Používanie cookies

Naše webové stránky používajú cookies. Slúži napríklad pre dohodnutie opravy online alebo ďalšie vylepšovanie webu prostredníctvom anonymných štatistík.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas so zásadami ochrany osobních údajov a používaním cookies.

Umývací prostriedok a leštidlo

Trblietavý lesk s umývačkami riadu Siemens

Neumýva umývačka riadu dôkladne?

Nedosahujete pri umývaní riadu dokonalé výsledky? Tipy, ako zabezpečiť skvelé čistenie pri každom použití umývačky riadu Siemens.

Vyťažte zo svojej umývačky riadu Siemens čo najviac

Predpoklady pre optimálne výsledky

Vyťažte zo svojej umývačky riadu čo najviac hneď od začiatku. Postupujte podľa pokynov na používanie umývačky riadu Siemens a prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako dosiahnuť dokonalé výsledky.

Umývačka riadu neosúša riad správne

Informácie o výsledkoch sušenia

Výsledky umývania a sušenia riadu závisia predovšetkým od použitého umývacieho prostriedku a leštidla. Vždy používajte značkový umývací prostriedok a značkové leštidlo na dosiahnutie najlepších výsledkov oplachovania a sušenia. Neznačkový čistiaci prostriedok nemusí správne vyčistiť riad a príbory. Použitie samostatných umývacích prostriedkov (umývací prostriedok, leštidlo a soľ) prinesie lepšie výsledky ako používanie kombinovaných umývacích prípravkov (tabliet) bez soli a leštidla. Interakcia zložiek zabezpečí hladký povrch, vďaka čomu môže voda lepšie prúdiť. Pokiaľ nebudete používať leštidlo, nedosiahnete optimálny výsledok sušenia.

Soľ a zmäkčovač vody

Ak je vaša miestna voda "tvrdá", to znamená, že obsahuje vápnik, ktorý vytvára nevzhľadný vodný kameň, používajte soľ na umývanie riadu. Pred prvým použitím otestujte tvrdosť vody pomocou prúžkov na testovanie vody. Pozrite si ttabuľku na určovanie tvrdosti vody v návode, aby ste zistili, či a koľko soli potrebujete. Umývačky riadu Siemens sú určené na použitie pri tvrdosti vody 13   - 16  . Váš návod vám poradí, ako môžete toto nastavenie zmeniť. Nastavte vnútorné zariadenie na zmäkčovanie vody vo svojej umývačke. Potrebné nastavenie nájdete v návode – v tabuľke na určenie tvrdosti vody. Nastavenie uložte podľa pokynov.

Špeciálne soli

Aby zariadenie na zmäkčovanie vody fungovalo správne, je potrebné do umývačky pridávať zmäkčovaciu soľ. Ak chcete doplniť soľ, odskrutkujte zátku na dávkovači a naplňte zásobník vodou (vyžaduje sa len pri prvom použití umývačky riadu). Zásobník potom naplňte špeciálnou soľou pomocou lievika až po okraj. Dávkovač je plný, keď už nevyteká žiadna voda. Naskrutkujte zátku na zásobník a zapnite umývačku riadu alebo spustite program čistenia, aby ste predišli odplaveniu pretečenej soli. Dávajte pozor, aby ste nikdy nenaplnili zásobník soli umývacím prostriedkom, pretože by to poškodilo zariadenie na zmäkčovanie vody.

Leštidlo

S leštidlom bude vaše kuchynské náradie bez škvŕn a poháre sa budú skvieť krištáľovou čistotou. Otvorte zásobník stlačením a zdvihnutím krycej dosky. Opatrne nalejte leštidlo po čiaru max. Potom zatvorte kryt tak, aby zacvakol. Aby sa zabránilo nadmernému peneniu v ďalšom cykle oplachovania, handričkou utrite všetko rozliate leštidlo. Množstvo leštidla sa môže nastaviť v rozmedzí od 0 do 6. Továrenské nastavenie je 5. Množstvo leštidla zmeňte iba vtedy, ak majú nádoby čmuhy (stupeň nastavenia znížte) alebo na riade zostáva voda (stupeň nastavenia zvýšte). Nastavenie vykonávajte podľa prevádzkových pokynov.

Pridanie umývacieho prostriedku

Do umývačky riadu používajte tablety, práškové alebo kvapalné umývacie prostriedky, no nikdy nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. Vždy nastavte dávkovanie umývacieho prostriedku podľa stupňa znečistenia. Odmerný zásobník umývacieho prostriedku vám pomôže použiť správne množstvo umývacieho prostriedku. Tablety, ako sú “3 v 1”, “4 v 1” alebo “5 v 1” obsahujú umývací prostriedok aj leštidlo, látky nahradzujúce soľ a ďalšie zložky, ako je prostriedok na ochranu pohárov alebo umývací prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ. Tieto kombinované umývacie prostriedky zvyčajne fungujú až do stupňa tvrdosti vody 21  dH. Ak tvrdosť vašej vody presahuje 21  dH, musí sa pridať soľ a leštidlo.

Spustenie prvého horúceho cyklu

Ak ste dodržali uvedené tipy, teraz môžete spustiť jeden horúci cyklus s prázdnou umývačkou riadu. Po dokončení cyklu by mala byť vaša umývačka riadu pripravená na prvé naloženie.

Ako zabrániť tomu, aby umývačka zanechávala zbytky jedla na riade

Niektoré problémy sa dajú ľahko vyriešiť niekoľkými preventívnymi opatreniami. Ak sa vyhnete niekoľkým častým chybám, bude váš riad vždy žiarivo čistý – umývačka na ňom nebude zanechávať zbytky jedla ani škvrny od vodného kameňa, poháre nebudú matné a nemusíte sa báť ani fľakov na príboroch.

Dôvody vzniku bielych škvŕn na riade alebo na spotrebiči

A. Kryt zásobníka čistiaceho prípravku je upchatý a veko sa neotvára úplne. Keď sa čistiaci prostriedok otvorí, tableta spadne do držiaka horného koša a rozpústí sa. Preto sa nesmú do rukoväti horného koša vkladať žiadne predmety ani osviežovač a v blízkosti rukoväti sa nesmie nachádzať žiaden riad, ktorý by do nej zasahoval. Tabletu vložte priečne a nie smerom nahor, aby sa riad riadne vyčistil. Vložte riad podľa pokynov v návode na obsluhu.

B. Tableta sa počas zvoleného rýchleho alebo krátkeho programu nerozpustí. Pre rýchle programy používajte čistiaci prášok a nie tablety.

Škvrny od vodného kameňa na riade alebo spotrebiči

Skontrolujte, či je rozsah tvrdosti nastavený správne (tvrdosť nie je vyššia ako 50   tvrdosti vody). Skontrolujte nastavenia zariadenia na zmäkčovanie vody umývačky riadu. Skontrolujte, či nie je potrebné doplniť soľ a či je veko zásobníka na soľ uzatvorené.

Na riade zostávajú po umytí zvyšky jedla

A. Ak sú ostrekovacie ramená špinavé a/alebo upchaté, vaša umývačka riadu Siemens nebude umývať riad. Vyčistite ostrekovacie ramená.

B. Niekedy zostávajú na riade po umývacom cykle zvyšky jedla. Príčinou môže byť to, že ste riad predumyli a senzor preto nastavil sekvenciu slabých programov. Odolné nečistoty sa preto neodstránili. Riad neoplachujte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a zapnite program eco 50 °C alebo intenzívny program.

C. Ostrekovacie rameno sa nemôže neobmedzene otáčať, pretože je zablokované riadom. Dodržujte pokyny na vkladanie riadu do umývačky.

D. Riad je umiestnený v koši príliš tesne. Všetok sa preto dostatočne dobre neopláchne. Alebo ste toho do umývačky umiestnili príliš veľa, čo neumožňuje dôkladné umytie všetkého riadu. Dodržujte pokyny na vkladanie riadu do umývačky.

E. Vysoké úzke nádoby umiestnené do rohu umývačky sa často neumyjú dostatočne. Neumiestňujte úzke nádoby na naklonený povrch alebo priamo do rohu. Dodržujte pokyny na vkladanie riadu.

Aby poháre neboli matné

Poháre pred vložením do umývačky vždy ručne opláchnite.

  • Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu.
  • Používajte vysoko kvalitné poháre.
  • Používajte program na ochranu pohárov v umývačke riadu.

Užitočná rada: Matné poháre vyčistí polievková lyžica octu alebo kyseliny citrónovej rozpustených v horúcej vode.

Tipy: Ak sú na pohároch po umytí kvapky vody, skontrolujte hladinu leštidla a uistite sa, či sú predmety uložené tak, aby z nich mohla vytekať voda. Nesprávne dávkovanie umývacieho prostriedku a zle uložený riad môžu vytvoriť stopy a znečistiť jemné poháre. Poháre môže znečistiť aj väčšie množstvo leštidla. V takom prípade upravte množstvo leštidla po každom cykle umývania podľa návodu.

Hrdza na príboroch

A. Príbory môžu hrdzavieť, ak nie sú dostatočne odolné proti korózii. Čepele nožov sú často náchylnejšie. Používajte príbory z nehrdzavejúcej ocele a neoplachujte hrdzavé predmety v umývačke riadu.

B. Príbory môžu zhrdzavieť, ak sa umývajú spolu s inými hrdzavými predmetmi. Poškodené koše na príbory vymeňte za koše nové.

C. Príčinou hrdzavenia môže byť vysoký obsah soli v oplachovacej vode. Dajte pozor na správne uzavretie zásobníka soli a rozsypanú soľ pri dopĺňaní zásobníka.

Na príboroch zostávajú kvapky vody alebo škvrny

Príčinou môže byť nesprávne uloženie príborov do umývačky. Kvapky sa vytvoria aj v prípade, že sa príbory vložia do umývačky príliš natesno. Tvorbe takýchto kvapôčok sa vyhnete tak, že príbory vložíte jednotlivo. Postupujte podľa pokynov pre vkladanie riadu, ktoré sú uvedené v návode na použitie.

Aby bol váš riad vždy dokonale suchý

Ako zaistíte, aby bol váš riad perfektne suchý? Dôkladnému vysušeniu môže zabrániť viacero faktorov. Môže to byť napr. použitý riad (napr. plastový), nepoužívanie dostatočného množstva leštidla, výber programu na umývanie riadu, ktorý nezahŕňa funkciu sušenia, použitie tablety "3 v 1", spôsob vyloženia riadu z umývačky riadu a dokonca otvorenie umývačky riadu príliš skoro alebo pred ukončením programu. Nie sú niektoré časti riadu také suché, ako by mali byť? Uistite sa, že hladina leštidla je doplnená a že všetky predmety sú uložené tak, aby z nich mohla voľne stekať voda. Ak váš plastový riad nie je suchý, použite funkciu "extra suché", ak ju váš model ponúka.

Aby bol váš plastový riad perfektne suchý

Plast schne menej efektívne, pretože má nízku tepelnú kapacitu a jeho povrch odpudzuje vodu. Hladina leštidla a výber programu to môžu ovplyvniť. Ak nie je prítomné žiadne leštidlo alebo ak je zásobník leštidla nastavený príliš nízko, výsledky sušenia plastového riadu budú horšie ako v prípade porcelánu alebo skla. Aby bol váš plastový riad vždy dokonale suchý, je dôležité zvoliť správny program. Zvoľte možnosť “Intenzívne sušenie”. Taktiež sa uistite, že plastový riad sa z umývačky riadu nevyberie príliš skoro. Počkajte, kým program skončí, aby ste umožnili dostatočné vysušenie.

Význam vplyvu leštidla na sušenie riadu

Aby ste zabezpečili dobré výsledky sušenia, použite leštidlo. Ak LED kontrolka indikuje, že leštidlo nie je prítomné, doplňte ho. Dávkovanie leštidla môže byť deaktivované alebo nastavené na nízku úroveň. V takom prípade aktivujte oplachovanie čistou vodou alebo zvýšte stupeň nastavenia. Skontrolujte množstvo náplne v nádobe na konečné oplachovanie a dávkovacie množstvo. Leštidlo prispieva k dobrému výsledku sušenia. Rozdiely v kvalite medzi umývacími prostriedkami na oplachovanie a ich náhradami, ako je ocot alebo ekologické leštidlo, môžu prispieť k zlému výsledku sušenia.

Kondenzácia v umývačke riadu

V dôsledku kondenzácie sa v nádobe umývačky riadu môžu vytvoriť kvapky. Badateľné to býva skôr na ľavej strane zásobníka. Nejde o poruchu zariadenia; kvapôčky vody vznikajú v dôsledku kondenzačného sušenia. Vlhkosť vo vzduchu sa kondenzuje na vnútorných stenách, steká a odčerpáva sa. Voda však môže kvapkať z príboru alebo keramického riadu z iných dôvodov. Napríklad, ak sa voda zhromažďuje v priehlbinách na pohároch alebo ak sú predmety zle uložené.

Pri programe „Bez sušenia“ sa nebude riad sušiť

Ak sa zvolí program alebo tlačidlo možnosti „bez sušenia“, riad sa bude sušiť málo alebo sa nebude sušiť vôbec. Na efektívnejšie sušenie zvoľte program, ktorý zahŕňa sušenie, napríklad „Intenzívne“, „Silné“ alebo „eco“. Upozorňujeme, že sušenie môžu obmedziť aj iné možnosti voľby, napr. „varioSpeed“.

Limity tabliet 3-v-1 ovplyvňujú výsledky sušenia

Použitie kombinovaného mycieho prostriedku (napr. 3-v-1) často vedie k nedostatočnému sušeniu. Zvoľte iný kombinovaný mycí prostriedok v podobe tabliet s lepším sušiacim účinkom. Výkon sušenia sa zvýši aj použitím leštidla navyše.

Ako vykladať riad z umývačky

Zabráňte odkvapkávaniu vody na suchý riad správnym vykladaním riadu: vyberte riad z dolného koša, až potom z horného.

Ďalšie tipy na umývanie riadu

Starostlivosť a čistenie umývačky riadu sú predpokladom pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov umývania. Pravidelná starostlivosť a údržba zlepšujú výsledky umývania riadu a predlžujú životnosť vašej umývačky riadu Siemens. Nájdite užitočné tipy týkajúce sa údržby umývačky riadu a čistenia sitka a ostrekovacieho ramena v Často kladených otázkach týkajúcich sa umývačky riadu.

Zákaznícky servis Siemens

Ak chcete získať pomoc, použite online servis pre umývačky riadu: Prečítajte si Často kladené otázky. Pomocou Online asistent Siemens identifikujte svoj problém krok za krokom. (Budete potrebovať označenie svojho modelu) Zvoľte kartu "Chybové kódy na displeji" pre informácie o chybovom kóde. Zistite, ako sa starať o vašu umývačku riadu prostredníctvom videí Siemens.

Ako naplniť umývačku riadu Siemens.

V umývačke riadu Siemens vám prispôsobiteľné prvky pomôžu úplne naplniť umývačku a zároveň zachovať dostatočný priestor na dosah ostrekovacích ramien. Naučte sa správne naplniť umývačku riadu.