Adatvédelem

A személyes adatok védelme fontos ügy a számunkra. Ezért tevékenységünket a személyes adatok védelmére és az adatbiztonságra alkalmazható jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük. A következőkben megtudhatja, hogy adott esetben milyen információkat gyűjtünk, hogyan kezeljük ezeket, és adott esetben kinek bocsátjuk rendelkezésére.

Általános

A BSH Kft köszönetét fejezi ki amiatt, hogy Ön meglátogatta cégünk honlapját és ezzel kifejezte érdeklődését cégünk és termékeink iránt.

A BSH elkötelezettsége az adatvédelem és adatbiztonság mellett

A BSH Kft számára, valamint üzletmenete bonyolításához fontos, hogy megvédjük, és bizalmasan kezeljük az Ön személyes adatait, összhangban azoknak az országoknak a titoktartási, adatvédelmi és adatbiztonsági törvényeivel, ahol weboldalakat tartunk fenn. Reméljük, az alábbiakban kifejtett információk segítségére lesznek abban, hogy megértse, hogy a BSH Kft milyen információkat gyűjthet össze, azokat milyen módon használja és védi, és kivel oszthatja meg.

A személyes adatok gyűjtése, kezelése és feldolgozása

Weboldalainkon keresztül a BSH Kft nem gyűjt Önről semmilyen, a személyével kapcsolatba hozható információt (pl.: név, cím, telefonszám vagy e-mail cím ("személyes adatok")), hacsak Ön önként úgy nem dönt, hogy azt számunkra átadja (pl. regisztráció, felmérés útján). Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatai birtokunkba jussanak, kérjük, ne adja meg azokat számunkra.

Amikor weboldalainkat meglátogatja, a szerverünk automatikusan tárolhatja a weboldal címét, ahonnan hozzánk látogatott, a weboldalakat, amelyeket felkeresett, a használt internet böngészőt, valamint a látogatás dátumát és időtartamát. A BSH Kft bizonyos esetekben cookie-kat és más aktív alkalmazásokat (pl. JAVA Script) használ weboldalainak optimalizálásához és a látogatók igényeihez való alkalmazkodáshoz. Ezek az információk azonban soha sem követhetők vissza egy adott személyhez és csak statisztikai célokra szolgálnak. A böngésző beállításainál Ön kikapcsolhatja a cookie-k alkalmazását, azonban vegye ilyenkor figyelembe, hogy ezt követően internet oldalaink egyes funkciói nem lesznek teljes értékűen használhatóak.

Az adatgyűjtés célhoz kötöttsége

Az Ön által számunkra megadott személyes adatait általánosságban a következő esetekben és célokra fogjuk használni, de az adatgyűjtés minden esetben kizárólag az adott gyűjtésnél meghatározott konkrét adatvédelmi tájékoztató szerint történik.

 A hozzánk beküldött kérések teljesítése során (pl. termékinformációk, kereskedői tanúsítványok küldése)

 A weboldalunkon keresztül beküldött megrendelések teljesítéséhez szükséges módon

 Különféle felmérések elkészítéséhez (pl.: vevői elégedettség mérése)

 Az értékesítés során meghirdetett marketing-akciók lebonyolításához

 Egyéb, az adatgyűjtés során meghatározott marketing célra

Az adatok felhasználása és továbbítása

A BSH Kft a személyes adatok kezelése és feldolgozása során az alábbi alapelveket tartja szem előtt:

 személyes adatot csak az Ön hozzájárulása vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kezel,

 az adatkezelés minden esetben csak a megadott célból történik,

 csak olyan adatokat kezelünk, amelyek a cél megvalósulásához elengedhetetlenek és arra alkalmasak (pl.: név, lakcím, email

cím stb.)

 A BSH Kft tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról, módjáról, időtartamáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni illetve feldolgozni,

 A BSH Kft az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályok - különösen a 2011. CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény - előírásainak figyelembevételével jár el.

 A vállalati folyamatok során előfordulhat, hogy a személyes adatok adatfeldolgozás céljából a BSH német anyacéghez kerülhetnek átadásra.

Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett jogosult a BSH Kft-nél, mint adatkezelőnél tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint azok törlését vagy zárolását. Ezenkívül az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Mindezt a BSH Kft honlapján, vagy az ott feltüntetett, illetve egyéb módon nyilvánosságra hozott elérhetőségi adatait használva teheti meg.

Biztonsági intézkedések

A BSH Kft minden szükséges és lehetséges intézkedést megtesz az adatok védelme és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében, mint például

 helytelen vagy illetéktelen törlés,

 jogosulatlan megváltoztatás vagy átvitel,

 illetéktelen nyilvánosságra kerülés vagy elvesztés

Linkek más weboldalakra

A BSH Kft által üzemeltetett weboldalak linkeket tartalmazhatnak más weboldalakra. A BSH Kft nem vállal felelősséget más weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért.

Kapcsolat

Ha az adatvédelmi nyilatkozatunkkal vagy gyakorlatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése, javaslata lenne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a honlapunkon található kapcsolatokon.

Az adatvédelmi nyilatkozat változása

Az internet fejlődésével párhuzamosan a mi adatvédelmi irányelveink is változnak. A módosulásokat ezen a weblapon fogjuk közzétenni, kérjük, rendszeresen látogasson ide a változások megismerése érdekében.