Salgs- og leveringsvilkår

Salgs- og leveringsvilkår

Dette er en eksempelmal for lokalt innhold. Alle tekster skal tilpasses lokalt.

Dette er en eksempelmal for lokalt innhold. Alle tekster skal tilpasses lokalt.

Dette er en eksempelmal for lokalt innhold. Alle tekster skal tilpasses lokalt.

1. Generelt

2. Leveranser

3. Priser / sending

4. Betalingsvilkår – tilbakeholdelsesrett

5. Klager / skademelding

6. Garanti

7. Andre forpliktelser

8. Salgsfremmende program for forbrukere

9. Jurisdiksjon