Използване на бисквитки

Уеб сайтът на Siemens използва бисквитки, за да събира анонимни статистически данни, които помагат за подобряване работата на сайта и усъвършенстване на съдържанието и осигуряват допълнителни функции за потребителя. Игнорирайте това съобщение или изберете една от опциите, ако сте готови да продължите. Щракнете върху връзките вдясно, ако искате да получите повече информация за използваните бисквитки или да промените настройките.

Игнорирайте това съобщение, ако сте готови да продължите. Използвайте линковете по-долу, за да получите повече информация за използваните бисквитки и за начините да управлявате настройките си.

Информация за защита на данните

Декларация за защита на личните данни

Раздел 1: Въведение и обща информация

Информация за защита на данни Просто и сбито
За нас и нашия интернет сайт Нашата информация за контакти може да се намери на страницата с Фирмена информация
Ние, БСХ Домакински уреди България ЕООД, бул. „Черни връх“ 51Б, Бизнес център ФПИ, ет. 5, София 1407, поддържаме този интернет сайт. Моля, използвайте информацията за контакт, предоставена на страницата Фирмена информация, за да се свържете с нас.

Ако се свържете с нас, ние ще съхраним и обработим предоставената от вас информация, за да дадем отговор на вашето запитване и на всякакви последващи въпроси. Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст (чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламент (EС) 2016/679). След като на запитването ви бъде отговорено, ние изтриваме вашата информация.
Нашите водещи принципи Ние и нашите партньори прилагаме най-новите технически средства за защита, за да опазим вашите данни
Ние гледаме много сериозно на защитата на вашата информация. Ето защо вашите данни се обработват много грижливо и в строго съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Взети са организационни и технически мерки за сигурност с цел защита на всички наши сайтове срещу възникващите при обработването на лични данни рискове. Нашите партньори, които ни съдействат при поддържането на този сайт, също са длъжни да спазват тези законови разпоредби.
Какви данни регистрираме като стандартна процедура
Можете да посетите всички места в нашия сайт, които не са с ограничен достъп, без да разкривате вашата самоличност. Ние регистрираме като стандартна процедура всяко влизане в нашия сайт, за да отстраняваме дефекти и изясняваме инциденти, засягащи сигурността. Повече информация за регистрационните данни можете да намерите в раздела „Как обработваме вашите данни“.
Какви разрешения имаме, за да обработваме вашите данни Ние обработваме данните ви само с разрешение

Ние уважаваме вашата лична неприкосновеност. Ето защо, ние обработваме вашите данни само с разрешение. Естествено, вие можете да ни разрешите да обработваме вашите данни и като потвърдите съгласието си за това в нашия сайт. В други случаи, ние обработваме данните ви, защото законът ни разрешава това. Ако, например, направите поръчка през нашия сайт, за да изпълним задълженията си по този договор, ние имаме разрешение да обработим данните ви. Същото важи и когато използвате други услуги на нашия сайт, изискващи обработване на вашите данни. Ние имаме разрешение да обработваме данните ви и когато нашият легитимен интерес изисква това. Наред с други случаи, един пример е събирането на регистрационни данни, за да сме сигурни, че нашият сайт работи безотказно. Във всеки случай, ние ще ви информираме при всяко актуално обработване на ваши данни, като вашите интереси ще се отчитат при всяка рутинно обработване на вашите данни. В случай че имате повод за оплакване, можете да направите справка за правата си относно обработването на вашите данни в последния раздел от настоящата Информация за защита на данните.

В следващия раздел са описани разрешенията, които ползваме, и кога става това. По-подробна информация за начина, по който данните ви се събират, обработват и използват в нашия сайт (т.е. за вида, обхвата и целта на тяхното обработване), можете да намерите в същия раздел.

Какво още е редно да знаете:

Потребители под 16-годишна възраст може да ни предават личните си данни само със съгласието на родител или настойник. Приложимото законодателство за защита на данните може да налага в това отношение различни от горната възрастови граници.

Нашият сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Ние нямаме влияние върху начина, по който вашите данни се обработват на тези сайтове, нито доколко те са в съответствие с разпоредбите за защита на данните. Моля, направете справка с цялата информация за защита на данните, която те предоставят.

Раздел 2: Обработване на данни на сайта

Как обработваме вашите данни (регистрация, бисквитки, проследяване и пр.)
Регистрационни данни Ние използваме регистрационните данни, за да отстраняваме дефекти или изясняваме инциденти, свързани със сигурността
По технически причини, всеки път, когато вашият интернет браузър получи достъп до нашия сайт, той автоматично изпраща информация (регистрационни данни) до нашия сървър. Ние запазваме част от тази информация в регистрационни файлове, като например:

• Дата на достъпа
• Час на достъпа
• URL на свързващия сайт
• Файловете, до които е осъществен достъп
• Обем на предадените данни
• Вид и версия на браузъра
• Операционна система
• IP адрес (анонимизиран)

Регистрационните данни не съдържат лични данни. Като общо правило, ние анализираме регистрационни данни само за отстраняване на дефекти в работата на нашия сайт и за изясняване на инциденти, свързани със сигурността. Регистрационните данни се съхраняват безсрочно.

Понякога е необходимо да събираме допълнителна лична информация наред с регистрационните данни, за да отстраняваме дефекти или запазим доказателствен материал за инциденти, свързани със сигурността. В тези случаи, ние имаме право по закон да обработваме регистрационните данни (Чл. 6 параграф, 1 буква е) от Регламент (EС) 2016/679). Ние изтриваме тези данни след отстраняване на дефекта или изясняване на инцидента, свързан със сигурността, или след отпадане на първоначалната причина за обработването им поради други фактори. При настъпване на инцидент, свързан със сигурността, ние предаваме регистрационните данни на следствените органи за всеки случай поотделно, до степента, до която е разрешено.

Ние винаги съхраняваме регистрационните данни отделно от останалите събрани данни, свързани с използването на нашия сайт.
Регистрация на нашия сайт Регистрирани потребители могат да получат достъп до допълнителни услуги и оферти
Вие можете да се регистрирате като потребител на нашия сайт. Регистрация се изисква, ако искате достъп до допълнителни услуги. В процеса на регистрация ние събираме и обработваме следните детайли:

Задължителни детайли:
• Форма на обръщение
• Име и фамилия
• Пълен адрес за кореспонденция
• Телефонен номер
• Електронна поща
• Парола

Незадължителни детайли:
• Номер на мобилен телефон
• Дата на раждане
• Кое ви накара да ни откриете
• Съгласие за получаване на реклами.

Ние имаме разрешение по закон (Чл. 6 параграф 1, буква б) от Регламент (EС) 2016/679) да обработваме личната ви информация, за да ви предоставим персонализирани услуги. Съхраняваме данните на регистрираните потребители, докато потребителят заличи профила си. Потребители със съответните правомощия могат да заличават профила си по всяко време през своя потребителски профил. Потребителският профил позволява на потребителите да променят или заличават по всяко време конкретна информация, подадена в момента на регистрацията им.

Естествено, ние сме готови да ви предоставим при поискване информация за данните, които съхраняваме за вас. В допълнение, ние с радост бихме коригирали неточна информация или заличили, по ваше желание, съхранявана при нас информация за вас, стига нейното заличаване да не е в нарушение на нашите законови задължения да запазим определена информация. За да поискате това, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в края на настоящата Информация за защита на данни.
Бюлетин Използваме процедура на двойно потвърждаване, за да предпазим електронния ви адрес от злоупотреба от страна на трети лица
Нашият сайт ви дава възможност да се абонирате за бюлетина ни. Прилагаме процедура на двойно потвърждаване, за да проверим дали действително титулярят на даден електронен адрес се е регистрирал да получава бюлетина. Абонаментът за бюлетина е извършен успешно, само ако титулярят на електронния адрес изрично е потвърдил активирането на бюлетина, кликвайки върху линка в изпратеното по електронната поща потвърждаващо съобщение. Ние регистрираме приключването на отделните етапи от процедурата на двойно потвърждение като доказателство за тяхното извършване.

Ако се абонирате за получаване на нашия бюлетин, потвърждавайки съгласието си той да ви бъде изпращан, личната ви информация ще бъде използвана единствено за целите на изпращане на бюлетина. Ние имаме разрешение да обработваме вашите данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Линк за тази цел е включен във всеки брой на нашия бюлетин. Фактът на прекратяване на абонамента ви ще бъде отбелязан в нашата база данни.
Бисквитки Нашият сайт използва бисквитки, за да ви предостави определени функционалности
Ние използваме бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които запаметяваме на вашето устройство, когато посещавате нашия сайт. Тези бисквитки ни биват изпращани обратно всеки път, когато влезете в сайта ни от този момент нататък. Това ни позволява, например, да ви разпознаваме, като за вас улеснява навигирането на сайта ни благодарение на информацията, съхранена в бисквитките.

Бисквитките не могат да се използват за задействане на програми или предаване на вируси на компютъра. Бисквитките се разчитат единствено от сървъра, от който произхождат.

Ние не споделяме с трети лица информацията, съхранена в бисквитките, без вашето изрично съгласие.

Вие можете да разглеждате сайта ни и без да получавате бисквитки. Често интернет браузърите са така устроени, че да приемат бисквитки. За да не допуснете използването на бисквитки от вашия браузър, можете (1) да откажете разрешение за ползване на бисквитки, когато влизате в сайта ни през слоя с бисквитки (ако има такъв), или (2) да изключите използването на бисквитки през настройките на вашия браузър. Помощните функции на вашия браузър могат да ви покажат как да изключвате и/или изтривате бисквитките в него. Моля да имате предвид, че изключването/изтриването на бисквитки може да попречи на нормалното функциониране на отделни функции на нашия сайт. По-долу са изброени бисквитките, които се изискват за определени функции на нашия сайт. В допълнение, изключването/изтриването на бисквитки засяга само браузъра, през който е направено. Ето защо, изключването/изтриването на бисквитки трябва да се извършва повторно за всеки друг интернет браузър.

Бисквитки, които ползваме за конкретни функции, без оглед на индивидуалния потребител:
• Бисквитки, които запаметяват някои предпочитания на потребителите (например настройки за търсене или ползвани езици)
• Бисквитки, които съхраняват информация за гарантиране на безупречното възпроизвеждане на аудио или видео съдържание
• Бисквитки, които временно запазват някои зададени от потребителя параметри (например съдържанието на кошничката за пазаруване или онлайн формуляр)

Бисквитки, които ползваме за конкретни функции, с оглед на индивидуалния потребител:
• Бисквитки, идентифициращи или потвърждаващи самоличността на нашите потребители

Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Тези данни се съхраняват, докато валидността на въпросната бисквитка изтече или вие я изтриете.

Всяко по-нататъшно обработване на лични данни с използване на бисквитки е описано в съответните раздели на настоящата информация.
Уеб анализ чрез псевдонимизирани потребителски профили Вашето влизане може да ни каже много за това, колко е привлекателен за вас сайтът ни – ето защо използваме инструменти за уеб анализ, за да усъвършенстваме непрекъснато нашия сайт
Ние използваме инструменти за уеб анализ за различни цели на нашия сайт. По-долу можете да намерите информация за инструментите за уеб анализ, включително описание на въпросното обработване на данни, на неговите цели и как можете да попречите на инструментите за анализ да събират и обработват вашите данни. Моля, обърнете внимание, че поставянето на бисквитки за отказ може да попречи само в ограничена степен на събирането и обработването на вашите данни от инструментите за уеб анализ. Повече информация по въпроса можете да намерите в раздела за бисквитки.
Инструмент за уеб анализ: Adobe Analytics (Omniture)
С цел маркетинг и пазарни проучвания и за да приспособим съответно нашия сайт (и евентуално бюлетин), ние използваме бисквитки за уеб анализ и/или JavaScript за събиране и обработване на данни за ползването му, свързани с вашето посещение в сайта и (там, където е приложимо) използваните от вас линкове в бюлетина. Чрез идентификатор във вид на бисквитка от тези данни псевдонимизирано се събират вашите данни за ползване и се генерира профилът ви на ползване. Вашият IP адрес или не се записва, или се анонимизира незабавно след записването като част от този процес.
Използваме услугата на Adobe Analytics, предоставяна от АДОБ СИСТЕМС СОФТУЕР ИРЛАНДИЯ ЛИМИТЕД [Adobe Systems Software Ireland Ltd], Ривъруок № 4 – 6, Ситиуест, Бизнес Парк, Дъблин 24, Ирландия [4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland], (по-нататък: "Adobe"), за да събираме данни за ползването и генерираме профили на ползването. Информацията относно ползването от вас на нашия сайт се прехвърля на сървърите на Adobe, анализира се и се връща при нас единствено като кумулативни данни. Тези данни ни позволяват да идентифицираме общи тенденции в ползването на нашия сайт.
Ние не обвързваме получените в резултат данни за ползването на сайта с името ви или с други детайли, които биха могли да разкрият вашата самоличност, като например електронния ви адрес. Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Данните за ползване на сайта се съхраняват от използваната услуга за максимален срок от 37 месеца след датата на събирането им.
Възможност за отказ: Моля, използвайте сайта за отказ на Adobe, ако желаете да откажете събирането на вашите данни за ползване. Информация за това, как работят бисквитките на Adobe Analytics, и за възможността за отказ можете да намерите на този линк: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html .
Инструмент за уеб анализ: Adobe Test & Target
За да приспособим нашия сайт (и бюлетин) към вашите предпочитания, ние събираме и обработваме данни за ползването, свързани с вашите посещения на сайта ни, като ползваме бисквитки за уеб анализ и/или JavaScript. Чрез идентификатор във вид на бисквитка от тези данни псевдонимизирано се събират вашите данни за ползване и се генерира профилът ви на ползване.
Използваме услугата Adobe Test & Target, предоставяна от АДОБ СИСТЕМС СОФТУЕР ИРЛАНДИЯ ЛИМИТЕД, Ривъруок № 4 – 6, Ситиуест, Бизнес Парк, Дъблин 24, Ирландия (по-нататък: "Adobe"), за да събираме данни за вашето ползване и генерираме профили на ползването.
Adobe Test & Target работи на база A/B тестове. Това означава, че на ползващия сайта се показва версия, различна от оригиналната (например с изменен дизайн или съдържание). Сравнението между двете версии ни дава информация за предпочитаната от нашите потребители версия на сайта. При използване на Adobe Test & Target, по единствената свързана с вас информация, която се обработва, не може да бъде установена вашата самоличност. Задейства се също и анонимизация на IP адрес, което означава, че вашият IP адрес се съкращава, преди Adobe Test & Target да извърши по-нататъшно обработване. Ние не обвързваме получените в резултат профили на ползването на сайта с името ви или с други детайли, които биха могли да разкрият вашата самоличност, като например електронния ви адрес.
Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Данните за ползване на сайта се съхраняват от използваната услуга за максимален срок от 37 месеца след датата на събирането им.
Възможност за отказ: Ако желаете да се откажете от събирането на данни за ползването от вас на сайта, моля, използвайте следния линк: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout . Информация за това, как работят бисквитките на Adobe Test & Target, и възможността за отказ можете да намерите на следния линк: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html .
Инструмент за уеб анализ: ChannelSight
Можете да закупите голям брой от нашите продукти директно чрез съответните хиперлинкове към онлайн магазините на сътрудничещи с нас търговци (функция „Пренасочване към сайта на търговеца“). Използваме проследяващи пиксели и бисквитки (т.е. проследяване на реализациите), за да регистрираме кога бивате пренасочени към съответната страница на продукта в онлайн магазина на търговеца, както и дали купувате продукта от онлайн магазина на търговеца или не. Така събраните данни за ползване служат за оценяване на привлекателността на функцията „Пренасочване към сайта на търговеца“ и, където това е приложимо, за изплащане на комисионите от онлайн магазина на търговеца („афилиейт маркетинг“). Понякога онлайн магазините на търговци ни изплащат комисиона за успешно пренасочване на потенциални купувачи и клиенти към тях.
За целите на проследяване използваме услугата, предоставяна от ЧанелСайт Лимитед, ап. 3, Енгълсий Хаус, авеню „Карисфорт“, Блакрок, графство Дъблин, Ирландия [ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Ireland] (www.channelsight.com). Информацията относно ползването от ваша страна на функцията „Пренасочване към сайта на търговеца“ се предава на сървърите на ChannelSight, където се анализира и се връща при нас единствено като кумулативни данни, свързани с използването на функцията „Пренасочване към сайта на търговеца“.
Моля, отбележете, че гореспоменатото проследяване е пряко свързано с функцията „Пренасочване към сайта на търговеца“. Използвайки бутона „Пренасочване към сайта на търговеца“ на нашия сайт, вие давате съгласието си да бъдете проследени за посочените по-горе цели, по-конкретно за събиране на съответните данни от ChannelSight и от търговеца, както и за предоставянето им от ChannelSight и търговеца на нас. Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Данните за ползване се изтриват, след като вече не са необходими за изплащане на комисиона и анализ.
Възможност за отказ: Ако не желаете повече да се извършва проследяване, изтрийте бисквитките, поставени от нашия сайт (с настройките на браузъра) и не използвайте повече бутона „Пренасочване към сайта на търговеца“. Можете да посетите ръчно съответния търговец онлайн, като въведете адреса му в браузъра или като използвате търсачка.
Инструмент за уеб анализ: Mouseflow
За подпомагане на подходящото оформление на нашия сайт, можем да събираме данни от вашето посещение, използвайки аналитични бисквитки и други технологии. Като част от тази операция, ние записваме движенията на мишката и кликовете на подбрани на произволен принцип потребители на нашия сайт. Вашият IP адрес се анонимизира задължително. Получената в резултат регистрация на ползването от вас на нашия сайт се анализира на случаен принцип, за да можем да почерпим евентуални идеи за подобряване на нашия сайт.
За целите на събиране на тези данни за ползване на сайта използваме доставчика на услуги Маусфлоу Апс, Флескеторвет № 68, 1711 Копенхаген, Дания [Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark].
Ние не обвързваме получените в резултат данни за ползването на сайта с името ви или с други детайли, които биха могли да разкрият вашата самоличност, като например електронния ви адрес. Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Данните за ползване се изтриват три месеца след датата, на която са събрани.
Възможност за отказ: За да откажете събирането на тези данни за ползване, моля, използвайте сайта за отказ на Mouseflow на следния линк: https://mouseflow.de/opt-out .
Споделяне на съдържание в социалните мрежи

Съдържание от нашия сайт може да се споделя в социалните мрежи с използването на интегрираните бутони за социални медии. Всички бутони за социални медии, улесняващи споделянето на съдържание, са интегрирани посредством прости хиперлинкове, а не чрез социалните приставки, разработени от доставчиците на социални мрежи. Така може да сте сигурни, че вашите детайли няма да бъдат автоматично предадени на сървърите на социални мрежи още с влизането ви в нашия сайт. В допълнение, когато споделяте съдържание от нашия сайт, ние предаваме на социалната мрежа само онази информация, която се изисква за споделяне на съответното съдържание. В този контекст не предаваме лични данни.

В същото време, в социалните мрежи могат да се открият прости линкове с нашите сайтове. Ако проследите линк от нашия сайт към социална мрежа, или ако влезете в социалната си мрежа, за да споделите съдържание от нашия сайт, вашите данни се обработват от доставчика на въпросната социална мрежа. За информация относно целта и обхвата на събирането на данни, по-нататъшното им обработване от доставчика на социалната мрежа и свързаните с това ваши права и настройките за защита на вашата лична неприкосновеност, моля, отнесете се към Информацията за защита на данните, предоставена от съответния доставчик.
Споделяйте съдържание от нашия сайт в социалните мрежи, без да компрометирате вашите данни
Откриване на търговци с Google Maps
Една функция на ваше разположение като потребител на нашия сайт е картата на сътрудничещи с нас търговци в района, където живеете. За да покажем тази карта, използваме Google Maps. Google Maps е услуга, предоставяна от Гугъл Инк., 1600 Амфитиътър Паркуей, Маунтин Вю, CA 94043 [Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043], САЩ. Подробности за това, как се обработват лични данни при използване на Google Maps, можете да намерите на следния линк: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Ако желаете картата да покаже сътрудничещи с нас търговци, трябва да въведете съответното местоположение било ръчно или автоматично, използвайки функцията геолокация на вашия интернет браузър. Ако въвеждате тази информация ръчно, не се обработват лични данни, стига да не посочите домашния си адрес. Автоматичното определяне на местоположението, с използване на функцията геолокация на интернет браузъра, изисква обработване на вашия IP адрес. Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679), за което получавате искане от браузъра, когато отворите картата. Ние не запаметяваме вашия IP адрес в този контекст.
Случаи, в които предаваме вашите данни Всички доставчици на услуги, които обработват вашите данни съвместно с нашия сайт, са внимателно подбрани и задължени да отговарят на нашите стандарти за защита на данните
При осъществяване дейността на нашия сайт, ние сътрудничим с редица доставчици на услуги. Подбрали сме тези доставчици на услуги внимателно, като с всеки поотделно имаме сключено споразумение за защита на данните, за да бъде информацията ви в безопасност.

Доставчиците на услуги, които използваме за осъществяване дейността на нашия сайт, са:
• Доставчик на хостинг услуги
• Доставчик на програмни услуги
• Доставчик на услуги по продажби и маркетинг
• Доставчик на услуги „гореща линия“

Ние предаваме данните ви на други получатели, само когато е необходимо за изпълнението на договор с вас, в случай че ние или получателят имаме легитимен интерес от разкриване на вашите данни или при дадено ваше съгласие за тяхното предаване. Тези получатели включват доставчици на услуги и други компании в нашата корпоративна група. Освен това данните могат да бъдат предавани и на други получатели, в случай че бъдем задължени по силата на законови разпоредби или подлежащо на принудително изпълнение административно или съдебно нареждане.

Други получатели на данни са:
• Спедиторски фирми за доставка/изпращане на продукти
• Доставчици на услуги по обработване на плащания
• Доставчици на услуги по управление на вземания
Предаване на получатели извън ЕИП Ние предаваме ваши данни на получатели извън ЕС само при гарантирана защита на данните
Ние предаваме лични данни и на получатели, базирани извън ЕИП, в т.нар. трети страни. В такъв случай ние сме длъжни да се убедим, преди още да са споделени каквито и да било данни, или че получателят поддържа подходящо ниво на защита на данните (напр. на базата на решение за адекватност, прието от Европейската комисия за съответната страна, или на приемане на стандартни за ЕС договорни клаузи между Европейския съюз и получателя), или че имаме вашето съгласие за такова споделяне.

Ние с радост бихме ви предоставили общ преглед на получателите в трети страни и копие от конкретните договорени условия за осигуряване на подходящо ниво на защита на данните. За да поискате това, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в края на настоящата Информация за защита на данни.

Раздел 3: Потребителски права

Вашите права
Ако имате основания за оплакване, по-долу са изложени правата ви. За да упражните правата си, моля, използвайте Формуляра за искане с клиентски данни .
За да си осигурите пълен контрол върху вашата информация, разполагате с изчерпателен набор от права, които можете да упражните, за да определите как да обработваме вашите данни
Правото да се информирате за данните си

При поискване от ваша страна, ще ви предоставим информация за данните, с които разполагаме за вас. За да си осигурите пълен контрол върху вашата информация, разполагате с изчерпателен набор от права, които можете да упражните, за да определите как да обработваме вашите данни

Правото да коригирате и допълвате данните си

Ако ни уведомите съответно, ще коригираме неточната информация за вас. Ако ни уведомите съответно, ще допълним непълните данни за вас, при условие, че тези данни са необходими за заявените цели на обработване на вашите данни.

Правото да заличавате данните си

При поискване от ваша страна, ще заличим информацията, с която разполагаме за вас. Някои данни обаче ще бъдат заличени едва след изтичане на определен срок на тяхното съхранение, например доколкото в някои случаи сме задължени по закон да задържаме данни или доколкото изискваме тези данни, за да изпълним нашите договорни задължения към вас.

Правото да изисквате блокиране на данните ви

В някои предвидени от закона случаи, ние ще блокираме вашите данни при поискване от вас. Блокираните данни се обработват по-нататък само в много ограничена степен.

Правото да оттеглите съгласието си

Можете да оттеглите по всяко време веднъж дадено съгласие за обработване на вашите данни, считано от този момент нататък. Законността на обработване на вашите данни остава незасегната от това ваше решение до момента, в който оттеглите съгласието си.

Правото да възразите срещу обработването на вашите данни

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на вашите данни, считано от този момент нататък, ако обработваме данните ви на едно от правните основания по смисъла на Чл. 6 параграф 1, буква д) или буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679. При възражение от ваша страна, ние ще преустановим обработването на данните ви, стига да не са налице убедителни и легитимни основания за тяхното по-нататъшно събиране. Обработването на вашите данни за целите на директен маркетинг никога не съставлява за нас убедително и легитимно основание.

Правото на преносимост на данните

По ваша молба, можем да ви предоставим определена информация в структуриран, обичайно използван формат, пригоден за машинно четене.

Правото на жалба пред регулаторен орган

Можете да подадете жалба относно защитата на данните ви пред органа по защита на данните. За да направите това, свържете се с органа по защита на данните по местоживеене или с органа по защита на данните, в чиято юрисдикция попадаме (посочен по-долу). Комисията за защита на личните данни, www.cpdp.bg
Вашето лице за контакт по всякакви въпроси относно защитата на данните

Ако имате каквито и да било въпроси относно защитата на вашите данни или упражняването на правата ви, може да използвате следните данни за контакт, за да се свържете директно с нашия служител по защита на данните:

„БСХ Домакински Уреди България“ ЕООД
Служител по защита на данните
Бизнес център ФПИ, 5 етаж
Бул. „Черни връх“ 51Б
София 1407

DataProtection-BG@bshg.com
Моля, ако имате въпроси относно защитата на вашите данни, не се колебайте да се свържете с нашия служител по защита на данните
Изменения по настоящата Информация за защита на данните

Настоящата Информация за защита на данните отразява текущите условия на обработването на данни на нашия сайт. В случай на промени в обработването на данни, настоящата Информация за защита на данните ще бъде актуализирана съответно. Ние винаги предоставяме на нашия сайт най-новата версия на настоящата Информация за защита на данните, така че да можете да научите за обхвата на обработването на данни на нашия сайт.

Валидна, считано от: 25.05.2017 г.
Версия 1.0 DPI_1.0_1.0