Εγγυήσεις Siemens

Επιλέξτε τη δική σας επιπλέον προστασία: επέκταση εγγύησης Siemens

Η πρωτοποριακή λύση για τις υψηλότερες απαιτήσεις. Η Siemens προσφέρει διετή εγγύηση κατασκευαστή και ορισμένες επιλογές για επέκταση της εγγύησης του κατασκευαστή.

Οι συσκευές Siemens συνοδεύονται από διετή εγγύηση κατασκευαστή. Και, φυσικά, υπάρχουν επιλογές επέκτασης αυτής της εγγύησης κατασκευαστή. Ανατρέξτε στην καρτέλα "Επέκταση εγγύησης", για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες επέκτασης της εγγύησης κατασκευαστή Siemens. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τους όρους της εγγύησης κατασκευαστή Siemens στην καρτέλα "Εγγύηση κατασκευαστή". Εκεί θα βρείτε εξηγήσεις για το τι πρέπει να κάνετε, προκειμένου να επικαλεστείτε την εγγύησή σας, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται από την εγγύηση κατασκευαστή Siemens και για το πώς την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens θα υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Όροι και προϋποθέσεις επέκτασης εγγύησης Siemens

1. Γενικά
Οι ακόλουθοι όροι του συμβολαίου καθορίζουν τις προϋποθέσεις και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια του συμβολαίου συντήρησης για οικιακές συσκευές Siemens. Οι όροι αυτοί ισχύουν μόνο για την Ελληνική επικράτεια. Η σύναψη του συμβολαίου πρέπει να γίνει εντός του χρονικού διαστήματος της 24μηνης εργοστασιακής εγγύησης ή τυχόν συμφωνηθείσης εγγύησης για επιπλέον διάστημα.

2. Αντικείμενο τεχνικής εξυπηρέτησης
Η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης της Siemens ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της, αποκαθιστούν οποιαδήποτε κατασκευαστική ατέλεια για τις συσκευές που αναφέρονται στο συμβόλαιο τεχνικής εξυπηρέτησης.

3.Τιμές – Χρεώσεις
Η τιμή του συμβολαίου για μία συσκευή αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο. Το χρηματικό ποσό για το συμβόλαιο κατατίθεται εφάπαξ κατά την σύναψη του συμβολαίου.

4. Διάρκεια συμβολαίου
Η ισχύς του συμβολαίου διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην αρχική σελίδα του, που οριοθετείται με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του.

5. Παρεχόμενες υπηρεσίες
Κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη στη συσκευή πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης της Siemens. Η βλάβη θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Αν το κόστος επισκευής υπερβαίνει την αξία της συσκευής μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη, για την οποία χορηγείται εγγύηση για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι να λήξει το παρόν συμβόλαιο το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 24μήνες. Η εξυπηρέτηση παρέχεται από το Service της Siemens ή από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, με την επίδειξη του συμβολαίου και της απόδειξης αγοράς της συσκευής.Τα αντικατασταθέντα εξαρτήματα ή συσκευές ανήκουν στην εταιρεία και θα παραλαμβάνονται από αυτή.

6. Περιπτώσεις που δεν καλύπτονται
Το συμβόλαιο δεν καλύπτει βλάβες σε οικιακές συσκευές που προέρχονται από επαγγελματική χρήση, κακή χρήση, επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου, χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων καθώς και φθορές που μπορούν να προκληθούν κατά την χρήση της συσκευής (π.χ γρατζουνιά). Στις καλύψεις του συμβολαίου δεν συμπεριλαμβάνονται τα εύθραυστα εξαρτήματα όπως π.χ. γυάλινες και πλαστικές επιφάνειες, λυχνίες κλπ. Γενικά δεν καλύπτονται μικροατέλειες οι οποίες δεν επηρεάζουν την καλή λειτουργία της συσκευής και ζημιές που μπορεί να προκληθούν από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις (όπως παραδείγματος χάρη σκουριά ή αλλοίωση χρώματος), καθώς επίσης και από μη ομαλές περιβαλλοντολογικές συνθήκες.

7. Εγγυήσεις / Αστική ευθύνη
Το Service της Siemens και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του, παρέχουν για την επισκευή 24 μήνες εγγύηση. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς επισκευής μπορεί ο συμβαλλόμενος να απαιτήσει αποκατάσταση της άστοχης επισκευής εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Περαιτέρω απαιτήσεις του συμβαλλόμενου δε γίνονται δεκτές.

8. Σύναψη συμβολαίου
Η σύναψη του συμβολαίου πραγματοποιείται με την αποστολή της αίτησης και με την προϋπόθεση της καταβολής της χρηματικής του αξίας με τον προαναφερθέντα τρόπο.

Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens: επισκευές

Όταν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, συντήρηση ή έλεγχο, η εξυπηρέτηση πελατών Siemens προσφέρει γρήγορη και εξειδικευμένη υποστήριξη. Η Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens είναι διαθέσιμο μέσω τηλεφώνου και online.

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens όλο το 24ωρο

Η φιλική και εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης πελατών της Εξυπηρέτησης Πελατών Siemens βρίσκεται στη διάθεσή σας για να καλύψει κάθε ανάγκη σας - από την παροχή συμβουλών για την αγορά νέας συσκευής, μέχρι την επίλυση προβλημάτων.

Επεκτείνετε την εγγύηση

Η πρωτοποριακή λύση για τις υψηλότερες απαιτήσεις. Η Siemens προσφέρει ορισμένες επιλογές για επέκταση της εγγύησης του κατασκευαστή.