Upotreba kolačića

Siemens internet stranica koristi kolačiće da biste mogli da dodate artikle u vašu korpu za kupovinu, rezervišete inženjera na internet stranici i dozvolite Siemensu da prikuplja anonimke statističke podatke radi poboljšanja performansi internet stranice.

Ignorišite ovu poruku ako ste srećni da nastavite. Kliknite na linkove sa desne strane ako želite da vidite više informacija o kolačićima koji se koriste i kako da upravljate svojim podacima.

Pravno obaveštenje

Pravna obaveštenja

Autorska prava

Tekstovi, ilustracije, grafička građa, zvuci, animacije i video snimci, kao i njihov raspored na internet stranama kompanije BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd zaštićeni su autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine, kao i pravima kompanije. Sadržaje na ovim internet stranama nije dozvoljeno kopirati, distribuirati, menjati ili predstavljati trećim licima u komercijalne svrhe. Neke ilustracije na interent strani su dodatno zaštićene autorskim i drugim pravima intelektualne svojine trećih lica.

Prava robnih marki

Ukoliko nije drugačije određeno, sve robne marke na internet stranama kompanije BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd zaštićene su pravima intelektualne svojine. To naročito važi za robne marke, znakove, korporativne logotipe i ambleme kompanije BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd.

Isključenje odgovornosti

Kompanija BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd trudi se i ulaže najveće napore u to da obezbedi tačnost i ažurnost preporuka i informacija koje se nalaze na internet strani. Kompanija BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd ne preuzima nikakvu odgovornost, niti pruža uverenja da su informacije uvek ažurne, tačne i /ili potpune.

Kompanija BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom ili neupotrebom datih informacija, uključujući štetu koju prouzrokuju dostupnost ili snimanje podataka, računarski virusi ili instalacija i korišćenje programske opreme.

Veze na ovoj internet strani samo omogućavaju pristupanje spoljnim internet stranama (eksterni linkovi); ove veze stvorila je kompanija BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd svojim najvećim naporima i uz najveću moguću meru zaštite pri čemu je posebnu pažnju posvetila pouzdanosti spoljnih internet strana, kao i tačnosti i zakonitosti njihovih sadržaja.

Pošto je sadržaj internet strana dinamičan i može se izmeniti bilo kada, nije moguće neprestano praćenje sadržaja svih spoljnih internet strana do kojih kompanija BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd održava veze. Zbog toga se kompanija BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd izričito odriče bilo kakve odgovornosti za sadržaj spoljnih internet strana, čije su veze navedene njenoj internet strani. Za bilo kakvu štetu koja proizilazi iz upotrebe ili neupotrebe eksternih linkova isključivo su odgovorne pomenute internet strane.