Küpsiste kasutamine

Siemensi veebisaidil kasutatakse küpsiseid, mis võimaldavad Siemensil koguda anonüümseid statistilisi andmeid veebisaidi täiustamiseks. Eira seda sõnumit, kui oled nõus ja soovid jätkata. Klõpsa paremal olevatel linkidel, kui soovid lugeda lisateavet kasutatavate küpsiste ja selle kohta, kuidas oma sätteid muuta

Ignore this message if you are happy to continue. Click the links below if you would like to view more information about the cookies that are used and how to manage your settings.

Siemensi tootjagarantii

Allolevad tingimused, milles kirjeldatakse meie garantii nõudeid ja ulatust, ei mõjutab müüja garantiikohustusi, mis tulenevad lõppkliendiga sõlmitud ostulepingust.

Garantiitingimused

Allolevad tingimused, milles kirjeldatakse meie garantii nõudeid ja ulatust, ei mõjuta müüja garantiikohustusi, mis tulenevad lõppkliendiga sõlmitud ostulepingust.

Meie tooted on välja töötatud ja toodetud kasutamiseks kodumajapidamises ning need pole ette nähtud pidevkasutuseks (nn professionaalseks kasutuseks). Pidevkasutuse all peetakse silmas näiteks kasutust restoranikeskkonnas või pesupesemiseks korterelamutes. Sel viisil kasutatud toodete korral need garantiitingimused ei kehti.

Vastavalt alltoodud tingimustele (nr 1–5) parandame seadmete vead tasuta, kui materjali- ja/või tootmisdefekt on tõendatav ning meid teavitatakse sellest viivitamatult pärast avastamist.

1. Garantii ei hõlma hapraid osasid (nt klaas, plast või lambipirnid).

Väiksemad kõrvalekalded kindlaksmääratud kvaliteedist, mis pole väärtuse ja kasutamiseks sobilikkuse jaoks olulised, ei kuulu garantiikohustuse alla. Garantiikohustuse alla ei kuulu kahjud, mille on põhjustanud vee keemilised ja elektrokeemilised mõjud ja/või mille on üldiselt põhjustanud ebatavalised keskkonnatingimused. Samuti ei kuulu garantiikohustuse alla kahjud sobimatute töötingimuste tõttu või kui seade on muul viisil kokku puutunud sobimatute ainetega. Garantii ei hõlma ka seadmedefekte, mille on põhjustanud transpordikahjustused, mille eest meie ei vastuta, vale paigaldamine ja kokkupanek, tavapäratu kasutamine kodumajapidamises, hoolduse puudumine või kasutus- ja kokkupanekujuhiste mittejälgimine.

Garantiinõue ei kehti, kui remonti või hooldust on teostanud isikud, keda meie pole volitanud selleks eesmärgiks või kui meie seadmetele on paigaldatud varuosi, täiendavaid osi või tarvikuid, mis polnud originaalosad ja mis põhjustasid rikke.

2. Garantiitegevusi teostatakse nii, et oma äranägemisel parandame või asendame vealised osad tervete osadega tasuta.

Garantiiremont teostatakse eelistatavalt paigalduskohas. Klient peab tagama, et toode on meie tehnikule või remontijale saadaval, olles ise kohal või muul viisil tagama remontimise kohapeal. Garantii hõlma ainult töid ja kulusid, mis on otseselt seotud toote remondi või väljavahetamisega tavalistes tingimustes. Kui toode on paigaldatud või kokku pandud nii, et remontimiseks või osade väljavahetamiseks tuleb teha täiendavaid töid (nt valgustite demonteerimine, nišilahendused jne), jätame endale õiguse lisatöö eest tasu nõuda. Kui toote asukoht tähendab, et selleni jõudmiseks tuleb kasutada alternatiivset transpordivahendit (laeva, mootorsaani, helikopterit vms, võidakse kliendil paluda selles osaleda. Selline osalemine võib olla nt alternatiivse transpordi ja tasu korraldamine ja/või maksmine, võimalusel oma kulul; toote transportimine kokkulepitud kohta.

Seadmed, mida saab mõistlikkuse piires transportida (nt sõiduautos) ja mille garantiitegevusi nõutakse viitega sellele garantiile, tuleb kohale viia või saata lähimasse klienditeenindusse või meie lepingulisse klienditeenindusse.

Esitada tuleb ostukviitung, millele on märgitud ostu- ja/või kohaletoimetamise kuupäev. Väljavahetatud osad saavad meie varaks.

3. Kui me keeldume parandamisest või kui see nurjub, tarnitakse samaväärses väärtuses asendus tasuta eespool nimetatud garantiiperioodi jooksul.

4. Garantiitegevus ei pikenda garantiiperioodi ega uuenda seda. Paigaldatud varuosade garantiiperiood lõpeb kogu seadme garantiiperioodiga.

5. Edasised või muud nõuded (eriti kahjunõuded väljaspool seadet) on välistatud, kuna vastutus pole seaduste kohaselt kohustuslik.

Remonditööd

Siemensi teeninduspartnerite hooldustehnikud pakuvad asjatundlikku tehnilist tuge nii garantiiväliste remonditööde kui ka Siemensi tootjagarantiiga hõlmatud remonditööde tegemiseks.

Võtke ühendust

Siemensi klienditeeninduse ja teeninduspartnerite sõbralik ja asjatundlik tugipersonal on valmis täitma kõik teie vajadused, pakkudes nõuandeid kui ka abi veaotsingul.

Kasutusjuhendid

Kas soovite tutvuda kasutusjuhendiga? Siit leiate kõigi seadmete dokumentatsiooni, sh kasutusjuhendid, paigaldusjuhised ja muud seadmetega seotud dokumendid.