Κλείστε ραντεβού για επισκευή - με την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens, είναι πανεύκολο

Προγραμματισμός επίσκεψης τεχνικού

Κλείστε ραντεβού για επισκευή οικιακών συσκευών Siemens

Η Siemens προσφέρει βέλτιστες υπηρεσίες επισκευής για όλες τις οικιακές συσκευές Siemens. Από επισκευές πλυντηρίων ρούχων μέχρι καφετιέρων – Η Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens είναι στη διάθεσή σας.

Προς τα κατω

Όταν οι συσκευές σας χρειάζονται επισκευή, έλεγχο ή συντήρηση, η Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens προσφέρει γρήγορη, εξειδικευμένη υποστήριξη. Η Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens είναι διαθέσιμο μέσω τηλεφώνου και online. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Κλείστε ραντεβού τώρα", για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας, ή μεταβείτε στο online κλείσιμο ραντεβού εδώ. Εάν δεν είστε σίγουροι κατά πόσον η συσκευή σας καλύπτεται από εγγύηση, ανατρέξτε στην καρτέλα "Όροι εγγύησης". Για να δείτε τους όρους για το κλείσιμο ραντεβού για επισκευή, κάντε κλικ στην καρτέλα "όροι επισκευής".

Όροι και προϋποθέσεις

1. Πληροφόρηση
Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε ηλεκτρονικά τεκμαίρεται ότι είναι ακριβείς και σωστές. Σε περίπτωση όπου η διεύθυνση στην οποία πρόκειται να λάβει χώρα η επισκευή είναι λανθασμένη, η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει την επίσκεψη του τεχνικού συνεργείου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε όπως απαραίτητα να αναγράφετε τον κωδικό της συσκευής προς επισκευή καθώς και να περιγράψετε με κάθε λεπτομέρεια τη βλάβη της συσκευής.

2. Ώρες ραντεβού
Οι ήμερες και ώρες επίσκεψης του τεχνικού συνεργείου μας εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα των τεχνικών μας ανά πάσα στιγμή. Η BSH διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα επίσκεψης του τεχνίτη και να ορίζει εναλλακτική ημερομηνία και ώρα. Επιλέγοντας την συγκεκριμένη ώρα και ημέρα επίσκεψης του τεχνίτη στην οικία σας, ο πελάτης δεσμεύεται ότι θα είναι παρών στον τόπο της επίσκεψης , σε διαφορετική περίπτωση και σε χρονικό διάστημα 1 ημέρας πριν την επίσκεψη καλέστε στο 210 4277600 - επιλογή 1. Αν παρά ταύτα , ο τεχνικός δεν βρει κανένα στην αιτούμενη διεύθυνση, τότε η BSH δικαιούται να χρεώσει την επίσκεψη με βάση τον τιμοκατάλογο.

3. Περιοχές εξυπηρέτησης
Σημειωτέον ότι σε περίπτωση όπου δεν κατοικείτε στην Αττική, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα ή στο Ηράκλειο Κρήτης, τότε θα πρέπει να σας επισκεφθεί o εξουσιοδοτημένος συνεργάτης στην περιοχή σας. Θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση μας για το όνομα και τα στοιχεία του συνεργάτη μας, ανάλογα με την περιοχή που κατοικείτε ώστε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί του. Να σημειώσουμε ότι όποιες εκπτώσεις στα ανταλλακτικά ή την επισκευή δεν ισχύουν για τους εξωτερικούς μας συνεργάτες.
Οι εξωτερικοί μας συνεργάτες ενδεχομένως να έχουν διαφορετικό τιμολόγιο από αυτό της εταιρείας. Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από τους εξωτερικούς μας συνεργάτες για το τιμολόγιο των εργασιών τους πριν αυτοί σας επισκεφθούν στην κατοικία σας.

4. Επισκευές προϊόντων υπό την ισχύ της εγγύησης
Όλα τα προϊόντα μας έχουν εργοστασιακή εγγύηση. Κατά την διάρκεια της εγγύησης το κόστος της επισκευής τους καλύπτεται από την εταιρεία μας. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η συσκευή σας καλύπτεται χρονικά από την εγγύηση, θα πρέπει να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής σας στο συνεργείο μας όταν σας επισκεφθεί.
Σε περίπτωση που η συσκευή σας, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου από το συνεργείο μας, δεν παρουσιάζει ουδεμία ηλεκτρολογική ή μηχανική βλάβη η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να αναζητεί τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη για την αποστολή του συνεργείου στην κατοικία σας καθώς και για οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν παρεσχέθη.
Σε περίπτωση που η βλάβη της συσκευής σας οφείλεται σε κακή χρήση ή λανθασμένη συνδεσμολογία, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η εγγύηση παύει να ισχύει εφόσον αποδειχτεί ότι στην συσκευή έχουν γίνει εργασίες από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία της εταιρείας ή έχουν τοποθετηθεί μη γνήσια εξαρτήματα, παραρτήματα ή ειδικές προσθήκες.

5. Μη καλυπτόμενες ζημιές. Μελλοντική εγγύηση
Εφόσον η συσκευή δεν καλύπτεται από την εργοστασιακή εγγύηση, τότε οποιαδήποτε επισκευή θα χρεώνεται από την εταιρεία. Επίσης θα χρεώνονται και τα ανταλλακτικά που τυχόν χρησιμοποιηθούν. Μετά την επισκευή της συσκευής σας, η εργασία για την οποία χρεωθήκατε καθώς και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά για την συγκεκριμένη επισκευή, καλύπτονται από καινούρια εγγύηση 24 μηνών από την ημέρα της επισκευής. Για τον λόγο αυτό πάντα να διατηρείτε την απόδειξη παροχής υπηρεσιών με την οποία θα εφοδιάζεστε από το συνεργείο μας.

6. Χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων
Κατανοώ ότι τα προσωπικά μου στοιχεία, όπως καταχωρίσθηκαν, θα χρησιμοποιηθούν από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση της επισκευής και ότι θα τηρηθούν από την εταιρεία αυτή για όσο χρόνο απαιτεί ο νόμος. Γνωρίζω ότι μπορώ να ασκήσω, κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Δεδομένων μου Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα επεξεργασία αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην εταιρεία BSH Hausgeräte GmbH, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση DataProtection-GR@bshg.com .

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των αναφερομένων δικαιωμάτων η εταιρεία με την επωνυμία «BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.» θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας τον αιτούντα γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016).

Καινοτομία

Λαμπρές καινοτομίες που χρησιμοποιούνται στις οικιακές συσκευές Siemens, επαναπροσδιορίζοντας την καθημερινοτητά μας.

Ιστορίες σπιτιού

Πίσω από κάθε λεπτομέρεια, από κάθε γραμμή στη σχεδίαση των οικιακών συσκευών Siemens, υπάρχει μια ιστορία.

Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens

Χρειάζεστε βοήθεια; Η εξυπηρέτηση πελατών των Οικιακών Συσκευών Siemens βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας προσφέρει γρήγορη, εξειδικευμένη και αξιόπιστη υποστήριξη.