Slapukų naudojimas

Siemens interneto svetainėje naudojami slapukai, kurie leidžia Siemens rinkti anoniminius statistinius duomenis, padedančius tobulinti interneto svetainės veikimą. Jeigu jums tai netrukdo, į šį pranešimą nekreipkite dėmesio. Jeigu apie naudojamus slapukus ir apie tai, kaip tvarkyti nuostatas, norėtumėte sužinoti daugiau, spustelėkite nuorodas dešinėje pusėje.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Siemens gamintojo garantija

Toliau pateikiamose sąlygose aprašyti garantinio aptarnavimo efektyvumo reikalavimai ir apimtis neturi įtakos pardavėjo garantiniams įsipareigojimams, kylantiems iš pirkimo sutarties su galutiniu klientu.

Garantinės sąlygos

Toliau pateikiamose sąlygose aprašyti garantinio aptarnavimo vykdymo reikalavimai ir apimtis neturi įtakos pardavėjo garantiniams įsipareigojimams, kylantiems iš pirkimo sutarties su galutiniu klientu.

Mūsų produktai skirti ir pagaminti naudoti buitinėse aplinkose. Nenumatyta, kad jais bus naudojamasi ilgą laiką (t. y. profesionaliai). Naudoti ilgą laiką reiškia, pvz., naudoti restorano aplinkoje arba daugiabučio namo skalbykloje. Taip naudojamiems produktams šios garantinės sąlygos netaikomos.

Pagal toliau nurodytas sąlygas (Nr. 1–5) pataisysime įrangos gedimus nemokamai, jei jie kilo dėl pagrįsto medžiagų ir (arba) gamybos defekto ir mums apie juos buvo pranešta iš karto vos tik gedimams įvykus.

1. Garantija netaikoma trapioms dalims, pvz., stiklui, plastikui ar elektros lemputėms.

Esant nedideliems nukrypimams nuo nustatytos kokybės, neesminiams daikto vertei ir įrenginio naudojimo tinkamumui, garantiniai įsipareigojimai nevykdomi. Šia garantija neįsipareigojama atitaisyti cheminio ir elektrocheminio vandens poveikio ir neįprastų aplinkos sąlygų sukeltos žalos, gedimų dėl netinkamo naudojimo sąlygų arba kitokios įrangos sąveikos su netinkamomis medžiagomis. Be to, negalima tikėtis garantinio aptarnavimo taisant įrangos gedimus, kilusius dėl pažeidimų transportuojant, dėl kurių nesame atsakingi, netinkamo montavimo ir surinkimo, netinkamo naudojimo buitinėje aplinkoje, priežiūros trūkumų ar neatsižvelgimo į naudojimo arba montavimo instrukcijas.

Garantinės pretenzijos laikomos nepagrįstomis, jei įrenginys buvo taisytas ar išrinktas mūsų tam tikslui neįgaliotų asmenų arba mūsų įrangai buvo taikytos neoriginalios atsarginės dalys ar priedai, dėl kurių kilo gedimas.

2. Garantinis aptarnavimas bus atliktas taip, kad sugadinti komponentai bus pataisyti arba pakeisti mūsų nuožiūra tinkamais komponentais nemokamai.

Pagal pageidavimą, garantinis remontas gali būti atliekamas montavimo vietoje. Klientas įsipareigoja leisti prie produkto prieiti mūsų technikui arba remonto meistrui dalyvaudamas pats arba kitaip užtikrindamas, kad remontą bus galima atlikti vietoje. Garantija padengia tik darbo išlaidas ir išlaidas, tiesiogiai susijusias su produkto remontu arba keitimu įprastomis aplinkybėmis. Jei produktas sumontuotas taip, kad remonto arba pakeitimo negalima atlikti be ilgalaikio papildomo darbo, pvz., reikia išrinkti šviestuvus, išgriauti užtvarus ar nišas ir pan., pasiliekame teisę apmokestinti už papildomus darbus. Jei geografinė produkto vieta yra tokia, kad jos negalima pasiekti be alternatyvios transportavimo priemonės, pvz., valties, sniegomobilio, sraigtasparnio ar pan., kliento gali būti paprašyta dalyvauti. Toks dalyvavimas gali apimti, pvz., tokių alternatyvių transporto priemonių organizavimą ir (arba) užmokėjimą už jas ir mokesčius (galbūt mūsų išlaidas); produkto transportavimą į sutartą vietą.

Įrenginius, kuriuos galima paprastai transportuoti (pvz., keleiviniu automobiliu) ir kuriems taikomos garantinės pretenzijos su nuoroda į šias garantines sąlygas, turi būti pristatyti arba atsiųsti į artimiausią kliento aptarnavimo įstaigą arba į klientų sutartyje nurodytą aptarnavimo tarnybą.

Būtina pateikti pirkimo kvitą, kuriame nurodyta pirkimo ir (arba) pristatymo data. Pakeisti komponentai tampa mūsų nuosavybe.

3. Jei taisyti atsisakysime arba nepavyks to padaryti, prietaisas per anksčiau minėtą garantinį laikotarpį turės būti nemokamai pakeistas atitinkamos vertės įrenginiu.

4. Garantinių darbų atlikimas neprailgina garantinio laikotarpio ir jo neatnaujina. Sumontuotų atsarginių dalių garantinis laikotarpis baigiasi pasibaigus viso įrenginio garantiniam laikotarpiui.

5. Kitos pretenzijos (ypač pretenzijos dėl žalos ne pačiam įrenginiui) nepriimamos, kiek tai leidžia iš privalomų teisės aktų kylantys įsipareigojimai.

„Siemens Service“: remonto darbai

Jei jūsų prietaisą reikia remontuoti, atlikti jo priežiūrą ar patikrinti, „Siemens“ klientų aptarnavimo tarnyba pasiūlys greitą ekspertų pagalbą. „Siemens Service“ pasiekiama telefonu ir internetu.

Susisiekite su „Siemens Service“ visą parą

Draugiška, patirties, turinti „Siemens Service“ klientų aptarnavimo komanda jūsų paslaugoms visiems jūsų poreikiams – nuo konsultacijos apie naujo prietaiso įsigijimą iki trikčių šalinimo.

Vartotojo vadovai

Norite patikrinti vartotojo vadove? Čia rasite įvairius prietaiso dokumentus, įsk. vartotojo vadovus, montavimo vadovus ir kitus su prietaisu susijusius dokumentus. Galite pasiekti ir atsisiųsti vartotojo vadovus ir kitus dokumentus apie „Siemens“ buitinį prietaisą internete.