İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması ve sitenin çalışmasının iyileştirilmesi için teknik olarak zorunludur.

Diğer çerezlerin kullanımı ise sosyal medya özellikleri sunulmasını, site deneyiminiz esnasında ve takiben tarafımızca veya iş ortaklarımız aracılığıyla size sunulan ya da sunulacak olan reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak ve ayarlarınızı değiştirebilmek için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gizlilik ve Çerez Politikası (“Gizlilik ve Çerez Politikası”)’nı incelemenizi rica ederiz.

Kullanım Koşulları - Müşteri Değerlendirmeleri ve Yorumları

Bu Kullanım Koşulları, müşteri değerlendirmeleri ve yorumları (aşağıda “Tüketici Yorum Çözümü” veya “TYS” olarak atıf yapılmıştır) bakımından BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“BSH Ev Aletleri”) tarafından sağlanan hizmetle ilgili olarak sizin davranışınızı tanımlar. Sizin tarafınızdan iletilen kişisel veriler Veri Koruma Beyanına ve Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenecektir. BSH Ev Aletleri’nin veri koruma politika ve metinlerindeki bilgiler ile bu Kullanım Koşulları arasında farklılık olması halinde, TYS’nin düzenlenmesi ile ilgili olarak bu Kullanım Koşulları geçerli olacaktır.

İlk aşamada "Kaydet ve devam et" butonu tıklandığında veriler gönderilecektir ve eğer aynı oturum sırasındaki ikinci adımda​ daha fazla veri girilirse bu veriler birleştirilecektir.

BSH Ev Aletleri’ne içerik aktarmakla:

• fikri mülkiyet ile ilgili hakların tek üreticisi ve sahibi olduğunuzu;
• bu türdeki içeriklerin üreticisi olarak sizin için geçerli olabilecek tüm manevi haklarınızın kullanma yetkisini BSH Ev Aletleri’ne devrettiğinizi ve manevi haklarınızdan kendi isteğinizle feragat ettiğinizi;
• tarafınızca aktarılan tüm içeriğin doğru olduğunu ve hukuki ve cezai sorumluluğun size ait olduğunu;
• en az 18 yaşında olduğunuzu;
• verdiğiniz içeriğin bu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmediğini ve kişi ya da şirketlere zarar vermediğini onaylamış ve taahhüt etmiş olursunuz.

Bunlara ek olarak yorumlarınızda ve değerlendirmelerinizde,

• yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz;
• bir üçüncü kişinin telif haklarını, patentlerini, ticari markalarını, ticari sırlarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını, yayın haklarını ya da veri koruma haklarını ihlal teşkil eden;
• yasaları, kuralları, düzenlemeleri veya mevzuat hükümlerini(özellikle ihracat kontrolleri, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılıkla mücadele ile ilgili hükümlerin yanı sıra yanlış veya yanıltıcı reklamlar) ihlal eden;
• alçaltıcı, saldırgan, hakaretamiz, ırk veya din bakımından taraflı, karalayıcı veya kişi, ortaklık ya da firmaya yönelik yasa dışı bir tehdit ya da taciz oluşturacak veya bu şekilde kabul edilecek;
• üçüncü kişilerden herhangi bir şekilde ödeme almadığınız veya tazmin edilmediğinizi belirten;
• başka web sitelerine, adreslere, e-posta adreslerine, iletişim bilgileri veya telefon numaralarına dair herhangi bir bilgi içeren;
• bilgisayar virüsleri, solucanlar veya potansiyel olarak zararlı diğer bilgisayar programları, dosyalar ya da HTML kodları içeren; hiç bir içeriği aktarmayacağınızı onaylamış ve taahhüt etmiş olursunuz.

Yukarıda belirtilmiş olan taahhüt ve beyanlarınızı yerine getirmediğiniz takdirde veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeniz halinde her türlü iddia, alacak ile makul miktarda avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere bilinen ya da bilinmeyen, her türlü veya her tipte tazminat taleplerinden (doğrudan ve dolaylı zarar da dahil olmak üzere), doğan her türlü yükümlülük için BSH Ev Aletleri'ni, (BSH Ev Aletleri’nin yöneticileri, direktörleri, temsilcileri, şubeleri, bağlı ortaklıkları, ortak girişim şirketleri, çalışanları ve üçüncü kişi tedarikçileri de dahil olmak üzere) tazmin etmeyi ve bu kişileri ve BSH Ev Aletleri’ni yukarıda sayılan taahhüt ve beyanlarınızı yerine getirmemeniz ya da uygulanabilir hakların veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali nedeniyle doğan sorumluluklardan ari tutacağınızı kabul ve beyan edersiniz.

Tarafınızdan aktarılan tüm içerikler için bu bağlamda BSH Ev Aletleri’nden herhangi bir bedel almaksızın BSH Ev Aletleri'ne, bu türdeki içeriklerin dünyanın her yerinde, her biçimde veya medyada ya da her çeşit teknolojiyle, özellikle çevrimiçi ve çevrimdışı iletişim (örn. web sitelerinde banner, basın bültenleri ya da basılı reklam olarak) kullanımı, yeniden üretimi, modifikasyonu, tümüyle kaldırılması, adaptasyonu, yayınlanması, çevirisinin yapılması, bunlardan türemiş çalışmaların üretilmesi ve/veya satışı ve/veya dağıtımı ve/veya devralınması konusunda sürekli, gayri kabil-i rücu, devredilebilir, bedeli tamamen ödenmiş hak ve buna ilişkin lisans vermiş olursunuz.

Tarafınızdan aktarılan tüm içerik BSH Ev Aletleri tarafından, tamamen BSH Ev Aletleri’nin takdirine göre kullanılabilir. BSH Ev Aletleri, kendisine göre, BSH Ev Aletleri web sitesinde bulunan ve içerik hakkındaki ilkeleri ya da işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir şartını ihlal ettiğini düşündüğü her türlü içeriği düzeltme, kısaltma ya da silme hakkına sahiptir. BSH Ev Aletleri, tarafınızca iletilen içeriği değiştirmek veya silmek için BSH Ev Aletleri yoluyla her hangi bir rücu vasıtasına sahip olacağınız konusunda her hangi bir garanti vermez. Değerlendirmeler ve yazılı yorumlar, genellikle iki ila dört iş günü içinde yayınlanır. Ancak BSH Ev Aletleri, yukarıdaki taahhütleriniz ve tarafınızdan onaylanan beyanlar uygulanabilir olmadığında herhangi bir içeriği –kısmen ya da tamamen – silme veya her türlü yayın talebini – kısmen ya da tamamen – reddetme hakkına sahiptir. Tarafınızdan gönderilen içeriğin sorumluluğunun size ait olduğunu, BSH Ev Aletleri’ne ait olmadığını burada beyan ve kabul edersiniz.

Tarafınızca iletilen hiç bir içerik BSH Ev Aletleri, onun acenteleri, alt kuruluşları, bağlı şirketleri, iş ortakları ve üçüncü taraf sağlayıcıları ile müdürleri, yöneticileri ve çalışanları için her hangi bir gizlilik yükümlülüğü doğurmaz.

Değerlendirme ve görüşlerinizle birlikte e-posta adresinizi iletmekle BSH Ev Aletleri’ni ve onun üçüncü parti tedarikçilerini, değerlendirmeleriniz hakkında ve başka diğer idari sebeplerle sizinle e-posta yoluyla iletişime geçmeleri açısından yetkilendirmiş olursunuz.

Kullanım Koşullarında Güncellemeler

Teknolojideki gelişmeler veya yasa değişiklikleri, Kullanım Koşulları’nın şartlarını güncellememize ya da Kullanım Koşulları’nda düzeltmeler yapmamıza neden olabilir. Bu itibarla, en güncel bilgilere sahip olmanızı sağlamak bakımından lütfen zaman zaman bu sayfayı kontrol ediniz. Lütfen Kullanım Koşullarının en son değiştirilmiş sürümü için bu sayfanın başlangıç tarafını inceleyiniz.

Telif Hakkı © 2018. Tüm hakları saklıdır.