Τηλεσκοπικός μηχανισμός 3 επιπέδων, εκ των οποίων ο 1 ευέλικτος

HZ538S00 - 17002604