Bruk av informasjonskapsler

Nettsiden til Siemens bruker informasjonskapsler slik at du kan legge artikler i handlekurven, bestille en tekniker online og la oss samle inn anonyme statistiske data slik at vi tilby en bedre tjeneste på nettsiden. Ignorer denne meldingen hvis du ønsker å fortsette. Klikk på koblingene hvis du vil se mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du håndterer innstillinger.

 

Feilkoder for Siemens oppvaskmaskin - dette betyr de

Se gjennom feilkoder for Siemens oppvaskmaskin og løs problemer

Viser oppvaskmaskinen din en feilkode?

Hvis oppvaskmaskinen din viser en feilkode ("E ..."), se gjennom Siemens' liste med feilkoder for oppvaskmaskiner for å finne ut hva de betyr og hva du må gjøre.

Oppvaskmaskinens digitale display informerer deg om maskinstatus. Feilkoder på oppvaskmaskinen indikerer at det er et problem. Se gjennom listen over feilkoder for Siemens oppvaskmaskin for å finne ut hvilke problemer de referer til, potensielle årsaker til problemet og hva du må gjøre for å prøve å løse dem. Merk at feilkodene på oppvaskmaskinen bare vises hvis du har et digitalt display. Det er ikke sikkert at kodene og anbefalte handlinger gjelder for den oppvaskmaskinen du har hjemme. I så fall bør du sjekke brukerhåndboken til apparatet ditt.

Vises E01, E02, E03, E04 eller E05 i displayet til oppvaskmaskinen din?

Oppvaskmaskinen din viser en oppvaskmaskinfeilkode som er relatert til defekt elektronikk. Det betyr sannsynligvis at det har oppstått en teknisk feil eller at programmet har blitt avbrutt. Det er mulig at oppvaskmaskinen din trenger reparasjon.

Løsning: Start oppvaskmaskinen på nytt før du kontakter Siemens Service. For å gjøre dette slår du av apparatet med av-/på-knappen, venter et par minutter og så starter du apparatet igjen. Hvis oppvaskmaskinfeilkoden fremdeles vises, stenger du vannkranen og kobler oppvaskmaskinen fra strømtilførselen. Det er enkelt å bestille reparasjon ved hjelp av Siemens Service.

Oppvaskmaskinfeilkode E06

Oppvaskmaskinen har registrert en feil på dørsensoren eller feil på elektronikken. Kontakt Siemens Service og oppgi Siemens oppvaskmaskinfeilkode "E06".

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E07

Det er en feil på oppvaskmaskinens tørkesystem. Kontakt Siemens Service og oppgi Siemens oppvaskmaskinfeilkode "E07".

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E08

Oppvaskmaskinen rapporterer at vannivået i skyllekummen er for lavt og at vannivået er for lavt.

Kontroller oppvaskens plassering. Hvis boller eller kasseroller har veltet og har blitt fylt med vann, kan det være for lite vann i apparatet for skylleprosessen. Det kan også være at noe av oppvasken dekker til vanninntaksåpningen på innsiden slik at vanngjennomstrømningen hindres.

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E09 eller E11

Det er en feil på oppvaskmaskinens varmesystem. Kontakt Siemens Service og oppgi Siemens oppvaskmaskinfeilkoden som vises.

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E10

E10 betyr at det er en feil i oppvaskmaskinens tørkesystem. Kontakt Siemens Service og oppgi Siemens oppvaskmaskinfeilkode "E10".

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E12

Oppvaskmaskinens varmeelement er forkalket eller tilsmusset. Vennligst avkalk oppvaskmaskinen ved å følge avkalkingsinstruksjonene. I veiledningen til oppvaskmaskinen finner du mer informasjon om rengjøring av oppvaskmaskinen din.

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E14

Apparatet har aktivert vannbeskyttelsesystemet fordi det er en oppdaget en feil i fyllingssystemet eller en feil med vanntilførselen. Oppvaskmaskinen har et problem med vannet, som indikeres av Siemens oppvaskmaskinfeilkode E14. Sjekk vanninntaket og sørg for at gjennomstrømningen i hjørneventilen og innløpslangen ikke har knekk.

Se video for mer informasjon.

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E15

Oppvaskmaskinen informerer om at det er vann i bunnen av maskinen. Skru av vannkranen. Ring kundeservice og oppgi Siemens oppvaskmaskinfeilkode "E15".

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E16

Det er oppdaget en feil i fyllingssystemet eller i vanninntaket. Skru av vannkranen.

Sjekk vanninntaket (sørg for at gjennomstrømningen i hjørneventilen og innløpslange ikke har knekk). Hvis problemet oppstår ofte, er det sannsynligvis en feil på apparatet. Denne feilen kan bare rettes av en erfaren tekniker. Kontakt Siemens Service.

Ring Siemens Service og oppgi Siemens oppvaskmaskinfeilkode "E16".

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E18

Apparatet har registrert en feil i vanninntaket. Årsaken kan være en bøyd tilførselsslange eller en lukket, tett eller forkalket vannkran. Det er også mulig at filteret er tett i vanninntaket. Sjekk vanninntaket og se informasjonen om "Vanntilførsel til oppvaskmaskin". Sørg for at vannslangen ikke er bøyd.

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E19

Denne involverer vanligvis en feil i dispenseren. Ring kundeservice og oppgi Siemens oppvaskmaskinfeilkode "E19".

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E20 eller E21

Apparatet rapporterer en feil i skyllekretsen som kan skylles feil på sirkulasjonspumpen. Ring kundeservice og oppgi den relevante Siemens oppvaskmaskinfeilkoden.

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E22

Oppvaskmaskinens filtersystem er tilsmusset eller tett. Sjekk filtersystemet og se merknadene om "Rengjøring av oppvaskmaskinfiltrene dine"

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E23

Denne oppvaskmaskinfeilkoden indikerer en feil på oppvaskmaskinens avløpsvannpumpe. Kontakt kundeservice og oppgi Siemens oppvaskmaskinfeilkode "E23". Denne feilen kan bare rettes av Kundeservice.

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E24 eller E25

Oppvaskmaskinen tømmer ikke skikkelig. Mulige årsaker: En tømmeslange er tett eller bøyd, vannlåstilkoblingen er forseglet, pumpedekselet er ikke ordentlig på, avløpspumpen er blokkert.

Kontroller slangene: Vri programvelgeren til "Av". Koble apparatet fra strømtilførselsen. Kontroller om tømmeslangen er installert uten knekk. Løsne slangeklemmen på vannlåsen. Fjern tømmeslangen forsiktig (restvann). Rengjør tømmeslangen og styrepinnen for vannlåsen. Hold enden av slangen ned i en bøtte og velg "Tøm"-programmet. Koble tømmeslangen til vannlåsen og kontroller for lekkasjer. Hold enden av slangen ned i en bøtte og velg "Tøm"-programmet.

Advarsel: Vannet kan være kokende varmt!

Kontroller pumpen: Vri programvelgeren til "Av". Koble apparatet fra strømtilførselsen. Fjern filtrene. Fjern pumpedekselet. Fjerne alle rester. Kontroller at pumpepropellen roterer fritt. Bytt ut pumpedekselet. Bytt filterenheten.

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E26

Det er problemer med vannkretsen forårsaket av den defekte komponenten. Kontakt Kundeservice og oppgi feilkoden. Dette problemet kan bare rettes av kundeservice.

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E27

Oppvaskmaskinen indikerer at det er en feil i strømforsyningen eller at nettspenningen er for lav. Det er ikke noe problem med apparatet, men med nettspenningen. Kontroller nettspenningen og den elektriske installasjonen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken.

Siemens oppvaskmaskinfeilkode E31

Det er en feil på oppvaskmaskinens tørkesystem. Vannet varmes ikke opp når den er i gang. Oppvaskmaskinen tørker ikke. Kontakt Kundeservice og oppgi Siemens oppvaskmaskinfeilkoden, fordi denne feilen bare kan rettes av kundeservice.

Kontroll av vannkran (LED ) / vanninntak

Vanntilførselsfilteret eller Aqua-Stop-slangen er blokkert. Oppvaskmaskinens vanngjennomstrømning er for langsom. Kranen er kanskje tett eller avkalket på grunn av lavt vanntrykk. Eller det er en knekk i tilførselsslangen/vannslangen. Sjekk vanninntaket. Rengjør filtrene på vanntilførselsslangen. Merk: Aqua-Stop sikkerhetsenhet inneholder en elektrisk ventil. Den må ikke senkes ned i vann! Instruksjoner:

1. Steng av vanntilførselen.
2. Fjern slangen fra vanntilførselen.
3. Rengjør filtrene med en liten børste.
4. På apparater uten Aqua-Stop: Fjern slangen fra baksiden av apparatet, ta ut filteret med tang og rengjør det.
5. Sett på slangen igjen, og kontroller for lekkasjer.

Kontroller vanntrykket i kranen ved hjelp av en bøtte. Omtrent 10 liter vann per minutt skal strømme ut av en helt åpen vanntilførsel. Kontakt rørlegger hvis vanntrykket er for lavt. Sørg for at det ikke er knekk på tilførselsslangen.

Sensoren registrerer ikke salttabletter

Oppvaskmaskinsensoren registrerer ikke salttabletter. Bruk et annet salt (ikke salttabletter).

Displayet blinker

Døren på oppvaskmaskinen din er ikke ordentlig lukket. Prøv å lukke døren forsiktig. Hvis dette ikke fungerer, sørg for at ingen objekter (redskaper, duftdispenser) henger over kurven og hindrer døren i å lukkes.

Påfyllingsindikatoren for salt og/eller skyllemiddel er tent

Dette kan skyldes: a) Ingen skyllemiddel b) Ingen salt c) Sensor registrerer ikke salttabletter. I disse tilfellene a) Fyll på skyllemiddel. b) Fyll på spesialsalt c) Bruk et annet spesialsalt

Hvis påfyllingsindikator er slått av eller det ikke er nok spesialsalt/skyllemiddel, se brukerhåndboken og avsnittet om vannavherdingssystem/spesialsalt eller skyllemiddel

En annen oppvaskmaskinfeilkode vises: E01 - E30

Det har sannsynligvis oppstått en teknisk feil. I disse tilfellene må du skru av apparatene med PÅ-/AV-knappen. Vent et par minutter og start apparatet igjen. Hvis problemet oppstår igjen, skru av tappekranen og koble fra strømmen.

Ring kundeservice og oppgi den relevante Siemens oppvaskmaskinfeilkoden.

Siemens Supportsenter på nettet

Ofte stilte spørmål, feildiagnose med Siemens nettassistent, Siemens feilkoder for oppvaskmaskiner, instruksjonvideoer og brukerhåndbøker

Informasjon om reparasjoner av Siemens Service

Siemens Service er din pålitelige tjenesteleverandør for alle typer reparasjoner av ditt Siemens husholdningsapparat. Siemens' serviceteknikere leverer ekspertreparasjon for reparasjoner utenfor garantien og reparasjoner som er dekket av Siemens produsentgarantier. Du kan gjøre en avtale om reparasjonsbesøk på nettet eller per telefon hele døgnet, 7 dager i uken. Siemens Service er tilgjengelig over hele landet og det finnes alltid en Siemens servicetekniker i nærheten.

Reservedeler, tilbehør og pleieprodukter

Finn de riktige reservedelene, tilbehøret og rengjørings- og pleieproduktene til ditt Siemens-apparat ved å oppgi apparatets modellnummer (E-Nummer).