Vacuum cleaner VSQ8MSA332 white

VSQ8MSA332


Siemens autoControl.
Intelligent control – on all surfaces.