Bruk av informasjonskapsler

Nettsiden til Siemens bruker informasjonskapsler slik at du kan legge artikler i handlekurven, bestille en tekniker online og la oss samle inn anonyme statistiske data slik at vi tilby en bedre tjeneste på nettsiden. Ignorer denne meldingen hvis du ønsker å fortsette. Klikk på koblingene hvis du vil se mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du håndterer innstillinger.

 

Brukervilkår for eShop

Brukervilkår for eShop

Følgende vilkår gjelder når du handler i Siemens-home:s nettbutikk. Ved å ta i bruk tjenesten godtar du disse vilkårene. For generelle vilkår som gjelder generelt for hele nettstedet til Siemens-home, henviser vi til siden for Generell informasjon . BSH Husholdningsapparater AS (BSH) er ansvarlig for Siemens-home eShop. BSH-konsernet er en varemerkebeskyttet Siemens AG-lisensinnehaver. For å kunne administrere kjøpet ditt er vi nødt til å samle inn og lagre noen personopplysninger. Vi samarbeider også med en rekke tjenesteleverandører (transportselskaper og tjenester for betalings- og fordringshåndtering) og kan dele personopplysninger når det er nødvendig for å fullføre kjøpet ditt. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine samt informasjonskapsler i retningslinjene for personvern . Les disse vilkårene og bestemmelsene nøye før du bestiller produkter fra BSH. Ved å bestille produkter fra oss samtykker du til disse vilkårene og bestemmelsene.

1. Generelt

Disse leveransevilkårene gjelder for kjøp og leveranse av reservedeler/produkter. Leveranse skjer fra BSH sentrale reservedelslager i Jönköping i henhold til vilkårene som angis i teksten under. Leveranse av produkter er bare mulig innenfor Norge.

Ved salg til forbrukere gjelder alltid den norske Forbrukerkjøpsloven, samt den norske Distans- och hemförsäljningslagen.

Ved salg til personer som ikke er forbrukere gjelder alltid Kjøpsloven.

BSH kan supplere og endre disse leveransevilkårene og publisere oppdaterte vilkår på denne siden. Det er imidlertid vilkårene som gjelder ved kjøpstidspunktet som blir gjeldende for deg som kjøper.

2. Leveranse

Bestilte produkter leveres i sin originale utførelse. BSH kan utføre mindre tekniske endringer som ikke påvirker produktets funksjon. Levering av bestilt produkt skjer som regel samme arbeidsdag. Leveringstiden er 2–4 arbeidsdager for produktene som finnes på reservedelslageret i Jönköping. Finnes produktet på reservedelslageret i Tyskland, leveres det innen 7–9 arbeidsdager. Hvis du betaler med kredittkort er fraktkostnaden 75 NOK inkl. mva. En fraktkostnad på 225 NOK inkl. mva tilkommer ved postoppkrav. Betaling via postoppkrav innebærer at du betaler og henter bestillingen samtidig. Dette skjer på et postkontor (gjelder også post i butikk).

3. Betalingsvilkår

Levering skjer etter betaling med kredittkort eller mot postoppkrav. Postoppkravsavgiften inngår i fraktkostnaden, se ovenfor under punkt 2.

4. Transportskade eller defekt reservedel

4.1 Forbrukerkjøp

Transportskadede produkter skal, innen 8 arbeidsdager fra du har mottatt produktet, meldes til reservedelsskade@bshg.com med vedlagte bilder av ytre og indre emballasje samt skaden på produktet, eller per telefon til Siemens-home:s kundeservice på 22 66 06 00. Som skade regnes både synlige og skjulte skader, hvilket innebærer at du må ta av emballasjen (ta produktet ut av forpakningen) og inspisere produktet nøye. Vær oppmerksom på at du må beholde all emballasje ved transportskade.

4.2 Annet kjøp

Ved annet kjøp skjer levering når varen er overlevert til fraktfører, jf. kjøpsloven § 7(2), Vedskader som ikke skyldes transport eller ved levering av defekteprodukter, gis melding påtilsvarende måte og med samme innhold som beskrevet i punkt 4.1 ovenfor.

5. Angrerett og retur

Som forbruker har du 14 dagers angrerett i henhold til den norske angrerettsloven når du handler på internett. Angreretten løper fra den dagen du tar imot varen og angreskjema [DC(1] med lovpålagte opplysninger om angreretten. Du har rett til å undersøke produktet forsiktig. Forpakningen må ikke brytes i større utstrekning enn det som har vært nødvendig for å fastsette produktets egenskaper og funksjon. Hvis du håndterer produktet i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastsette dets egenskaper og funksjon, har BSH rett til erstatning for verdireduksjonen som dette har medført. Merk at etiketten med artikkelnummer som sitter på forpakningen må være intakt. Vennligst benytt angreskjema vedlagt vareforsendelsen eller varsle BSH via kontaktinformasjonen nedenfor innen tidsfristen hvis du vil bruke angreretten. I forbindelse med dette mottar du et returnummer.

Eventuell retur av produktet skal deretter skje innen 14 dager fra du har mottatt returnummeret. Følgeseddel/faktura skal legges ved returnert produkt, og returnummeret må tydelig angis. Skade som oppstår som følge av mangelfull innpakning, tilbakebetales ikke. Returer skal ikke sendes tilbake med postoppkrav.

Vi anbefaler at du sender returen med en forsendelse som kan sporeseller rekommandert. Det er viktig dersom godset skulle forsvinne eller skades. Som forbruker er du selv ansvarlig for kostnader i forbindelse med retur av varer.

Tilbakebetaling av returnert produkt skjer uten unødige forsinkelser etter at produktet er mottatt, kontrollert og godkjent av BSHs varemottak, dog senest 14 dager etter at returen er mottatt. Ved feilbestilt vare skjer kreditering med fakturabeløp med avdrag for returfrakt. Ved feillevert vare skjer kreditering av fakturabeløp inkl. frakt, og du får en forhåndsbetalt returfraktseddel.

Dersom du ikke skulle være fornøyd med vår håndtering av reklamasjonen din, ønsker vi å informere deg om at du har mulighet til å kontakte det norske Forbrukerrådet og eventuelt den norske Forbrukerklagenemnda (FKU). Postadresse til Forbrukerrådet: Forbrukerrådet, postmottak, Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo. Postadresse til FKU: Forbrukerklageutvalget, Postboks 4596 Nydalen, 0404 Oslo. Se www.forbrukerradet.no for mer informasjon.

6. Firmakjøp

Når du kjøper gjennom et firma eller bruker et firmanavn på kvitteringen er det den norske kjøpsloven av 1988 som gjelder. Merk at elektroniske komponenter ikke kan returneres.

7. Ansvar

BSH forutsetter at du har nødvendig kunnskap vedrørende eventuell montering av bestilt produkt. Du er ansvarlig for at leverte produkter blir montert på en faglig forsvarlig måte av autorisert personell, og for øvrig i henhold til forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om inngrep i elektriske apparater. BSH vil ikke være ansvarlig for skade eller tap som følge av feilaktig montering eller bruk av leverteprodukter.

8. Kontaktinformasjon

Husk at du alltid kan kontakte oss hvis du har spørsmål. Du finner kontaktinformasjon under Kontakt- og selskapsinformasjon.