İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması ve sitenin çalışmasının iyileştirilmesi için teknik olarak zorunludur.

Diğer çerezlerin kullanımı ise sosyal medya özellikleri sunulmasını, site deneyiminiz esnasında ve takiben tarafımızca veya iş ortaklarımız aracılığıyla size sunulan ya da sunulacak olan reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak ve ayarlarınızı değiştirebilmek için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gizlilik ve Çerez Politikası (“Gizlilik ve Çerez Politikası”)’nı incelemenizi rica ederiz.

Kullanım Koşulları ve İletşim

Kullanım Koşulları ve İletişim

Giriş
Bu sitede Siemens veya Siemens’e bağlı şirketler tarafından yayınlanan bütün içerik ve bilgiler aşağıdaki kullanım şartları tarafından korunmaktadır. Siteyi gezen ya da siteden faydalanan bütün kullanıcılar bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Diğer Sitelere Verilen Linkler
BSH zaman zaman kendi sitesinden, içlerinde diğer Siemens şirketlerinin de olduğu diğer sitelere link verebilir. Bu linkler kullanıcıların yararına verilmektedir. BSH link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir. Ayrıca bu sitelerde toplanan kişisel bilgiler de BSH'ın sorumluluğunda değildir. Bu siteden diğer sitelere verilen linkler, BSH.'nin bu siteleri onayladığı anlamına gelmez. Kullanıcılar, kendi güvenlikleri için, bu linkten eriştikleri diğer sitelerin kullanım şartlarını okumalıdır.

Kullanım Şartlarında Değişiklikler
BSH istediği herhangi bir zamanda, ilan ya da ihbarda bulunmaksızın site kullanım şartlarında değişiklik yapabilir. Değişiklikler yukarıdaki kullanım şartlarının yerine geçer. Değişiklik yapıldığında, kullanıcılar yeni kullanım şartlarına tabii olacaktır. Bu nedenle kullanıcıların bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilir.

Bölünebilirlik
Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat Yasağı
BSH tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, BSH'ın bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. BSH tarafından herhangi bir kişinin BSH'ın eylemlerine güvenmesi, bu kullanım koşullarından feragat anlamına gelmez. Sadece BSH'ın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış, açık ve yazılı bir feragatname yasal olarak geçerlidir.

Kullanıcı Yorum ve Değerlendirme Koşulları
Bu Kullanıcı Yorum ve Değerlendirme Koşulları, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bundan böyle “BSH Ev Aletleri” olarak anılacaktır.) tarafından işletilen http://www.siemens-home.bsh-group.com/tr (Bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) üzerinde yapacağınız yorum ve değerlendirmelerin kullanım koşullarını belirlemektedir. İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan işbu Kullanıcı Yorum ve Değerlendirme Koşullarını onaylamakla, aşağıda belirtilen koşulların sizin için bağlayıcı ve geçerli olduğunu kabul etmektesiniz.

Değerlendirmelerinizde lütfen ürün ile ilgili olarak görüşlerinizi bildiriniz. Diğer servis ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak 444 66 88 numaralı çağrı merkezini arayabilir ya da kurumsal.iletisim@bshg.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

İnternet Sitesi üzerinden BSH Ev Aletleri’ne aktardığınız kişisel bilgiler, gizliliği sağlanarak dosyalanarak saklanacaktır. BSH Ev Aletleri’nin Veri Gizlilik Beyanı ve bu Kullanım Koşulları arasında bir farklılık ortaya çıkması halinde, kullanıcı yorum ve değerlendirmeleri bakımından bu Kullanıcı Yorum ve Değerlendirme Koşulları geçerli olacaktır.

BSH Ev Aletleri’ne içerik aktarmakla:

• fikri mülkiyet ile ilgili hakların tek üreticisi ve sahibi olduğunuzu;
• bu türdeki içeriklerin üreticisi olarak sizin için geçerli olabilecek tüm manevi haklarınızın kullanma yetkisini BSH Ev Aletleri’ne verdiğinizive manevi haklarınızdan kendi isteğinizle feragat ettiğinizi;
• tarafınızca aktarılan tüm içeriğin doğru olduğunu ve hukuki ve cezai sorumluluğun size ait olduğunu;
• Yapacağınız yorum ve değerlendirmelerde, BSH Ev Aletleri’ni diğer markalar ve firmalar ile uyuşmazlık durumuna düşürecek yorum ve değerlendirmeler yapmamayı,
• Yaptığınız yorum ve değerlendirmeler nedeniyle BSH Ev Aletleri ve/veya herhangi bir yetkilinin herhangi bir mevzuat ihlali nedeniyle 3. Şahıslara maddi ve manevi tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması ve/veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından BSH Ev Aletleri ve/veya herhangi bir yetkili aleyhine para cezasına hükmedilmesi durumunda, BSH Ev Aletleri’nin ve ilgili yetkilinin uğramış olduğu zararlar nedeniyle tarafınıza rücu edebileceğini,
• Veri Gizlilik Beyanı’nı okuduğunuzu ve anladığınızı,
• en az 18 yaşında olduğunuzu;
• verdiğiniz içeriğin bu Kullanıcı Yorum ve Değerlendirme Koşulları’nı ihlal etmediğini veya kişi ya da şirketlere zarar vermediğini onaylamış ve taahhüt etmiş olursunuz.

Bunlara ek olarak,

• Değerlendirmelerinizde kendinize ait veya üçüncü kişileri tanımlayabilecek Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, telefon numarası, adres bilgileri web adresi, e-posta adresi gibi kişisel veri ve bilgileri paylaşmayınız ve ürüne ne kadar ücret ödediğinizi belirtmeyiniz;
• yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz;
• bir üçüncü kişinin telif haklarını, patentlerini, ticari markalarını, ticari sırlarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını, yayın haklarını ya da veri koruma haklarını ihlal teşkil eden;
• yasaları, kuralları, düzenlemeleri veya şartnameleri (özellikle ihracat kontrolleri, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılıkla mücadele ile ilgili şartnamelerin yanı sıra yanlış veya yanıltıcı reklamlar) ihlal eden;
• alçaltıcı, saldırgan, hakaretamiz, ırk veya din bakımından taraflı, karalayıcı veya kişi, ortaklık ya da firmaya yönelik yasa dışı bir tehdit ya da taciz oluşturacak veya bu şekilde kabul edilecek;
• üçüncü kişilerden herhangi bir şekilde ödeme aldığınız ya da alacağınız, tazmin edildiğiniz ya da edileceğiniz;
• başka web sitelerine, adreslere, e-posta adreslerine, iletişim bilgileri veya telefon numaralarına dair herhangi bir bilgi içeren;
• bilgisayar virüsleri, solucanlar veya potansiyel olarak zararlı diğer bilgisayar programları, dosyalar ya da HTML kodları içeren; hiç bir içeriği aktarmayacağınızı onaylamış ve taahhüt etmiş olursunuz.

Yukarıda bahsedilmiş olan taahhüt ve beyanlarınızı yerine getirmediğiniz takdirde veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeniz halinde her türlü iddia, alacak ile makul miktarda avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere bilinen ya da bilinmeyen, her türlü veya her tipte tazminat taleplerinden (doğrudan ve dolaylı zarar da dahil olmak üzere), doğan her türlü yükümlülük için BSH Ev Aletleri'ni, (BSH Ev Aletleri’nin yöneticileri, direktörleri, temsilcileri, şubeleri, bağlı ortaklıkları, ortak girişim şirketleri, çalışanları ve üçüncü kişi tedarikçileri de dahil olmak üzere) tazmin etmeyi ve bu kişileri ve BSH Ev Aletleri’ni yukarıda sayılan taahhüt ve beyanlarınızı yerine getirmemeniz ya da uygulanabilir hakların veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali nedeniyle doğan sorumluluklardan ari tutacağınızı kabul ve beyan edersiniz.

Tarafınızdan aktarılan tüm içerikler için bu bağlamda BSH Ev Aletleri’nden herhangi bir bedel almaksızın BSH Ev Aletleri'ne, bu türdeki içeriklerin dünyanın her yerinde, her biçimde veya medyada ya da her çeşit teknolojiyle, özellikle çevrimiçi ve çevrimdışı iletişim (Örn: web sitelerinde banner, basın bültenleri ya da basılı reklam olarak) kullanımı, yeniden üretimi, modifikasyonu, tümüyle kaldırılması, adaptasyonu, yayınlanması, çevirisinin yapılması, bunlardan türemiş çalışmaların üretilmesi ve/veya satışı ve/veya dağıtımı ve/veya devralınması konusunda sürekli, gayri kabil-i rücu, devredilebilir, bedeli tamamen ödenmiş hak ve buna ilişkin lisans vermiş olursunuz.

Tarafınızdan aktarılan tüm içerik BSH Ev Aletleri tarafından, tamamen markanın takdirine göre kullanılabilir. BSH Ev Aletleri, kendisine göre, BSH Ev Aletleri web sitesinde bulunan ve içerik hakkındaki ilkeleri ya da bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir şartını ihlal ettiğini düşündüğü her türlü içeriği düzeltme, kısaltma ya da silme hakkına sahiptir. Değerlendirmeler ve yazılı yorumlar, genellikle iki ila dört iş günü içinde yayınlanır. Ancak BSH Ev Aletleri, yukarıdaki taahhütleriniz ve tarafınızdan onaylanan beyanlar uygulanabilir olmadığında herhangi bir içeriği –kısmen ya da tamamen – silme veya her türlü yayın talebini – kısmen ya da tamamen – reddetme hakkına sahiptir. Tarafınızdan gönderilen içeriğin sorumluluğunun size ait olduğunu, BSH Ev Aletleri’ne ait olmadığını burada beyan ve kabul edersiniz.

Değerlendirme ve görüşlerinizle birlikte e-posta adresinizi iletmekle BSH Ev Aletleri’ni ve onun üçüncü parti tedarikçilerini, değerlendirmeleriniz hakkında ve başka diğer idari sebeplerle sizinle e-posta yoluyla iletişime geçmeleri açısından yetkilendirmiş olursunuz.

Kullanıcı Yorum ve Değerlendirme Koşulları’nda Güncellemeler

Teknolojideki gelişmeler veya yasa değişiklikleri, Kullanıcı Yorum ve Değerlendirme Koşulları’nın şartlarını güncellememize ya da Kullanıcı Yorum ve Değerlendirme Koşulları’nda düzeltmeler yapmamıza neden olabilir. İnternet Sitesi’ni kullanmakla güncellenmiş Kullanıcı Yorum ve Değerlendirme Koşullarını kabul etmiş olduğunuzdan zaman zaman Kullanıcı Yorum ve Değerlendirme Koşulları’nı incelemenizi tavsiye ederiz.