Το Home Connect είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Home Connect GmbH.
Το Home Connect είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένες χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Home Connect, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του Home Connect:
www.home-connect.gr.