Impresum

Društvo

BSH kućanski uređaji d.o.o.

BSH je vlasnik licence Siemens AG.

Ulica grada Vukovara 269F

10000 Zagreb

Direktor društva

Boštjan Gorjup, Eduard Slunjski

Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

Porezni broj

21554136318

Kontakt

Tel.: +385 1 6403 600

Faks: +385 1 6403 603

Tehničke informacije

Tel.: +385 1 6403 600

Autorska prava

Tekst, ilustracije, grafički materijali, zvukovi, animacije i video snimke te njihov raspored na internetskim stranicama tvrtke BSH kućanski uređaji d.o.o. zaštićeni su autorskim pravima i drugim pravima intelektualnog vlasništva kao i pravima koja proizlaze iz korporativnog prava.

Sadržaj ovih internetskih stranica nije dozvoljeno kopirati, distribuirati, mijenjati ni stavljati na raspolaganje trećim osobama radi korištenja u komercijalne svrhe. Neke ilustracije na internetskoj stranici dodatno su zaštićene autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba.

Prava robnih marki

Ako nije drukčije određeno, sve robne marke na internetskim stranicama tvrtke BSH kućanski uređaji d.o.o. zaštićene su pravima intelektualnog vlasništva. To se pogotovo odnosi na robne marke, natpise s nazivom, korporativne logotipe i ambleme tvrtke BSH kućanski uređaji d.o.o.

Odricanje od odgovornosti

Tvrtka BSH kućanski uređaji d.o.o. nastoji što je moguće više osigurati točnost i ažurnost preporuka i informacija koje se pojavljuju na internetskoj stranici. Tvrtka BSH kućanski uređaji d.o.o. ne preuzima nikakve odgovornosti niti jamči da su informacije uvijek najnovije, točne i/ili potpune.

Tvrtka BSH kućanski uređaji d.o.o. nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz uporabe ili neuporabe danih informacija, uključujući štetu koju prouzrokuje pristup ili snimanje podataka, računalnih virusa ili instalacija i uporaba programske opreme.

Poveznice na ovoj internetskoj stranici samo omogućavaju pristup vanjskim internetskim stranicama (vanjski sadržaj). Te poveznice stvorila je tvrtka BSH kućanski uređaji d.o.o. prema svojim mogućnostima i s najvećim mogućim mjerama opreza, pri čemu je posebnu pozornost namijenila pouzdanosti vanjskih internetskih stranica te točnosti i zakonitosti njihovog sadržaja.

Budući da je sadržaj internetskih stranica dinamičan i može se u bilo koje vrijeme promijeniti, nije moguće neprestano pratiti sadržaje svih vanjskih internetskih stranica prema kojima tvrtka BSH kućanski uređaji d.o.o. održava poveznice. Tvrtka BSH kućanski uređaji d.o.o. zato izričito odbija bilo kakvu odgovornost za sadržaje vanjskih internetskih stranica čije su poveznice navedene na njenoj internetskoj stranici. Za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz uporabe ili neuporabe vanjskih sadržaja isključivo su odgovorne te internetske stranice.