Brug af cookies

På Siemens websted bruger vi cookies, så du f.eks kan lægge varer i indkøbskurven, bestille en tekniker online og give Siemens mulighed for at føre anonyme statistiske data for at forbedre webstedets indhold og navigation. Ignorer denne meddelelse, hvis du gerne vil fortsætte. Klik på linkene, hvis du vil have mere information om de cookies, vi bruger, og hvordan du ændrer på dine indstillinger.

 

Vilkår for brug af hjemmesiden

Vilkår for brug af hjemmesiden

Denne side (og øvrige betingelser og vilkår, som angives på Siemens-home:s hjemmeside) beskriver de vilkår, som gælder for brugen af Siemens-home:s hjemmeside https://www.siemens-home.bsh-group.com/dk/ (”hjemmesiden”). Læs disse brugervilkår grundigt, før du begynder at bruge hjemmesiden. Når du bruger hjemmesiden, accepterer du disse brugervilkår. Hvis du ikke accepterer disse brugervilkår, bedes du undlade at bruge hjemmesiden.

Information om os

Din brug af hjemmesiden

Du må kun bruge hjemmesiden til lovlige formål. Du må ikke bruge hjemmesiden:

a) på en måde, der overtræder gældende national eller international lovgivning eller forordninger international lovgivning eller forordninger
b) med det formål at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde
c) til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, som indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkode, der har til formål at påvirke driften af software eller hardware.

Desuden samtykker du til, at du ikke bruger hjemmesiden til at:

a) sprede spam eller uønsket e-mailmateriale
b) udgive dig som repræsentant for Siemens-home
c) forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere indholdet på hjemmesiden for at skjule dets oprindelse eller materiale som sendes via hjemmesiden
d) give falske oplysninger om din tilknytning til personer eller virksomheder
e) handle på en måde, som negativt påvirker andre brugeres muligheder for at anvende hjemmesiden
f) deltage i kriminelle handlinger
g) publicere eller sprede materiale, som er et brud på eller krænker andres rettigheder, eller som er ulovligt, krænkende, ærekrænkende, vulgært eller på anden måde stødende, eller som indeholder reklamer for eller tilbud, knyttet til produkter eller serviceydelser
h) indsamle eller lagre personoplysninger om andre brugere uden deres udtrykkelige samtykke
i) overtræde brugerens ret til at trække sådanne accepter tilbage, som beskrevet i h).

Hvis du overtræder BSH:s brugervilkår, er du erstatningspligtig for den skade, som BSH og virksomhedens tilknyttede selskaber kan blive ramt af, som følge af dine handlinger.

Immaterielle rettigheder

BSH er ejer eller licenstager af alle immaterielle rettigheder som findes på hjemmesiden, og som publiceres på den. Du må gerne få indsigt i, hente og/eller bruge informationen på hjemmesiden udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug. Denne ret udgør ikke en overdragelse af ejendomsretten til materialet eller til kopier af materialet. Bemærk, at du ikke må foretage nogen som helst ændringer i materialet, du må ikke reproducere, sprede, offentligt fremføre, optage eller på anden måde bruge eller formidle materialet til offentligheden eller i kommercielt øjemed. Du må heller ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller nogen grafik uden at angive kilden. Materialet på hjemmesiden må ikke bruges til kommercielle formål uden forudgående tilladelse fra BSH.

Når du bruger hjemmesiden forpligter du dig til at overholde alle internationale og nationale ophavsretlige love samt at forhindre ulovlig distribution og kopiering af materialet.

Links og information på hjemmesiden

BSH garanterer ikke for, at informationerne, links eller andre oplysninger, som hentes fra hjemmesiden, er korrekte. BSH giver ingen garantier for materialets/indholdets korrekthed eller fuldstændighed, ej heller for pålideligheden i anbefalinger, holdninger, udtalelser og anden information, som vises eller spredes via hjemmesiden. Alle oplysninger stilles til rådighed, som de er og forefindes, og er beregnet til brug ud fra den betingelse, at BSH fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for tab, erstatningsansvar, skade eller omkostninger, som helt eller delvist måtte opstå som direkte eller indirekte følge af brug eller tillid til sådanne oplysninger eller personer. BSH fralægger sig udtrykkeligt ansvaret for enhver form for erklæringer og garantier, udtrykkelige og implicitte, inklusive men ikke begrænset til garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, forsikringer om, at indholdet ikke krænker tredjeparters rettigheder eller vedrørende driften af hjemmesiden og indholdet, med undtagelse af de områder, hvor loven ikke tillader det.

BSH garanterer ikke, at hjemmesiden eller servere hvorpå hjemmesiden ligger eller elektroniske meddelelser som sendes af BSH, er fri for vira eller andre skadelige elementer.

Udveksling af links skal ikke tolkes som, at BSH eller hjemmesiden støtter, samarbejder med, er tilknyttet eller har juridisk ret til at anvende varemærker, mærker, logoer eller ophavsrettigheder, som vises i eller som kan åbnes via linkene, eller at linkende websider har ret til at anvende varemærker, mærker, logoer eller ophavsrettigheder, som tilhører BSH eller virksomhedens tilknyttede virksomheder eller datterselskaber.

Forpligtelse til at begrænse tab

Uden indflydelse på den ansvarsbegrænsning, der er angivet i disse brugervilkår, skal du tage alle rimelige forholdsregler for at begrænse dit tab, som opstår i forbindelse med erstatningskrav eller en retsforfølgning (uanset, om det drejer sig om forsømmelse, aftalebrud eller andet), som du fremsætter eller indleder over for BSH.

Eksterne links til hjemmesiden

Alle links til hjemmesiden skal først godkendes skriftligt af BSH, undtagen i følgende tilfælde;

a) linket indeholder kun teksten ”Siemens” og indeholder ingen af BSH:s eller dennes licenstageres/licensgiveres ophavsretligt beskyttede varemærker
b) linket linker alene til https://www.siemens-home.bsh-group.com/dk/ og ikke til sider længere nede i webstedshierakiet
c) når brugeren klikker på linket, vises siden i fuld skærm i et browservindue med fuldstændige funktioner og komplet navigering, ikke som en ramme på den linkede hjemmeside
d) linkets udseende, placering og øvrige egenskaber giver ikke et fejlagtigt indtryk af, at den juridiske enhed eller dens aktiviteter eller produkter er knyttet til eller støttes af BSH, og linket er heller ikke udformet på en måde, som kan skade eller udvande den goodwill, som er forbundet med BSH eller virksomhedens tilknyttede selskabers navne og varemærker. BSH forbeholder sig retten til, når som helst og efter eget skøn, at trække retten til at linke til hjemmesiden tilbage.

Ændringer på og eventuelle driftstop af hjemmesiden

Vi tilstræber at opdatere hjemmesiden regelmæssigt, og kan ændre indholdet når som helst. BSH forbeholder sig derfor retten til, uden foregående varsel og når som helst, at foretage ændringer og rette fejl eller udeladelser i dele af hjemmesiden samt foretage ændringer på hjemmesiden eller i de materialer og produkter, tjenester og priser (hvor det er relevant), som er beskrevet på hjemmesiden. Det forventes, at du kontrollerer denne side regelmæssigt for at gøre dig bekendt med eventuelle ændringer, vi har foretaget.

Afbrydelser på grund af vedligeholdelse m.v. kan forekomme på hjemmesiden. BSH fraskriver sig ethvert ansvar for forstyrrelser, afbrydelser eller andet, som måtte forekomme på hjemmesiden. Hvis behovet opstår, kan BSH afbryde adgangen til hjemmesiden eller lukke den på ubestemt tid.

Adgang til hjemmesiden fra områder og steder uden for Danmarks grænser

BSH giver ingen garantier for, hvorvidt materialet på hjemmesiden er egnet til eller tilgængeligt for brug uden for Danmark, og adgang til hjemmesiden fra områder, hvor indholdet er ulovligt, er ikke tilladt. Hvis du bruger hjemmesiden på steder uden for Danmark, har du selv ansvaret for at overholde gældende lovgivning på det pågældende sted.

Information om dig og om dine besøg på hjemmesiden

BSH behandler information om dig i henhold til vores Privatlivspolitik . Når du bruger hjemmesiden samtykker du til sådan behandling, og du garanterer at alle dine personoplysninger er korrekte.

Service

Vores servicereparation består blandt andet af forberedelser til servicebesøg (f.eks. aftale tid for servicebesøg), reparation og efterbehandling (f.eks. undersøgelse af om forbrugeren er tilfreds med vores service). Til forberedelse og efterbehandling kan vi eller vores servicepartnere kontakte den forbruger, der har bestilt den pågældende service. Personoplysninger, indhentet fra forbrugeren i forbindelse med et servicebesøg, bliver behandlet i henhold til gældende national lovgivning. Efterbehandlingen er en integreret del af vores serviceaftale for at sikre, at serviceydelsen opfylder alle relevante krav, og for at tage yderligere forholdsregler, som vi mener, er passende ud fra forbrugerens feedback. Læs mere om BSH:s Brugervilkår for Service .

Upload af materialer på hjemmesiden

Alt materiale, som du uploader på hjemmesiden betragtes ikke som fortroligt og i forbindelse med, at du udleverer sådant materiale til BSH, overlader og overfører du alle immaterielle rettigheder (som ifølge lov kan overføres til BSH) til sådant materiale til BSH, og BSH har derfor ret til at bruge, kopiere, distribuere eller udlevere sådant materiale til tredjeparter.

BSH forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at fjerne eventuelt materiale og oplysninger, som du har uploadet/publiceret på hjemmesiden.

Brugerkonto

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at oprette en konto for at få adgang til beskyttede dele af hjemmesiden. Du skal i denne forbindelse gennemgå en registreringsproces ved at give fuldstændige og korrekte oplysninger i overensstemmelse med den aktuelle formular. Du vil også blive bedt om at vælge en adgangskode. Du er selv ansvarlig for, at din adgangskode og konto forbliver fortrolige og beskyttede. Du har også det fulde ansvar for alle aktiviteter, der udføres på kontoen. Du skal straks orientere BSH om uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. BSH vil ikke være ansvarlig for eventuelle tab, som er et resultat af, at en anden person bruger din adgangskode eller konto.

Lovvalg

Din brug af hjemmesiden og disse brugervilkår er underlagt dansk lovgivning.

Tak, fordi du besøger hjemmesiden.