Bruk av informasjonskapsler

Nettsiden til Siemens bruker informasjonskapsler slik at du kan legge artikler i handlekurven, bestille en tekniker online og la oss samle inn anonyme statistiske data slik at vi tilby en bedre tjeneste på nettsiden. Ignorer denne meldingen hvis du ønsker å fortsette. Klikk på koblingene hvis du vil se mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du håndterer innstillinger.

 

Oppdag Siemens garanti – ekstra trygghet for ditt produkt.

Siemens garanti

Den innovative løsningen for de høyeste kravene. Siemens gir en to års produsentgaranti.

Vi vil selvsagt at du skal være fornøyd med produktet i mange år etter du har kjøpt det. Derfor tilbyr vi gunstige garantier for et ekstra trygt kjøp. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere produktet innen en viss periode. Her kan du lese mer om garantiene vi tilbyr akkurat nå, samt tidligere garantitilbud.

Garantivilkår Norge

Vilkårene under beskriver forutsetningene og formålet med vår produktgaranti. De påvirker ikke eller erstatter de rettigheter og forpliktelser som følger av kjøpsavtalen mellom forbruker og selger.

I henhold til vilkårene nevnt i punkt 1-5 under, vil vi kostnadsfritt korrigere og utbedre mangler ved produktet dersom dette skyldes materialsvakheter og/eller fabrikasjonsfeil. Det forutsettes videre at feilen rapporteres til oss umiddelbart etter at feilen blir oppdaget.

1. Våre produkter er fremstilt og produsert utelukkende for bruk i vanlige husholdningsmiljø, og er således ikke ment for kontinuerlig bruk eller næringsformål. Med næringsformål menes eksempelvis bruk i restaurant- og/eller kantinevirksomhet, kontorfellesskap, skoler, institusjoner eller annen offentlig virksomhet, fellesvaskeri, utleie osv. Produkter som anvendes i miljø som helt eller delvis fremgår av eksemplene over, omfattes ikke av denne garantien.

2. Garantien dekker ikke skjøre deler som eksempelvis glass og plastdetaljer eller forbruksvarer som lyspærer.

Mindre estetiske avvik og nyanseforskjeller fra den foreskrevne kvaliteten som ikke har vesentlig innvirkning på produktets verdi, egnethet eller bruksområde omfattes ikke av garantien. Skader som helt eller delvis skyldes kjemiske eller elektrokjemiske effekter av vann og/eller andre unormale miljømessige forhold utløser ingen garantiforpliktelser. Det samme gjelder skader som oppstår som følge av uegnede driftsmiljø eller at produktet kommer i kontakt med uegnede materialer. Dessuten kan ikke garantien påberopes for brister eller skader som er forårsaket av tredjeparts transport, feilaktig installasjon eller montering, normal slitasje, mangelfullt vedlikehold eller feil anvendelse av produktet.

Inngrep og reparasjoner utført av personer som ikke har særskilt godkjennelse og autorisasjon fra oss for slike formål kan medføre at garantien bortfaller helt eller delvis. Under ingen omstendigheter kan garantien påberopes for feil som er forårsaket av at uoriginale reservedeler, tilleggs- eller tilbehørsdeler har blitt montert i produktet.

3. Garantiarbeidet utføres kostnadsfritt. Vi forbeholder oss retten til i hvert enkelt tilfelle, på faglig eller økonomisk grunnlag, å avgjøre om produktet skal repareres eller omleveres. Dette gjelder også for de tilfeller der en eventuell reparasjon ikke har hatt tilfredsstillende resultat.

Garantireparasjoner utføres fortrinnsvis på installasjonsstedet. Kunden plikter å gjøre produktet tilgjengelig for vår tekniker eller reparatør ved selv å være tilstede eller på annen måte besørge at reparasjon kan utføres på stedet. Garantien omfatter kun arbeid og kostnader direkte relatert til utbedring eller omlevering av produktet under normale omstendigheter. Dersom produktet er installert eller montert på en slik måte at reparasjon eller omlevering ikke kan utføres uten omfattende tilleggsarbeid som demontering av inventar, lister eller nisjeløsninger etc. forbeholder vi oss retten til å debitere for merarbeidet. Hvis produktets geografiske plassering innebærer at det ikke kan nås uten alternativ transport som båt, snøscooter, helikopter e.l. og/eller normal ferdsel frem til installasjonsstedet innebærer ikke ventelige bom- eller veiavgifter, kan kunden bli bedt om å medvirke. Slik medvirkning kan eksempelvis være å organisere og bekoste slike alternative transporter eller avgifter, eventuelt selv, for egen regning, bringe produktet til avtalt sted.

Små husholdningsapparater som ikke er fast installert, eksempelvis støvsugere, kjøkkenmaskiner, stavmiksere eller andre håndholdte apparater må bringes til utsalgsstedet for undersøkelse. Det kan også avtales at produktet blir brakt direkte til nærmeste serviceverksted eller servicepartner dersom dette er mest hensiktsmessig. Reparasjoner og utbedringer av slike produkter kan ikke kreves foretatt i hjemmet.

Kjøpskvittering eller annen dokumentasjon som viser kjøps- eller leveringsdato for produktet må kunne fremvises. Eventuelle utskiftede deler, komponenter eller produkter forblir vår eiendom.

4. Garantien gjelder i 2 år fra kjøps- eller leveringsdato. Utbedring eller omlevering av produktet i garantitiden forlenger ikke garantitiden. Garantitiden for innmonterte reservedeler utløper samtidig med produktgarantien.

5. Ytterligere krav, herunder krav om erstatning utover verdien av produktet, kan ikke gjøres gjeldende så fremt dette ikke er et obligatorisk ansvar som følger av norsk lov.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Siemens kundeservice, hver dag hele døgnet.

Ring: 22 66 05 73

Bestill service på nettet

Siemens Serviceteam hjelper deg med å identifisere feilen på apparatet ditt, finne årsaken til den og tar hånd om feilsøkingen. Du kan bestille service hele døgnet - alle dager.

Siemens eShop

Besøk vår eShop for å kjøpe originale reservedeler, tilbehør eller rengjørings- og pleieprodukter til ditt husholdningsapparat.