Bruk av informasjonskapsler

Nettsiden til Siemens bruker informasjonskapsler slik at du kan legge artikler i handlekurven, bestille en tekniker online og la oss samle inn anonyme statistiske data slik at vi tilby en bedre tjeneste på nettsiden. Ignorer denne meldingen hvis du ønsker å fortsette. Klikk på koblingene hvis du vil se mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du håndterer innstillinger.

 

Service

Brukervilkår for service

Originalservice for Siemens husholdningsapparater utføres av BSH Husholdningsapparater AS (”BSH”). Prislisten og betingelsene gjelder BSHs service i regionene Oslo m/omegn, Østfold, Bergen m/omegn. Øvrige områder betjenes av autoriserte avtaleverksteder. Bestilling av serviceoppdrag www.servicebestilling.no. Hvis du ikke finner det du leter etter, kan du kontakte Siemens kundeservice på telefon 22 66 05 73.

Prisene nedenfor gjelder ikke dersom en eventuell feil inntreffer under din rett til lovfestet garanti og reklamasjon. Prisene gjelder bare for service som ikke dekkes av produktenes opprinnelige garanti eller reklamasjonsrett, siden all garanti og reklamasjonsservice er kostnadsfri for forbrukerne. Vær likevel oppmerksom på at garantien og reklamasjonsretten ikke dekker ytre skader, installasjonsfeil eller feil håndtering. Kjøpskvitteringen er kjøpsbeviset ditt, og den skal vises ved servicebesøk når du mener at servicen skal omfattes av garantien eller reklamasjonsretten. Du finner mer informasjon om reklamasjonsretten din som forbruker i avsnittet Reklamasjonsrett lenger nede.

Ved service som ikke dekkes av garanti eller reklamasjonsrett

Ved avtalt besøk av servicetekniker vil bestilleren debiteres en fast reparasjonspris. Fastprisen inkluderer reise, oppmøtekostnad og arbeidstid, eventuelle reservedeler kommer i tillegg. Enkelte større reparasjonsoppdrag dekkes ikke av ordinær fastpris. Slike oppdrag prises etter medgått tid, forbrukt materiell eller etter nærmere avtale.

Servicebesøk betales på stedet med betalingskort (VISA/MasterCard) eller mot faktura. Angitte priser er i NOK. BSH forbeholder seg retten til å utføre eventuelle prisjusteringer.

Avbestilling av servicebesøk samt begrenset tilgang

Avbestilling av servicebesøk må skje innen klokken 09:00 senest en arbeidsdag før opprinnelig avtale. For sent avbestilt servicebesøk debiteres med besøkskostnad.. Før et servicebesøk skal du sørge for at produktene er tilgjengelige for teknikeren, det vil si at det ikke skal være hindringer i form av snekkerarbeid eller andre byggearbeider. En fryser skal ved besøket være avrimet i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen. Hvis produktene ikke er tilgjengelige for serviceteknikeren på avtalt tid, kan ikke servicen utføres, og du må bestille nytt servicebesøk. Dersom serviceteknikeren ikke gis anledning til å reparere produktet til avtalt tid, debiteres besøkskostnad bestilleren. Før det nye servicebesøket må produktene gjøres tilgjengelige. Hvis du for eksempel trenger å leie inn en snekker, skal dette gjøres av deg til kostpris. Dette gjelder også for servicebesøk som bestilles i produktets garantitid eller som faller inn under reklamasjonsretten din. Hvis du selv ikke har mulighet til å være til stede og slippe inn teknikeren, må du ordne dette på annen måte og varsle oss.

Spesielle priser og vilkår for service av småelektriske produkter

Mindre husholdningsapparater som f.eks. støvsugere og køkkenmaskiner repareres på vårt serviceverksted i Oslo. Kontakt os på tlf. 22 66 06 00 (man-fre 8.00-16.00) for at få informasjon om hvor du kan levere inn produktet ditt til reparasjon. Du kan levere appratet ditt ved personlig henvendelse i vår servicebutikk i Grensesvingen 9 på Helsfyr i Oslo. Ved øvrige småelektriske produkter (f.eks. strykejern og kaffemaskiner ) kan du kontakte forhandleren der du har kjøpt produktet, for å få hjelp med å sende produktet til BSHs verksted. I de tilfeller der du mener at servicen skal omfattes av garantien eller reklamasjonsretten, må du alltid sende med en kopi av kvitteringen samt en feilbeskrivelse. Gjelder det service utenfor garantien eller reklamasjonsretten, kontaktes du av BSHs verksted for å få et kostnadsoverslag før servicen starter. Når du har godkjent servicen og kostnadsoverslaget, debiteres du for arbeidstid i minimum 30 minutter (som tilsvarer 5 såkalte reparasjonsperioder) samt for eventuelle reservedeler/forbruksmateriale og fakturaavgift². Velger du å avslå service, gjelder bare en undersøkelses- og fakturaavgift².

Spørsmål om serviceoppdrag kan stilles til BSH Husholdningsapparater AS verksted på telefon 22 66 06 00 (man-fre 8.00-16.00).

Priser * Ekskl. mva. Inkl. mva.
Fastpris reparasjon (ekskl. reservedel) 1079,20,- 1 349,-
Kostnad ved service på annet produkt ved samme fremmøte 639,20,- 799,-
Kostnad ved service for ekstra tekniker 639,20,- 799,-
Større reparasjoner, pris etter avtale - -
Besøkskostnad / for sen avbestilling 734,40,- 918,-
Fakturakostnad² 76,- 95,-
Undersøkelseskostnad for småelektriske produkter ved verkstedet i Oslo 405,60,- 507,-
*Samtlige priser er i norske kroner og gjelder for reparasjon av Siemens husholdningsapparater. Eventuelle reservedeler tilkommer. Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Reklamasjonsrett

Dine rettigheter som forbruker reguleres av den norske forbrukerkjøpsloven (FKL) og Håndverkertjenesteloven (HVTJL), som begge er bindende, dvs. at BSH ikke kan avtale dårligere vilkår. For at du skal kunne reklamere på et produkt, må feilen være opprinnelig, det vil si at den skal ha eksistert da du kjøpte varen. Du kan ikke selv ha forårsaket feilen. Du må reklamere varen senest innen to måneder etter at du har oppdaget feilen/feilene, og senest innen to år fra kjøpsdato. Dersom produktet er ment å vare vesentlig lengre enn to år er siste frist fem år fra kjøpsdato.

Med en vare kan det følge en produktgaranti som er kortere enn to/fem år, uten at dette forkorter reklamasjonstiden. I Norge får du alltid som forbruker ved kjøp av husholdningsapparater ett års garanti. Etter dette året er det alltid du som må bevise at feilen er opprinnelig. Du må kunne bevise når produktet ble kjøpt, så ta alltid vare på kvittering eller annen dokumentasjon. Leverandørens garantiforpliktelser omfatter ikke feil eller skader som har oppstått på grunn av feil bruk, misbruk, feil montering, plassering eller tilkobling, spenningsvariasjoner eller andre elektriske feil, f.eks. defekte sikringer eller feil i det elektriske nettet, eller fordi service har blitt utført av noen andre enn BSHs autoriserte serviceselskaper.

Eventuell reklamasjon skal skje skriftlig til teknisk.oslo@bshg.com.

Forbrukerrådet ( www.forbrukerradet.no ) og eventuelt Forbrukerklageutvalget ( www.forbrukerklageutvalget.no ) håndterer saker der kjøpere og selgere ikke blir enige.

Postadresse til Forbrukerrådet: Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo. Postadresse til FKU: Forbrukerklageutvalget, Postboks 4596 Nydalen, 0404 Oslo. . For krav og reklamasjoner som gjelder over landegrensene, kan du se denne koblingen: http://ec.europa.eu/consumers/odr