Prodajni in dostavni pogoji

Prodajni in dostavni pogoji

To je primer predloge za lokalno vsebino. Vsa besedila morajo biti lokalno prilagojena.

To je primer predloge za lokalno vsebino. Vsa besedila morajo biti lokalno prilagojena.

To je primer predloge za lokalno vsebino. Vsa besedila morajo biti lokalno prilagojena.

1. Splošno

2. Dostave

3. Cene/Odpošiljanje

4. Plačilni pogoji – pridržek lastninske pravice

5. Pritožbe/obvestilo o napakah

6. Garancija

7. Druge obveznosti

8. Promocijski program za potrošnike

9. Kraj sodne pristojnosti