Bestill service

I Siemens landsdekkende serviceorganisasjon er alle teknikere spesialutdannet på Siemens husholdningsapparater. Kundeservice utfører reparasjoner både under og etter reklamasjonstiden, og løser 90% av problemene ved første besøk. Selvfølgelig brukes alltid originale deler.