Impresum

Podjetje

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje

BSH je imetnik licence Siemens AG.

Savinjska cesta 30

3331 Nazarje

Tel.: +386 3 839 82 22

Faks: +386 3 839 82 00

Vodstvo družbe

Wolfram von Ohain (predsednik), Manfred Kosch, Peter Eisermann

Poslovni register

Okrožno sodišče v Celju

Davčna številka

SI79872000

Kontakt

Prodaja in marketing:

Litostrojska cesta 48

1000 Ljubljana

Tel.: 01 5830 850

Tehnične informacije

PROFI-LINE: 080 2995

Na brezplačno telefonsko številko 080 2995 pokličite, ko boste želeli dobiti informacije in nasvete, povezane z nakupom oziroma uporabo hišnih aparatov Siemens.

Čas aktivnosti številke: pon - pet od 10. do 18. ure.

Avtorske pravice

Besedila, ilustracije, grafično gradivo, zvoki, animacije in video posnetki ter njihova razporeditev na spletnih straneh družbe BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje so zaščiteni z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine, ter pravicami firmskega prava.

Vsebine na teh spletnih straneh ni dovoljeno kopirati, distribuirati, spreminjati ali omogočati tretjim osebam za komercialne namene. Nekatere ilustracije na spletni strani so dodatno zaščitene z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb.

Pravice iz blagovnih znamk

Če ni drugače določeno, so vse blagovne znamke na spletnih straneh družbe BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje zaščitene s pravicami intelektualne lastnine . To zlasti velja za blagovne znamke, imenske tablice, korporativne logotipe in embleme družbe BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje

Informacije o cenah

Skladno z veljavno zakonodajo družba BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje ne želi prejemati informacij o maloprodajnih cenah.

Izključitev odgovornosti

Družba BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje si po svojih najboljših močeh prizadeva zagotoviti točnost in ažurnost priporočil in informacij, ki se pojavljajo na spletni strani. Družba BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje ne prevzema nikakršne odgovornosti niti ne daje zagotovil, da so informacije vedno ažurne, točne in/ali popolne.

Družba BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje ni odgovorna za kakršno koli škodo, ki izhaja iz uporabe ali neuporabe podanih informacij, vključno s škodo, ki jo povzročijo dostopanje do ali snemanje podatkov, računalniški virusi ali nameščanje in uporaba programske opreme.

Povezave na tej spletni strani le omogočajo dostop do zunanjih internetnih strani (zunanja vsebina); te povezave je ustvarila družba BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje po svojih najboljših močeh in z največjo možno mero skrbnosti, pri čemer je posebno pozornost namenila zanesljivosti zunanjih internetnih strani ter točnosti in zakonitosti njihove vsebine.

Ker je vsebina spletnih strani dinamična in se lahko kadar koli spremeni, ni možno neprestano spremljati vsebine vseh zunanjih spletnih strani, do katerih družba BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje vzdržuje povezave. Družba BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje zato izrecno zavrača kakršno koli odgovornost za vsebine zunanjih internetnih strani, katerih povezave so navedene na njeni spletni strani. Za kakršno koli škodo, ki izhaja iz uporabe ali neuporabe zunanjih vsebin, so izključno odgovorne zadevne spletne strani.