Sīkdatņu izmantošana

Mūsu tīmekļa vietnē izmantotas sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tās darbību. Lūdzu, ņemiet vērā, ja jūs noklikšķināsiet uz „Nē", tīmekļa vietne var darboties ar traucējumiem. Ja vēlaties skatīt plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to, kā pārvaldīt savus iestatījumus, noklikšķiniet uz zemāk redzamajām saitēm.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Siemens ražotāja garantija

Tālāk izklāstītie nosacījumi, kuros aprakstītas mūsu garantijas darbības prasības un apjoms, neietekmē tirgotāja garantijas saistības, ko nosaka ar pircēju noslēgtais pirkuma līgums.

Garantijas noteikumi un nosacījumi

Tālāk izklāstītie noteikumi un nosacījumi, kuros aprakstītas mūsu garantijas darbības prasības un apjoms, neietekmē tirgotāja garantijas saistības, ko nosaka ar pircēju noslēgtais pirkuma līgums.

Mūsu produkti tiek izstrādāti un ražoti lietošanai mājas apstākļos, un tie nav paredzēti nepārtrauktai lietošanai (t.i., profesionālai lietošanai). Nepārtraukta lietošana nozīmē, piemēram, lietošanu restorānā vai daudzdzīvokļu ēku veļas mazgātavās. Produktu lietošana šādā veidā anulē šos garantijas noteikumus un nosacījumus.

Saskaņā ar tālāk izklāstītajiem noteikumiem (1.–5.) mēs novērsīsim ierīces trūkumus bez maksas, ja tiks konstatēts, ka to iemesls ir materiālu un/vai izgatavošanas defekts, un ja par tiem tiks mums paziņots uzreiz pēc trūkumu pamanīšanas.

1. Garantija neattiecas uz plīstošām daļām, piemēram, stiklu, plastmasu vai spuldzēm.

Nelielas novirzes no paredzētās kvalitātes, kas būtiski nemazina ierīces vērtību un piemērotību lietošanai, nerada garantijas pienākumu. Ūdens un/vai citu anormālu vides apstākļu radīti ķīmiski un elektroķīmiski bojājumi nerada garantijas pienākumus; šādus pienākumus nerada arī bojājumi, kas rodas nepiemērotu izmantošanas apstākļu dēļ vai ja ierīce citādi nonāk saskarē ar nepiemērotām vielām. Garantijas saistības neattiecas arī uz ierīces bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, nepareizas uzstādīšanas un montāžas, mājas apstākļiem netipiskas lietošanas, rūpības trūkuma vai izmantošanas vai montāžas instrukciju neievērošanas dēļ.

Garantijas prasība zaudē spēku, ja remontu vai citas darbības ir veikušas personas, kuras mēs neesam pilnvarojuši to darīt, vai ja mūsu ierīcēm tiek pievienotas neoriģinālās rezerves daļas, papilddaļas vai piederumi, kas izraisīja bojājumu.

2. Garantijas remonts tiks veikts, pēc mūsu ieskatiem bez maksas salabojot bojātos komponentus vai nomainot tos pret nebojātiem komponentiem.

Garantijas remontus ir vēlams veikt uzstādīšanas vietā. Klientam ir pienākums nodrošināt mūsu tehniķim vai speciālistam pieeju produktam un būt klāt vai citādi nodrošināt, lai remontu varētu veikt produkta atrašanās vietā. Garantija attiecas tikai uz darbu un izmaksām, kas ir tieši saistītas ar produkta remontu vai nomaiņu normālos apstākļos. Ja produkts ir uzstādīts vai novietots tādā veidā, ka remontu vai nomaiņu nevar veikt bez plaša papildu darba, piemēram, apgaismojuma, nišu risinājumu u.c. noņemšanas, mēs paturam tiesības pieprasīt samaksu par papildu darbu. Ja produkta ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ to nevar sasniegt bez alternatīva transporta, piemēram, laivas, sniega automobiļa, helikoptera vai tamlīdzīga transportlīdzekļa, mēs varam pieprasīt klienta iesaistīšanos. Iesaistīšanās var nozīmēt, piemēram, alternatīvu transportlīdzekļu noorganizēšanu un/vai samaksu par to (iespējams no saviem līdzekļiem), produkta nogādāšanu norunātajā vietā.

Ierīces, kuras ir iespējams saprātīgi pārvadāt (piemēram, pasažieru automašīnā) un kurām tiek pieprasītas garantijas darbības saistībā ar šo garantiju, ir jānogādā vai jānosūta tuvākajam mūsu klientu apkalpošanas birojam vai klientu servisam, ar kuru mums ir noslēgts līgums.

Ir jāuzrāda pirkuma čeks, kurā ir redzams iegādes un/vai piegādes datums. Nomainītie komponenti kļūst par mūsu īpašumu.

3. Ja mēs atteiksimies no darbu veikšanas vai tie neizdosies, iepriekš minētajā garantijas termiņā bez maksas tiks piegādāta cita ierīce, kuras vērtība ir ekvivalenta.

4. Garantijas remonts nepagarina un neatjauno garantijas periodu. Garantijas periods uzstādītajām rezerves daļām beidzas reizē ar visas ierīces garantijas periodu.

5. Turpmākas vai citas prasības (jo īpaši prasības atlīdzināt ar ierīci nesaistītus zaudējumus) tiek izslēgtas, ciktāl tiesību aktos par tām nav noteikta obligāta atbildība.

Siemens Service: remonts

Ja jūsu ierīcei ir nepieciešams remonts, apkopes darbi vai apskate, Siemens klientu serviss piedāvā ātru un profesionālu palīdzību. Ar Siemens Service varat sazināties gan pa tālruni, gan tiešsaistē.

Sazināties ar Siemens Service

Draudzīgā un profesionālā Siemens klientu servisa komanda ir jūsu rīcībā un gatava palīdzēt — sākot ar konsultācijām par jaunas tehnikas iegādi un beidzot ar problēmu novēršanu.

Lietotāja rokasgrāmatas

Vai vēlaties ieskatīties lietotāja rokasgrāmatā? Šeit ir atrodams pilns sadzīves tehnikas dokumentācijas krājums, tostarp lietotāja rokasgrāmatas, uzstādīšanas rokasgrāmatas un citi ar ierīcēm saistīti dokumenti. Lietotāja rokasgrāmatām un citai dokumentācijai par Siemens sadzīves tehniku piekļūt un to lejupielādēt varat tiešsaistē.