Bruk av informasjonskapsler

Nettsiden til Siemens bruker informasjonskapsler slik at du kan legge artikler i handlekurven, bestille en tekniker online og la oss samle inn anonyme statistiske data slik at vi tilby en bedre tjeneste på nettsiden. Ignorer denne meldingen hvis du ønsker å fortsette. Klikk på koblingene hvis du vil se mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du håndterer innstillinger.

 

Siemens-homes nettsted

Vilkår for bruk av Siemens-homes nettsted

Denne siden (sammen med de øvrige vilkårene som angis på Siemens-home:s nettsted) beskriver vilkårene som gjelder for bruk av Siemens-home:s nettsted http://www.siemens-home.bsh-group.com/no (“nettstedet”). Les disse brukervilkårene nøye før du begynner å bruke nettstedet. Ved å bruke nettstedet aksepterer du disse brukervilkårene. Vennligst avstå fra å benytte nettstedet dersom du ikke aksepterer brukervilkårene.

Informasjon om oss

  • BSH-konsernet er en varemerkebeskyttet Siemens AG-lisensinnehaver


Din bruk av nettstedet

Du kan bare bruke nettstedet til lovlige formål. Du skal ikke bruke nettstedet

a) på en måte som bryter med gjeldende nasjonale eller internasjonale lover eller forordninger
b) med det formål å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte
c) ved å bevisst overføre opplysninger, sende eller overføre materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastaturloggere, spionprogram, annonseprogrammer eller andre skadelige programmer eller lignende datakoder som har til formål å påvirke driften av programvare eller maskinvare.

Herunder bekrefter du at nettstedet ikke vil benyttes til å

a) spre søppelpost eller uønsket e-postmateriale
b) utgi deg for å representere Siemens-home
c) forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere innholdet på nettstedet for å skjule opphavet eller materialet som sendes via nettsiden
d) legge igjen falske opplysninger om din tilknytning til personer eller selskaper
e) opptre på en måte som virker negativ på andre brukeres mulighet til å bruke nettstedet
f) utføre kriminelle aktiviteter
g) publisere eller spre materiale som er et brudd mot eller krenker andres rettigheter eller som er ulovlig, krenkende, ærekrenkende, vulgært eller på annen måte støtende eller som inneholder reklame for eller anbud koblet til produkter eller tjenester
h) samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere uten deres uttrykkelige samtykke
i) bryte brukerens rett til å trekke tilbake slike samtykker, som beskrevet i h).

Dersom du bryter BSHs brukervilkår, er du erstatningsansvarlig for eventuell skade BSH og deres tilknyttede selskaper rammes av som følge av dine handlinger.

Immaterielle rettigheter

BSH er eier eller lisenstaker av alle immaterielle rettigheter som finnes på nettstedet og som publiseres på den. Du kan utelukkende benytte deg av, hente og/eller bruke informasjon på nettstedet til personlig og ikke-kommersiell bruk. Denne retten utgjør ingen overdragelse av eierrettighetene til materialet eller til kopier av materialet. Vær oppmerksom på at du ikke kan gjøre noen endringer i materialet, eller reprodusere, spre, offentlig vise eller spille av eller på annen måte bruke eller formidle det til allmennheten eller til kommersielle formål. Du kan heller ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noen grafikk uten å angi kilden. Materialet på nettstedet kan ikke brukes til kommersielle formål uten at du på forhånd har innhentet godkjenning fra BSH.

Ved å bruke nettsiden forplikter du deg til å følge internasjonale og nasjonale lover om opphavsrett, samt forhindre ulovlig distribusjon og kopiering av materialet.

Koblinger og informasjon på nettstedet

BSH gir ingen løfter eller garantier for nøyaktigheten i lenker eller annen informasjon som finnes på nettstedet. BSH gir ingen garantier vedrørende materialet/innholdets korrekthet eller fullstendighet, inkludert påliteligheten til anbefalinger, påstander, uttalelser og annen informasjon som vises eller spres via nettstedet. All informasjon gjøres tilgjengelig og skal brukes vel vitende om at BSH ikke kan holdes ansvarlig for tap, erstatningsansvar, skade eller kostnader av noen art som oppstår helt eller delvis, direkte eller indirekte som følge av bruk av eller tillit til slik informasjon eller en slik person. BSH fraskriver seg uttrykkelig alle løfter og garantier, uttrykkelige og underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller forsikringer om at innholdet ikke krenker rettighetene til tredjepart eller driften av nettstedet og innholdet, med mindre annet lovgivning forbyr slik fraskrivelse.

BSH garanterer ikke at nettsiden eller serverne der nettstedet ligger, eller elektroniske meldinger som sendes av BSH, er uten virus eller andre skadelige data.

Tilgjengeliggjøring av koblinger skal ikke tolkes som at BSH eller nettstedet støtter, samarbeider med, er tilknyttet eller har juridisk rett til å bruke varemerker, logoer eller opphavsrettsbeskyttede symboler som vises i eller som kan åpnes via koblingene, eller at koblede nettsteder har rett til å benytte seg av varemerker, merker, logoer eller opphavsrettsbeskyttede symboler som tilhører BSH eller deres tilknyttede selskaper eller datterselskaper.

Ansvar for tapsbegrensning

Uten innvirkning på ansvarsbegrensningen som er angitt i disse brukervilkårene, skal du treffe alle rimelige tiltak for å begrense dine tap som oppstår i forbindelse med erstatningskrav eller en prosess (uansett om det gjelder forsømmelse, avtalebrudd eller annet) som du starter eller innleder mot BSH.

Eksterne koblinger til nettstedet

Alle lenker til nettstedet må først godkjennes skriftlig av BSH, med unntak av i følgende tilfeller:

a) lenken inneholder bare teksten “Siemens” og inneholder ingen av BSHs eller BSHs lisenstakeres/lisensgiveres opphavsrettslig beskyttede varemerker
b) lenken peker bare til http://www.siemens-home.bsh-group.com/no og ikke til nettsider lenger nede i nettstedhierarkiet
c) når brukeren klikker på lenken, vises siden i fullskjerm i et nettleservindu med fullstendige funksjoner og komplett navigering, og ikke som en ramme i nettsiden med lenken
d) lenkens utseende, plassering og øvrige egenskaper gir ikke det falske inntrykket av at en juridisk enhet eller dennes aktiviteter eller produkter er knyttet til eller støttes av BSH, og den er heller ikke utformet på en måte som kan skade eller utvanne goodwillen som forbindes med BSH eller navnene og varemerkene til BSHs tilknyttede selskaper. BSH forbeholder seg retten til når som helst og etter eget forgodtbefinnende å trekke tilbake retten til å ta i bruk lenker til nettstedet.

Endringer i og eventuelle driftstopp på nettstedet

Vi jobber for å oppdatere nettstedet regelmessig og kan når som helst endre innholdet. BSH forbeholder seg derfor retten til når som helst å gjøre endringer i eller korrigere feil i deler av nettstedet, gjøre andre endringer på nettstedet eller i materialet og produktene, tjenestene og prisene (der det er hensiktsmessig) som er beskrevet på nettstedet, uten nærmere varsel. Du forventes å kontrollere denne siden fra tid til annen for å se eventuelle endringer vi har gjort.

Driftsstopp for vedlikehold og lignende kan forekomme på nettstedet. BSH tar ikke ansvar for forstyrrelser, avbrudd eller andre problemer som kan forekomme på nettstedet. Ved behov kan BSH avbryte tilgang til nettstedet eller stenge det på ubestemt tid.

Tilgang til nettstedet fra områder og steder utenfor Sverige

BSH gir ingen garantier for hvorvidt materialet på nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor Norge, og tilgang til materialet fra områder der innholdet er ulovlig, forbys herved. Hvis du bruker nettstedet fra steder utenfor Norge, er du selv ansvarlig for å overholde gjeldende lovgivning på stedet.

Informasjon om deg og dine besøk på nettstedet

BSH behandler informasjonen om deg i henhold til våre retningslinjer for personvern .

Du er selv ansvarlig for å ta del av aktuell informasjon om denne behandling, og du garanterer at alle opplysninger som du har oppgitt om deg selv, er korrekte.

Service

Servicereparasjonene våre består blant annet av forberedelser til servicebesøk (f.eks. avtalt tid for servicebesøk), reparasjon og etterbehandling (f.eks. undersøkelser om forbrukerne var fornøyde med servicen). I forbindelse med forberedelsene og etterbehandlingen kan vi eller servicepartnerne våre kontakte forbrukerne som bestilte tjenesten. Personopplysninger som innhentes fra forbrukerne i forbindelse med et servicebesøk, blir behandlet i henhold til gjeldende lokale lover. Etterbehandlingen er en integrert del av serviceavtalene våre, og den skal sikre at tjenesten oppfyller alle relevante krav og sørge for at det treffes ytterligere tiltak hvis vi mener det er aktuelt ut fra forbrukernes tilbakemeldinger. Les mer om BSHs brukervilkår for service .

Opplasting av material på nettstedet

Alt materiale du laster opp til nettstedet, anses som ikke-konfidensielt, og når du overlater slikt materiale til BSH, overleverer og overfører du også alle immaterielle rettigheter til slikt material til BSH, og BSH har dermed rett til å bruke, kopiere, distribuere og overlevere slikt materiale til tredjepart.

BSH forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å fjerne materiale og opplysninger som du har lastet opp / publisert på nettstedet.

Brukerkontoen

Du kan i enkelte tilfeller være nødt til å opprette en konto for å få tilgang til beskyttede deler av nettstedet. Du må da gjennom en registreringsprosess der du oppgir fullstendige og korrekte opplysninger i henhold til det aktuelle registreringsskjemaet. Du bes da om å velge et passord. Du tar selv hele ansvaret for at passordet og kontoen forblir hemmelige og beskyttede. Du har også ansvaret for alle aktiviteter som utføres på kontoen. Du forplikter deg til å snarest varsle BSH om uautorisert bruk av kontoen eller andre sikkerhetsbrudd. BSH tar ikke ansvar for eventuelle tap som følge av at noen andre bruker passordet eller kontoen din.

Lovanvendelse

Din bruk av nettsiden og disse brukervilkårene er underlagt norsk materiell rett uten anvendelse av de aktuelle lovvalgsreglene.

Takk for at du besøker nettsiden!