קודי שגיאה במדיחי כלים של סימנס ומשמעותם

עיון ברשימת קודי השגיאה במדיחי הכלים של סימנס, ופתרון בעיות

בתצוגה של מדיח הכלים מופיע קוד שגיאה?

אם בתצוגה של מדיח הכלים מופיע קוד שגיאה ("E...‎"), עיינו ברשימת קודי השגיאה במדיחי הכלים של סימנס לזיהוי המשמעות ולפתרון הבעיה.

התצוגה הדיגיטלית של המדיח מעדכנת אתכם על סטטוס המכשיר. קודי שגיאה מעידים על בעיה. עיינו ברשימת קודי השגיאה במדיחי הכלים של סימנס לזיהוי המשמעות, לזיהוי הגורמים האפשריים לבעיה ולקבלת מידע על פתרון הבעיה. לתשומת לבכם, קודי שגיאה מופיעים רק במדיחי כלים המצוידים בתצוגה דיגיטלית. ייתכן שהקודים והפעולות המומלצות לא יהיו רלוונטיים למדיח הכלים שנמצא ברשותכם. במקרה זה, עיינו במדריך למשתמש הספציפי לדגם שברשותכם.

בתצוגת המדיח מופיע הקוד E01‏, E02‏, E03‏, E04 או E05?

המדיח מציג קוד שגיאה הקשור לתקלות ברכיבים אלקטרוניים. סביר להניח שהתרחשה תקלה טכנית, או שהתוכנית הופסקה באמצע פעולה. ייתכן ונדרש תיקון.

פתרון: לפני שאתם פונים למרכז השירות של סימנס, הפעילו את מדיח הכלים מחדש. לשם כך, כבו את המכשיר באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי, המתינו מספר שניות, ולאחר מכן הפעילו את המכשיר מחדש. אם קוד השגיאה עדיין מופיע, סגרו את ברז המים ונתקו את המדיח מהחשמל. מאוד פשוט לתאם ביקור טכנאי באמצעות מרכז השירות של סימנס.

קוד שגיאה E06 במדיח הכלים

המדיח זיהה תקלה בחיישן הדלת או ברכיב אלקטרוני. פנו למרכז השירות של סימנס וציינו את קוד השגיאה "E06" המופיע במדיח.

קוד שגיאה E07 במדיח הכלים

תקלה במערכת הייבוש של המדיח. פנו למרכז השירות של סימנס וציינו את קוד השגיאה "E07" המופיע במדיח.

קוד שגיאה E08 במדיח הכלים

המדיח מדווח כי מפלס המים באגן השטיפה נמוך מדי, ומפלס המים הכללי נמוך מדי.

בדקו את מיקום הנחת הכלים. אם קערות או סירים כלשהם התהפכו והצטברו בהם מים, ייתכן שאין מספיק מים בחלל המכשיר להשלמת תהליך השטיפה. ייתכן גם שהכלים מכסים את פתח הכניסה של המים בחלל המכשיר, כך שזרימת המים מוגבלת.

קוד שגיאה E09 או E11 במדיח הכלים

תקלה במערכת החימום של המדיח. פנו למרכז השירות של סימנס וציינו את קוד השגיאה המופיע במדיח.

קוד שגיאה E10 במדיח הכלים

קוד השגיאה E10 מעיד על תקלה במערכת הייבוש של המדיח. פנו למרכז השירות של סימנס וציינו את קוד השגיאה "E10" המופיע במדיח.

קוד שגיאה E12 במדיח הכלים

הצטברו על גוף החימום של המדיח אבנית או לכלוך. היעזרו בהנחיות לניקוי אבנית כדי להסיר את האבנית ממדיח הכלים. מידע נוסף על ניקוי מדיח הכלים זמין במדריך למשתמש.

קוד שגיאה E14 במדיח הכלים

המכשיר הפעיל את המערכת להגנה על מים מפני שזוהתה תקלה במערכת המילוי או באספקת המים. במדיח יש בעיה הקשורה למים, כפי שמעיד קוד השגיאה E14. בדקו את החיבור לנקודת המים וודאו שצינור השסתום הזוויתי וצינור הכניסה אינם מקופלים.

לקבלת מידע נוסף, צפו בסרטון.

קוד שגיאה E15 במדיח הכלים

המדיח מאותת על הימצאות מים באגן התחתון. סגרו את הברז. פנו לשירות הלקוחות וציינו את קוד השגיאה "E15" המופיע במדיח.

קוד שגיאה E16 במדיח הכלים

זוהתה תקלה במערכת המילוי או בחיבור לנקודת המים. סגרו את ברז המים.

בדקו את החיבור לנקודת המים (ודאו שצינור השסתום הזוויתי וצינור הכניסה אינם מקופלים). אם הבעיה מתרחשת בתדירות גבוהה, סביר להניח שיש תקלה במכשיר. רק טכנאי מנוסה ומורשה יכול לתקן תקלה זו. פנו למרכז השירות של סימנס.

פנו למרכז השירות של סימנס וציינו את קוד השגיאה "E16" המופיע במדיח.

קוד שגיאה E18 במדיח הכלים

המכשיר זיהה תקלה בכניסת המים. ייתכן שהבעיה נגרמה עקב קיפול בצינור או ברז מים סגור, חסום או עם הצטברות רבה של אבנית. ייתכן גם שהפילטר בפתח הכניסה של המים חסום. בדקו את כניסת המים ועיינו במידע בסעיף "אספקת מים למדיח". ודאו שאין קיפולים בצינור המים.

קוד שגיאה E19 במדיח הכלים

קוד זה מעיד על פי רוב על תקלה בדיספנסר. פנו לשירות הלקוחות וציינו את קוד השגיאה "E19" המופיע במדיח.

קוד שגיאה E20 או E21 במדיח הכלים

המכשיר מדווח על שגיאה במחזור השטיפה, שייתכן שנגרמה עקב תקלה במשאבת המיחזור של המים. פנו לשירות הלקוחות וציינו את קוד השגיאה המופיע במדיח.

קוד שגיאה E22 במדיח הכלים

הצטברות של לכלוך או חסימה במערכת הפילטרים של המדיח. בדקו את מערכת הפילטרים ועיינו בהערות בסעיף "ניקוי הפילטרים של מדיח הכלים"

קוד שגיאה E23 במדיח הכלים

קוד השגיאה שמופיע במדיח מעיד על תקלה במשאבת מי השופכין של המדיח. פנו לשירות הלקוחות וציינו את קוד השגיאה "E23" המופיע במדיח. רק שירות הלקוחות יכול לתקן שגיאה זו.

קוד שגיאה E24 או E25 במדיח הכלים

המדיח לא מנקז מים כהלכה. גורמים אפשריים: צינור ניקוז חסום או מקופל; חיבור סיפון סגור; כיסוי המשאבה לא מונח כהלכה; משאבת הביוב חסומה.

בדקו את הצינורות: הגדירו את בורר התוכניות למצב Off (כבוי). הוציאו את תקע החשמל מהשקע. ודאו שצינור הניקוז הותקן ללא קיפולים. שחררו את תפס הצינור שעל הסיפון. בזהירות, הוציאו את צינור הניקוז (ייתכן שנשארו בו מים). נקו את צינור הניקוז ואת פקק הסיפון. הניחו את קצה הצינור בדלי ובחרו בתוכנית Drain (ניקוז). חברו את צינור הניקוז לסיפון ובדקו אם הוא דולף. הניחו את קצה הצינור בדלי ובחרו בתוכנית Drain (ניקוז).

זהירות: המים עלולים להיות רותחים ולגרום לכווייה!

בדקו את המשאבה: הגדירו את בורר התוכניות למצב Off (כבוי). הוציאו את תקע החשמל מהשקע. הוציאו את הפילטרים. הסירו את כיסוי המשאבה. נקו את השאריות (אם ישנן). ודאו שמדחף המשאבה מסתובב בחופשיות. השיבו את הכיסוי למקומו. השיבו את הפילטר למקומו.

קוד שגיאה E26 במדיח הכלים

יש בעיה במחזור הזרמת המים עקב רכיב פגום. פנו לשירות הלקוחות וציינו את קוד השגיאה, משום שרק שירות הלקוחות יכול לתקן שגיאה זו.

קוד שגיאה E27 במדיח הכלים

המדיח מציין שיש תקלה באספקת החשמל, או שהזרם החשמלי נמוך מדי. המכשיר תקין. הבעיה היא עם זרם החשמל. בדקו את זרם החשמל ואת החיבור לחשמל. מידע נוסף זמין במדריך למשתמש.

קוד שגיאה E31 במדיח הכלים

תקלה במערכת הייבוש של המדיח. המים לא מתחממים בזמן ההפעלה. המדיח לא מייבש את הכלים. פנו לשירות הלקוחות וציינו את קוד השגיאה, משום שרק שירות הלקוחות יכול לתקן תקלה זו.

בדיקה של ברז המים (LED)/פתח הכניסה של המים

הפילטרים בחיבור המים או בצינור Aqua-Stop חסומים. קצב זרימת המים במדיח הכלים נמוך מדי. ייתכן שיש חסימה או הצטברות אבנית בברז שגורמת ללחץ מים נמוך. לחלופין, ייתכן שיש קיפול בצינור האספקה/המים. בדקו את פתח הכניסה של המים. נקו את הפילטרים של צינור אספקת המים. לתשומת לבכם: התקן הבטיחות Aqua-Stop מצויד בשסתום חשמלי. אין לטבול אותו במים! הוראות:

1. סגרו את הברז.
2. נתקו את הצינור מהברז.
3. נקו את הפילטרים באמצעות מברשת דקה.
4. במכשירים ללא Aqua-Stop, הוציאו את הצינור מגב המכשיר, הסירו את הפילטר באמצעות פלייר ונקו אותו.
5. חברו את הצינור מחדש ובדקו אם הוא דולף.

בדקו את לחץ המים בברז באמצעות דלי. כאשר הברז פתוח במלואו, מהירות הזרימה צריכה להיות כ-10 ליטרים של מים בדקה. אם לחץ המים נמוך מדי, פנו לשרברב. ודאו שאין קיפולים בצינור המים.

החיישן אינו מזהה טבליות מלח

חיישן המדיח לא מזהה טבליות מלח. השתמשו במלח מסוג אחר (לא בטבליות מלח).

התצוגה מהבהבת

דלת המדיח אינה סגורה כהלכה. נסו לסגור את הדלת שוב, בעדינות. אם הבעיה לא נפתרת, ודאו ששום דבר (למשל סכו"ם, מפיץ ריח) לא בולט מעל הסלסלה ומונע את סגירת הדלת.

הנורית לחיווי מחסור במלח ו/או נוזל הברקה דולקת

ייתכן שהסיבה לכך היא: א) אין נוזל הברקה, ב) אין מלח, ג) החיישן לא מזהה טבליות מלח. במקרים אלה, א) הוסיפו נוזל הברקה, ב) הוסיפו את המלח הייעודי, ג) השתמשו במלח ייעודי אחר

אם נורית החיווי נכבית או שיש מספיק מלח/נוזל הברקה, עיינו בסעיף העוסק במערכת לריכוך מים/מלח ייעודי ונוזל הברקה במדריך למשתמש

במדיח הכלים מוצג קוד שגיאה אחר: E01-E30

סביר להניח שהתרחשה תקלה טכנית. במקרים אלה, יש לכבות את המכשיר באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי. המתינו מספר דקות, ולאחר מכן הפעילו את המכשיר מחדש. אם הבעיה חוזרת, סגרו את הברז ונתקו את המכשיר מהחשמל.

פנו לשירות הלקוחות וציינו את קוד השגיאה המופיע במדיח.

מרכז התמיכה המקוון של סימנס

שאלות נפוצות, אבחון תקלות בעזרת המסייע המקוון של סימנס, קודי שגיאה במדיחי כלים של סימנס, סרטוני הדרכה, מדריכים למשתמש

מידע על תיקונים באמצעות מרכז השירות של סימנס

מרכז השירות של סימנס הוא ספק השירות המהימן שלכם לכל סוגי התיקונים הדרושים למכשירי סימנס שברשותכם. טכנאי השירות של סימנס מספקים הן תיקונים מחוץ למסגרת האחריות והן תיקונים המכוסים במסגרת אחריות היצרן. ניתן לתאם ביקור טכנאי דרך האתר בכל שעות היממה או דרך הטלפון. השירות של סימנס זמין בכל רחבי הארץ, וטכנאי סימנס יכול להגיע לכל מקום.

חלפים, אביזרים ומוצרים לתחזוקה

מצאו את החלפים, האביזרים ומוצרי הניקוי והתחזוקה למכשיר סימנס שברשותכם על-ידי הזנה של מספר הדגם הרלוונטי.