Използване на бисквитки

Уеб сайтът на Siemens използва бисквитки, за да събира анонимни статистически данни, които помагат за подобряване работата на сайта и усъвършенстване на съдържанието и осигуряват допълнителни функции за потребителя. Игнорирайте това съобщение или изберете една от опциите, ако сте готови да продължите. Щракнете върху връзките вдясно, ако искате да получите повече информация за използваните бисквитки или да промените настройките.

Игнорирайте това съобщение, ако сте готови да продължите. Използвайте линковете по-долу, за да получите повече информация за използваните бисквитки и за начините да управлявате настройките си.

Правна информация

Правна информация

(c) Авторски права

Всички права запазени. Текстовете, илюстрациите, графиките, звуците, анимациите и видео-филмите, както и подредбата им на сайтовете на BSH, са под защитата на авторското право и други търговски защитни права. Съдържанието на тези сайтове не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или да бъде предоставяно на трети страни с комерсиална цел. Авторските права на част от илюстрациите принадлежат на трети страни.

Търговски марки и лицензионни права

Доколкото не е посочено друго, всички търговски марки на сайтовете на BSH представляват защитени от закона търговски марки. Това се отнася в частност до търговските марки на BSH, фирмените лога и емблеми.

Освобождаване от отговорност

BSH полага всички усилия с цел да осигури точността и актуалността на информацията и препоръките на този сайт. BSH не поема отговорност, нито осигурява гаранции, че информацията е винаги актуална, вярна и/или пълна.

BSH не е отговорна за щети в резултат от използването или неизползването на осигурената информация, включително за щети настъпили при достъпа или изтеглянето на данните, причинени от компютърни вируси или настъпили при инсталацията или използването на софтуер.

Линковете на този сайт осигуряват достъп до външни интернет сайтове (външно съдържание); тези линкове са създадени от BSH с максималната възможна грижа, като е отделено специално внимание на благонадеждността на външните интернет сайтове и на точността и законосъобразността на тяхното съдържание.

Тъй като съдържанието на интернет сайтовете е динамично и може да бъде променено по всяко време, не е възможно да се осигури постоянен мониторинг на съдържанието на всички сайтове, към които BSH поддържа линкове. Ето защо BSH изрично отхвърля всяка отговорност за съдържанието на външни интернет сайтове, които са свързани посредством линкове с нейните сайтове. Съответният външен интернет сайт е ексклузивно отговорен за всякакви щети, настъпили в резултат на използването или неизползването на външното съдържание.