Bestill service

I Siemens landsdekkende serviceorganisasjon er alle teknikere spesialutdannet på Siemens husholdningsapparater. Kundeservice utfører reparasjoner både under og etter reklamasjonstiden, og løser 90% av problemene ved første besøk. Selvfølgelig brukes alltid originale deler.

Bestill ved hjelp av produktets E-nr.

E-Number finder

E-nummer er produktets identifikasjonsnummer. Vi trenger det for å kunne ta med de riktige reservedelene og få et vellykket første besøk hos kunden.

Du finner E-nummeret på typeskiltet på produktet.

Se nærmere på typeskiltsøkeren nedenfor.

Eller logg deg på MySiemens, og velg et produkt som allerede er registrert.

info

Passordet ditt må bestå av minst 8 tegn og inneholde store og små bokstaver, tall og spesialtegn. De tre første tegnene kan ikke være de samme.