansvarlig for at leverte produkterblir montert på en faglig forsvarlig måte av autorisert personell, og for øvrig i henhold til forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om inngrep i elektriske apparater. BSH vil ikke være ansvarlig for skade eller tap som følge av feilaktig montering eller bruk av leverteprodukter.

9. Personvern og cookies

BSH er ansvarlig for behandlingen av personlige opplysninger som du som kunde gir oss. Informasjonen brukes til å administrere dine kjøp og for markedsføringsformål. BSH bruker bare dataene i gruppen og vil ikke dele data med tredjeparter, med unntak av Royal Bank of Scotland (RBS), som forvalter overføring av penger. Du har rett til å be om et register for å kunne kontrollere hvilke opplysninger som er lagret om deg. På forespørsel justerer og sletter BSH unøyaktig og/eller utdatert informasjon.

Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge det er behov for dette for å oppfylle formålene som er beskrevet her. Deretter vil personopplysninger bli slettet og/eller anonymisert i henhold til gjeldende lovgivning.

BSH’s nettstedet bruker cookies. Det er en standardisert teknologi som nesten alle nettsteder bruker i dag. Målet med denne bruken er å holde statistikk over bruken av nettstedet og for å gi oss nyttig informasjon om hvordan vi kan forbedre sidene for våre brukere. I nettleseren din kan du velge å ikke akseptere cookies hvis du ønsker det. For mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker, http://www.bosch-home.no/informasjon-om-informasjonskapslene-vi-bruker.html.

Kontakt

BSH Husholdningsapparater AS

Postboks 6593 Etterstad

0607 OSLO

Tlf. (+47) 22 66 06 00.