İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması ve sitenin çalışmasının iyileştirilmesi için teknik olarak zorunludur.

Diğer çerezlerin kullanımı ise sosyal medya özellikleri sunulmasını, site deneyiminiz esnasında ve takiben tarafımızca veya iş ortaklarımız aracılığıyla size sunulan ya da sunulacak olan reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak ve ayarlarınızı değiştirebilmek için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gizlilik ve Çerez Politikası (“Gizlilik ve Çerez Politikası”)’nı incelemenizi rica ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

Hakkımızda ve İnternet Sitemiz Hakkında

Hakkımızda ve İnternet Sitemiz Hakkında

Bu internet sitesi, veri sorumlusu sıfatıyla şirket merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 34771 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilmektedir.

Genel prensiplerimiz

Bilgilerinizi koruma konusunu çok önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. İnternet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmakta ve verilerinizi işlemekteyiz. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bütün internet sitelerimizi kişisel verileriniz ile ilgili mevcut risklere karşı korumak için organizasyonel ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu internet sitesinin sağlanması konusunda bizi destekleyen iş ortaklarımız da bu şartlara uymak zorundadır.

İşbu Çerez Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda Sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işleme faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgi için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ’nı okumanızı tavsiye ederiz.

Standart olarak neleri kaydediyoruz

Kimliğinizi açıklamaksızın Sitemizin erişim korumalı olmayan bütün alanlarını kullanabilirsiniz. Hataları düzeltmek ve güvenlik olaylarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Sitemizin her bir kullanıcısının oturum verilerini standart olarak kaydediyoruz. Oturum verileri hakkında daha fazla bilgiyi “Hangi Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?” bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca rızanız alınmaksızın ve/veya gerekli olan hallerde yalnızca rızanız doğrultusunda, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda düzenlenen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizi Çerez Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, BSH Hausgeräte GmbH ve grup şirketlerimizle ve kanunen yetkili kamu/özel kuruluşlar ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz. Eğer konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın “Kullanıcı Hakları” bölümünde yer alan haklarınız kapsamında ve ilgili bölümde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde her zaman Şirketimize başvurabilirsiniz.

Başka neleri bilmeniz gerekiyor:

• Yaşı 18’den küçük kullanıcılar kişisel verilerini yalnızca ebeveynlerinin veya yasal velilerinin rızası ile bize göndermelidir. Geçerli olan veri koruma kanunları bu bakımdan farklı yaş sınırları belirleyebilir.

• Sitemiz başka internet sitelerine linkler içerebilir. Bu internet sitelerinde verilerinizin nasıl işlendiği ve onların veri koruma şartlarına uyumları konusunda hiçbir kontrolümüz yoktur. Lütfen varsa onların sağladığı gizlilik politikalarını inceleyiniz.

Kullanıcı Hakları

Kullanıcı Hakları

Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili KVK Kanunu uyarınca; (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanmak için işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın “Kullanıcı Hakları” bölümünde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde Şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

Veri korumayla ilgili bütün sorularınız için temas noktanız

Kişisel verilerinizin korunması veya haklarınızı kullanma konusunda sorularınız olması halinde doğrudan Şirketimizle temas kurmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah.

Balkan Cad. No:51 34771

Ümraniye İstanbul

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, yazılı olarak veya önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya mevzuata uygun şekillerde ilişikteki başvuru formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Gizlilik ve Çerez Politikası’nda yapılacak değişiklikler

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, Sitemizdeki veri işlemenin geçerli durumunu yansıtmaktadır. Veri işleme ile ilgili değişiklikler olması halinde işbu Gizlilik ve Çerez Politikası buna göre güncellenecektir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın en son sürümünü her zaman Sitemizde sunuyoruz, böylece Sitemizde geçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin kapsamı hakkında her zaman güncel bilgi edinebilirsiniz. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’ndaki değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içerir politikanın Sitemizde yayımlanması ile yürürlük kazanacaktır.

Geçerlilik başlangıcı: 9.3.2018 Sürüm: DPI_1.0.1_1.0

Sitemizdeki Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

Sitemizdeki Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

Hangi Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Sitemizde oturum açılması

Teknik sebeplerden dolayı, internet tarayıcınız Sitemize her eriştiğinde internet sunucumuza bilgi (diğer bir ifadeyle oturum verileri) gönderir. Bu bilgilerin bazılarını veri kayıt sistemlerimizde saklamaktayız. Örneğin:

• Erişim tarihi

• Erişim saati

• Link yapan internet sitesinin URL’si

• Erişilen dosyalar• Aktarılan veri hacmi

• Tarayıcı tipi ve sürümü• İşletim sistemi

• IP adresi (anonimleştirilmiş)

Genel kural olarak oturum verilerini sadece Sitemizin işletilmesindeki hataları düzeltmek veya güvenlik olaylarını açıklığa kavuşturmak amacıyla işlemekteyiz. Bu oturum verilerini süresiz olarak saklıyoruz.

Bazen hataları düzeltmek veya güvenlik olayları ile ilgili delilleri saklamak için oturum verilerinin yanı sıra ilave kişisel veriler toplamak zorunda kalıyoruz. Hata düzeltildikten veya güvenlik olayı tam olarak açıklığa kavuşturulduktan sonra veya eğer işlemin orijinal amacı başka sebeplerden dolayı ortadan kalkmışsa bu verileri siliyoruz. Her zaman oturum verilerini Sitemizin kullanımıyla ilgili olarak topladığımız diğer verilerden ayrı saklıyoruz.

Sitemize kayıt olmak

Sitemize kullanıcı olarak kaydolabilirsiniz. İlave hizmetlere erişmek istiyorsanız kayıt mecburidir. Kayıt işleminin bir parçası olarak aşağıdaki verileri işlemekteyiz:

Gerekli detaylar:

• Unvan

• Ad ve soyad

• Posta adresi

• Telefon numarası

• E-posta adresi

• Şifre

İsteğe bağlı detaylar

• Cep telefonu numarası

• Doğum tarihi

• Bizi bulma sebebiniz

• Reklam almayı kabul etme

Kişiselleştirilmiş hizmetleri sağlayabilmemiz için kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde mevzuat uyarınca ve söz konusu amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Kayıtlı kullanıcıların verilerini kullanıcılar hesaplarını silinceye kadar saklıyoruz. İlgili yetkilere sahip olan kullanıcılar her hangi bir zamanda kullanıcı hesapları vasıtasıyla hesaplarını silebilirler. Kullanıcı hesabı, ayrıca kayıt esnasında verilen belirli bilgilerin de herhangi bir zamanda değiştirilmesine veya silinmesine de izin verir.

Talebiniz halinde, sizinle ilgili olarak tuttuğumuz verilerle ilgili olarak size her zaman bilgi vermekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Eğer konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın “Kullanıcı Hakları” bölümünde yer alan haklarınız kapsamında ve ilgili bölümde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde her zaman Şirketimize iletebilirsiniz.

Sitemizde satın alma yapmak

Sitemizi ödeme gerektiren hizmetler / ürünler (aksesuar mağazasındaki siparişler gibi) için de kullanabilirsiniz. Hizmetler / ürünler sipariş edildiği zaman aşağıdaki sipariş bilgilerini işlemekteyiz:

Gerekli bilgiler (Kayıtsız kullanıcılar)

• Unvan

• Ad ve soyad

• Telefon numarası

• Posta adresi

• E-posta adresi

• Fatura bilgileri(tarafımızca izin verilen ve kullanıcı tarafından seçilen ödeme türüne bağlı olarak)

İsteğe bağlı bilgiler (kayıtsız kullanıcılar):

• Sabit telefon numarası

• Cep telefon numarası

Kayıtlı kullanıcılar tarafından sipariş verildiği zaman ise aşağıdaki bilgiler işlenmektedir:

Gerekli bilgiler (kayıtlı kullanıcılar)

• Fatura bilgileri(tarafımızca izin verilen ve kullanıcı tarafından seçilen ödeme türüne bağlı olarak)

• Bütün satın almaların tarihi ve tutarı (kullanıcı hesabındaki önceki satın almaların tarihçesini gösteren ekran)

İletim esnasında verilerinizin güvenliği için HTTPS vasıtasıyla teknolojinin en son ürünü olan kriptolama (örneğin SSL) kullanıyoruz.

Bir sipariş verdiğiniz zaman bilgilerinizi sadece bu siparişi işlemek amacıyla kullanıyoruz. Söz konusu kişisel veri işleme faaliyetleri, KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde mevzuat kapsamında gerçekleştirilmektedir. Sipariş bilgilerini en azından kanuni tutma sürelerinin sona ermesine kadar saklıyoruz. Kayıt esnasında sağlanan verileri ise kullanıcı hesabını silinceye kadar saklıyoruz.

Sitemizi bir iş ortağı olarak kullanmak

İnternet sitemizde ticari ilişkileri kolaylaştırmak için iş ortaklarımıza hizmetler ve bilgiler sunuyoruz. Ürün bilgilerinin ve pazarlama malzemelerinin yanı sıra iş ortaklarımız Sitemiz vasıtasıyla kapsamlı sipariş işleme hizmetleri yelpazesine erişme imkânına sahip olmaktadır.

Sitemizde yer alan içeriğe erişim kayıtlı iş ortakları ile sınırlıdır. Genel kural olarak kayıt işlemi bizim iş ortağı sitemiz olan www.tradeplace.com üzerinden yapılmaktadır. Bazı ülkelerde doğrudan internet sitemizden de kayıt yapılabilmektedir. Sitemizdeki içeriğe erişim için bizimle mevcut olan bir ticari ilişki gereklidir.

Sitemizi bir iş ortağı olarak kullanırken yalnızca önceki ticari ilişkilerin tarihçesini de içerecek şekilde ortak ana verilerini işlemekteyiz. Örneğin, eğer eve teslim seçeneğimizden faydalanmak isterseniz, ilgili uç müşterinin teslimat adresini de (ad ve soyad, posta adresi, telefon numarası vb.) KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde mevzuat uyarınca ve söz konusu amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Devam etmekte olan bir ticari ilişki esnasında iş ortağı verilerini saklamaktayız.

Talebiniz halinde, sizinle ilgili olarak tuttuğumuz verilerle ilgili olarak size her zaman bilgi vermekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Eğer konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın “Kullanıcı Hakları” bölümünde yer alan haklarınız kapsamında ve ilgili bölümde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde her zaman Şirketimize başvurabilirsiniz.

Haber bülteni üyeliği

Sitemiz haber bültenimize abone olma seçeneğini sunmaktadır. E-posta adresi sahibinin haber bültenini almak için fiilen kayıt yaptırıp yaptırmadığını doğrulamak için çift onay süreci kullanıyoruz. Haber bültenine başarıyla abone olmak için e-posta adresi sahibinin teyit e-postasındaki linke tıklamak suretiyle haber bülteni aktivasyonunu açıkça teyit etmesi gereklidir. Delil sağlama amacıyla çift onay sürecinin münferit kademelerinin tamamlanma durumlarının kayıtlarını tutuyoruz.

Haber bültenimize abone olmanız ve dolayısıyla haber bülteninin size gönderilmesine rıza göstermeniz halinde, kişisel verileriniz sadece size haber bülteninin gönderilmesi için kullanılacaktır. Bu kapsamda kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde rızanız alınmaksızın ve/veya gerekli olan hallerde yalnızca rızanız doğrultusunda işlemekteyiz.

Çekilişlere / Yarışmalara katılmak

Bir çekiliş/yarışma için kayıt yaptırdığınız zaman, çekilişi/yarışmayı yapmak ve takip işlemlerini tamamlamak için sağladığınız kişisel verileri işlemekteyiz. Bu amaçla topladığımız veriler, söz konusu çekilişin/yarışmanın kayıt formuna bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Çekilişi/yarışmayı yapmak ve takip işlemlerini tamamlamak için sağladığınız kişisel verileri KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnalar kapsamında veya kanunen gerekli hallerde rızanız ile işlemekteyiz.

Talebiniz halinde, sizinle ilgili olarak tuttuğumuz verilerle ilgili olarak size her zaman bilgi vermekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Eğer konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın “Kullanıcı Hakları” bölümünde yer alan haklarınız kapsamında ve ilgili bölümde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde her zaman Şirketimize başvurabilirsiniz.

Özel organizasyonlara / etkinliklere katılmak

Bir organizasyona/etkinliğe katılım için kayıt yaptırdığınız zaman, organizasyonu/etkinliği gerçekleştirmek ve takip işlemlerini tamamlamak için sağladığınız kişisel verileri KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnalar kapsamında veya kanunen gerekli hallerde rızanız ile işlemekteyiz. Bu amaçla topladığımız veriler, söz konusu organizasyonun kayıt formuna bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Bazı organizasyonlar için doğrudan katılım ücreti ödemeniz gerekecektir. Gerekirse ödeme işleminizi tamamlamak için iş ortağımızın internet sitesine yönlendirileceksiniz. Bu durumda ödeme işleminin tamamlanabilmesi için ilgili ödeme detayları (ad, soyad, posta adresi, katılımcı sayısı) KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnalar uyarınca iş ortağımıza iletilecektir.

Talebiniz halinde, sizinle ilgili olarak tuttuğumuz verilerle ilgili olarak size her zaman bilgi vermekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Eğer konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın “Kullanıcı Hakları” bölümünde yer alan haklarınız kapsamında ve ilgili bölümde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde her zaman Şirketimize başvurabilirsiniz.

Sosyal ağlarda içerik paylaşmak

Sitemizden içerikler entegre sosyal medya düğmeleri kullanılarak sosyal ağlarda paylaşılabilir. İçerik paylaşılmasını sağlayan bütün sosyal medya düğmeleri, sosyal ağ geliştiricileri tarafından geliştirilmiş olan sosyal geçme üniteleri yerine basit hiper linkleri kullanarak entegre edilmiştir. Bu, Sitemize eriştiğiniz anda sizin detaylarınızın otomatik olarak sosyal sunuculara aktarılmamasını sağlar. Buna ek olarak, Sitemizden içerik paylaştığınız zaman sadece ilgili içeriğin paylaşılması için gerekli bilgileri sosyal ağa iletiyoruz.

Aynı zamanda, sosyal ağlarda Sitemize basit linkler de bulunabilir. Eğer Sitemizden bir sosyal ağa giden linki takip ederseniz veya Sitemizden içerik paylaşmak için bir sosyal ağda oturum açarsanız verileriniz söz konusu sosyal ağ tarafından işlenir. Veri toplama amacı ve kapsamı, ileri derecede işlem ve sosyal ağ sağlayıcı tarafından yapılan kullanımla ilgili bilgilerin yanı sıra mahremiyetinizin korunması konusundaki ilgili haklarınız ve ayar seçenekleriniz için varsa ilgili sağlayıcının sunduğu gizlilik politikasını incelemenizi öneririz.

Google Haritaları kullanarak bayi aramak

Sitemizin bir kullanıcısı olarak size sunulan bir özellik de bölgenizdeki işbirliği yapan bayileri gösteren bir haritadır. Bu haritayı göstermek için Google Haritaları kullanıyoruz. Google Haritaları, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan bir hizmettir. Google Haritaları kullanıldığı zaman kişisel verilerin nasıl işlendiği ile ilgili detayları aşağıdaki link vasıtasıyla bulabilirsiniz:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Eğer bölgenizdeki işbirliği yapan bayileri görüntülemek isterseniz bir konumu belirtmeniz gerekir; bunun için ya konumunuzu manuel olarak girmeniz gerekir veya internet tarayıcınızın otomatik konum fonksiyonu ile otomatik olarak belirlenmesi gerekir. Adresinizi belirtmemeniz şartıyla, bu bilgiyi manuel olarak girerseniz kişisel verileriniz işlenmez. Bir internet tarayıcısının otomatik konum fonksiyonu ile otomatik konum belirlenmesi için IP adresinizin işlenmesi gerekir. Bu bağlamda IP adresinizi saklamıyoruz.

Verilerinizi aktardığımız durumlar

Sitemizi uygulamak ve işletmek için çok sayıda hizmet sağlayıcı ile birlikte çalışıyoruz. Bu hizmet sağlayıcıları özenle seçtik.

Sitemizi uygulamak ve işletmek için kullandığımız hizmet sağlayıcılar şunlardır:

• Barındırma hizmetleri için hizmet sağlayıcı

• Programlama hizmetleri için hizmet sağlayıcı

• Satış ve pazarlama hizmetleri için hizmet sağlayıcı

• Yardım hattı hizmetleri için hizmet sağlayıcı

Kişisel verilerinizi yalnızca KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnalar uyarınca ve/veya gerekli hallerde açık rızanızın temini kapsamında işlemekteyiz. Bu alıcılar hizmet sağlayıcıları ve bizim kurumsal yapımız içindeki grup şirketlerini içerir.

Verilerinizin diğer alıcıları şunlardır:

• Ürünlerin teslim edilmesi/alınması için Tedarikçiler, İş Ortakları, Yetkili Servisler, Bayiler, Acenteler

• BSH Hausgeräte GmbH ve grup Şirketlerimiz

• Ödeme hizmetleri hizmet sağlayıcıları

• Alacak yönetimi hizmet sağlayıcıları

• Kanunen yetkili kamu ve özel kuruluşlar

İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması ve sitenin çalışmasının iyileştirilmesi için teknik olarak zorunludur.

Diğer çerezlerin kullanımı ise sosyal medya özellikleri sunulmasını, site deneyiminiz esnasında ve takiben tarafımızca veya iş ortaklarımız aracılığıyla size sunulan ya da sunulacak olan reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır.

Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gizlilik ve Çerez Politikası (“Gizlilik ve Çerez Politikası”)’nı incelemenizi rica ederiz.

Gizlilik ve Çerez Politikası

KVKK Politikası

1. Gerekli Temel Çerezler - Websitesi temel fonksiyonlarına ait çerezler:

Gerekli Temel Çerezler, kullanıcının web sitesinde dolaşabilmesi ve örneğin web sitesinin güvenli alanlarına erişim vb. gibi özelliklerini kullanabilmesi için gereklidir. Bu çerezler olmadan örneğin web sitesinde oturum açma veya alışveriş sepetleri oluşturma vb. hizmetler sağlanamaz.

2. Gerekli Temel Çerezler - Analiz çerezleri ve İşlevsellik çerezleri:

Analiz çerezleri, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları, örneğin en sık hangi sayfaları ziyaret ettikleri ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları vb. hakkında bilgi toplar. Bu çerezler, ziyaretçiyi tanımlayabilecek bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir, bu nedenle anonimdir. Yalnızca bir web sitesinin çalışmasının iyileştirilmesi için kullanılır. Bu çerezler alternatif olarak (i) doğrudan site yöneticisi tarafından birleşik şekilde bilgi toplanması için kullanılması ve (ii) üçüncü taraflarca yönetilmesi, çerezlerin kullanıcıları tanımlama kabiliyetini düşürmek üzere özel yöntemler uygulanması (örneğin önemli IP adresi bölümlerinin maskelenmesi) ve üçüncü tarafların bunları yalnızca hizmet sunmak üzere kullanması açısından “teknik çerezler” ile benzerdir. Örneğin, çerez verilerini, karşılaştırmadan veya mevcut kişisel verilerle zenginleştirmeden ayrı olarak kullanırlar.

• ADOBE ANALYTICS

Siteyi analiz etmek ve pazarlama faaliyetlerinin websitesine yansıyan performanslarını analiz etmek amacıyla sitemizi ziyaretinizde analitik çerezlerini ve/veya JavaScript kullanıyoruz. Verileriniz toplanmakta ve bu verilerden kimlik çerezi kullanılarak maskeleme yöntemiyle anonimleştirme esasına göre bir kullanıcı profili üretilmektedir. IP adresiniz ya hiç kaydedilmemekte veya bunun bir parçası olarak kaydedildikten hemen sonra anonimleştirilmektedir.

Kullanım verilerini toplamak ve kullanım profillerini oluşturmak için Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, İrlanda ("Adobe") tarafından sağlanan Adobe Analytics hizmetini kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgiler Adobe sunucularına aktarılmakta, analiz edilmekte ve kümülatif veri olarak sadece bize geri gönderilmektedir. Bu veri Sitemizin genel olarak nasıl kullanıldığı hakkındaki eğilimleri belirlememize imkan vermektedir.

Elde edilen kullanım profillerini sizin adınızla veya e-posta adresiniz gibi sizin kimliğinizi açığa çıkarabilecek diğer detaylarla birlikte tutmamaktayız. Kullanım verileri kullanılan hizmet tarafından verinin toplanmasından itibaren

İşlevsellik çerezleri ise web sitesinin kullanıcının yaptığı seçimleri (örneğin kullanıcı adınız, dil seçiminiz ve bulunduğunuz bölge) hatırlamasına ve gelişmiş, daha kişisel özellikler sunmasına imkan tanır. Bu tanımlama bilgileri ayrıca örneğin bir video izleme veya bir bloğa yorum bırakma vb. gibi kullanıcının talep ettiği hizmetlerin sunulması için de kullanılabilir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler anonim hale getirilebilir ve böylece kullanıcının diğer web sitelerindeki tarama aktivitelerini takip edemez. Bu çerezler de teknik çerezler olarak adlandırılır.

Yukarıda açıklanan çerezlerin tümü, oluşturuldukları anda sunucu tarafından belirlenen süre boyunca geçerli olur.

• ADOBE TEST & TARGET

Sitemizi (ve potansiyel olarak haber bültenimizi) uygun biçimde özelleştirmek için Sitemizi ziyaretinizle ilgili verileri toplamak ve işlemek için analitik çerezlerini ve/veya JavaScript kullanıyoruz. Verileriniz toplanmakta ve bu verilerden kimlik çerezi kullanılarak maskeleme yöntemiyle anonimleştirme esasına göre bir kullanıcı profili üretilmektedir.

Kullanım verilerini toplamak ve kullanım profillerini oluşturmak için Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, İrlanda ("Adobe") tarafından sağlanan Adobe Test & Target hizmetini kullanıyoruz.

Adobe Test & Target, A/B testleri esasına göre çalışmaktadır. Bunun anlamı, Sitemizi kullanan kişiye Site’nin orijinalinden farklı bir versiyonunun (örneğin değiştirilmiş tasarım ve içerik) gösterildiğidir. İki versiyonun karşılaştırılması bize kullanıcıların Sitemizin hangi versiyonunu tercih ettiği hakkında bilgi vermektedir. Adobe Test & Target kullanıldığı zaman sizinle ilgili tek bilgi sizin kimliğinizin belirlenmesi için kullanılamaz. IP anonimleştirmesi de çalıştırılır; yani Adobe Test & Target daha fazla işlem yapmadan önce IP adresiniz kısaltılır. Elde edilen kullanım profillerini sizin adınızla veya e-posta adresiniz gibi sizin kimliğinizi açığa çıkarabilecek diğer detaylarla birlikte tutmamaktayız.

Kullanım verileri kullanılan hizmet tarafından verinin toplanmasından itibaren en fazla 37 ay süreyle tutulmaktadır.

Engelleme: Bu kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız aşağıda şeçiminizi yapınız.

3. Performans, Kişiselleştirme, Hedefleme, Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Bu faaliyet için aşağıdaki araçlar kullanılmaktadır:

• FACEBOOK

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin; Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması için çerezler kullanılabilir (Facebook Piksel Kodu).

Engelleme: Bu kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız aşağıda seçiminizi yapınız.

• MOUSEFLOW

Sitemizi uygun şekilde tasarlamamıza yardımcı olması için analitik çerezlerini ve diğer teknolojileri kullanarak Sitemizi ziyaretinizle ilgili kullanım verilerini toplayabiliriz. Bunun bir parçası olarak Sitemizin rastgele seçilmiş kullanıcılarının fare hareketlerini ve tıklamalarını kaydediyoruz. IP adresiniz işlemin bir parçası olarak anonimleştirilir. Sitemizi kullanımınızın elde edilen kayıtları rastgele analiz edilir ve buradan Sitemizde yapılabilecek potansiyel iyileştirmeleri çıkarabiliriz.

Bu kullanım verilerini toplamak için hizmet sağlayıcı olarak Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhag, Danimarka firmasını kullanıyoruz.

Elde edilen kullanım profillerini sizin adınızla veya e-posta adresiniz gibi kimliğinizi açığa çıkarabilecek diğer detaylarla birlikte tutmamaktayız. Kullanım verileri toplanma tarihinden üç ay sonra silinmektedir.

Engelleme: Bu kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız aşağıda şeçiminizi yapınız.

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak , ilgilendiğimiz hizmet ve ürünlere ilişikin pazarlama faaliyetlerini size uygun içerik ile sunabilmek için sizin site içinde ya da dışındaki geçmiş deneyimleriniz dahilinde çerezler kullanıyoruz. Bu faaliyet için aşağıdaki araçlar kullanılmaktadır:

4. Kişiselleştirme, Hedefleme, Reklam, Pazarlama ve 3. Parti Çerezleri

Aynı zamanda sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin; sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Bu faaliyet için aşağıdaki araçlar kullanılmaktadır:

• ORACLE BLUKAİ

Site deneyiminiz esnasında ve takiben reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmiş olarak tarafınıza sunulabilmesi için Sitemizi ziyaretinizle ilgili verileri toplamak ve işlemek için analitik çerezlerini kullanıyoruz. Bu amaçlar kapsamındaki kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca rızanızın temini kapsamında işlenmektedir.

Bu kullanım verilerini toplamak için hizmet sağlayıcı olarak Oracle Corporation Oracle Corporation 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065, Amerika Birleşik Devletleri firmasını kullanıyoruz.

Engelleme: Bu kullanım verilerinin toplanmasını engellemek istiyorsanız aşağıda şeçiminizi yapınız.

Çerez kullanımı ayarlarınızı aşağıdaki seçenekleri tercih ederek ve “Ayarları Kaydedin” düğmesine basarak, her zaman değiştirebilirsiniz.