Sīkdatņu izmantošana

Mūsu tīmekļa vietnē izmantotas sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tās darbību. Lūdzu, ņemiet vērā, ja jūs noklikšķināsiet uz „Nē", tīmekļa vietne var darboties ar traucējumiem. Ja vēlaties skatīt plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to, kā pārvaldīt savus iestatījumus, noklikšķiniet uz zemāk redzamajām saitēm.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Datu politikas noteikumi

Timekla vietne "www.siemens-home.bsh-group.com/lv" pieder "BSH Home Appliances AB filiāle Latvijā, c/o Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā", Kronvalda bulvāris 3-12, Rīga LV-1010, Latvija, turpmak saukta: "BSH".

1. Ši timekla vietne izmanto ta sauktas sikdatnes.

2. Sikdatne ir neliels teksta fails, kas glabajas lietotaja datora, un nakošaja apmeklejuma reize timekla vietne zina, ka lietotajs jau agrak to ir apmeklejis. Teksta datne satur informaciju un tiek lietota, lai apmekletajam atvieglotu timekla vietnes izmantošanu. Sikdatne nevar identificet lietotaju personigi, tikai datora uzstadito parluku, kas tiek izmantots apmeklejuma laika. Sikdatne nesatur virusus.

3. Ir divu veidu sikdatnes. Pirmais veids datni lietotaja datora saglaba ilgaku laiku. To lieto, piemeram, funkcijai, kas informe par jaunumiem konkretaja timekla vietne kopš lietotaja iepriekšeja apmeklejuma. Otra veida sikdatne ir, t.s., sesijas sikdatne. Sesijas sikdatne tiek islaicigi uzglabata datora atmina, kamer lietotajs parluko timekla vietni. Sesijas sikdatnes tiek dzestas, kad lietotajs aizver savu parlukprogrammu.

4. BSH timekla vietne izmanto tikai sesijas sikdatnes, lai noteiktu valodu, atvieglotu ražojumu prezentaciju un paraditu meklešanas rezultatus fotoarhiva. Lai varetu izmantot fotoarhivu, jums ir japiekrit sesijas sikdatnu izmantošanai.

5. Ja nevelaties akceptet sikdatnes, jus varat mainit savas parlukprogrammas drošibas iestatijumus. Tomer tad siemens-home.lv atseviškas dalas nevares izmantot, vai ari tas nedarbosies pareizi.