Brug af cookies

På Siemens websted bruger vi cookies, så du f.eks kan lægge varer i indkøbskurven, bestille en tekniker online og give Siemens mulighed for at føre anonyme statistiske data for at forbedre webstedets indhold og navigation. Ignorer denne meddelelse, hvis du gerne vil fortsætte. Klik på linkene, hvis du vil have mere information om de cookies, vi bruger, og hvordan du ændrer på dine indstillinger.

 

Brugervilkår for service

Brugervilkår for service

Originalservice for Siemens husholdningsprodukter udføres af BSH Hvidevarer A/S (”BSH”). Hvis du ikke finder det, du søger, kan du kontakte Siemens kundeservice på 44 89 80 28.

Nedenstående priser gælder ikke, hvis der indtræffer en fejl eller mangel, som er omfattet af din ret til lovbestemt reklamation eller garanti. Priserne gælder kun for service, der ikke er omfattet af produktets oprindelige garanti eller reklamationsret, hvorefter al garanti- og reklamationsservice er uden omkostninger for forbrugere. Bemærk dog, at garantien og reklamationsretten ikke dækker ydre skader eller installations- og håndteringsfejl. Kvitteringen/fakturaen er dit købsbevis, og skal fremvises ved servicebesøg, såfremt du hævder, at servicen skal omfattes af garantien eller reklamationsretten. Se afsnittet ”Reklamationsret” længere nede på siden for mere information om din reklamationsret som forbruger.

Transportskader

Hvis produktet har fået en transportskade under en transport, som du ikke selv har forestået, skal du omgående rette henvendelse til den forhandler, hvor du har købt produktet, da sagen i sådanne tilfælde skal anmeldes af forhandleren til vores salgsafdeling - og ikke direkte til serviceafdelingen.

Ved service, der ikke dækkes af garanti eller reklamationsret

Ved aftalt servicebesøg opkræves du en fast pris. Vælger du, at foreslået service skal gennemføres, vil du blive opkrævet for omkostningerne til eventuelle reservedele/forbrugsmaterialer.

Servicebesøg betales på stedet med betalingskort (VISA/MasterCard), eller ved faktura (betalingsfristen er 30 dage netto). Ved fakturabetaling pålægges et faktureringsgebyr. Angivne priser er i danske kroner (DKK). BSH forbeholder sig retten til eventuelle prisjusteringer.

Afbestilling af servicebesøg samt begrænset adgang

Kontakt os for eventuel ændring af aftalen eller i tilfælde af aflysning, om muligt senest dagen før besøget. Ved servicebesøg skal produktet være tilgængeligt for serviceteknikeren, dvs. ikke hindret af eventuelt træværk eller indbygninger. Frysere skal ved besøget være afrimet i henhold til instruktionen i brugsanvisningen. Hvis produktet ikke er tilgængeligt for serviceteknikeren på det aftalte tidspunkt, kan service ikke udføres, og et nyt servicebesøg skal aftales. Før det nye servicebesøg kan gennemføres, skal produktet gøres tilgængeligt, og hvis en tømrer f.eks. skal tilkaldes, skal du selv lave denne aftale og selv betale for arbejdet. Det gælder også servicebesøg, som er aftalt i produktets garantiperiode, eller som falder ind under din reklamationsret. Hvis du ikke selv har mulighed for at være til stede og lukke serviceteknikeren ind, må du arrangere det på anden vis og meddele os dette.

Alle besøgstidspunkter er at betragte som vejledende, og der tages forbehold for ændring af disse tidspunkter som følge af forsinkelser, manglende reservedele, trafik, sygdom og andet fravær hos serviceteknikeren m.v.

Særskilte priser og vilkår for service af husholdningsprodukter

Service af mindre husholdningsprodukter (f.eks. støvsugere, espressomaskiner og køkkenmaskiner) håndteres af BSHs centrale serviceværksted. Hvis servicen vedrører din espressomaskine, bedes du kontakte Siemens kundeservice på 44 89 88 10 for afhentning af din espressomaskine til BSHs værksted. Ved øvrige husholdningsprodukter (f.eks. støvsugere og køkkenmaskiner), bedes du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet, for at få hjælp til at sende produktet til BSHs værksted. I de tilfælde hvor du hævder, at servicen er omfattet af garantien eller reklamationsretten, skal der altid vedlægges en kopi af kvitteringen og en fejlbeskrivelse. Drejer det sig om service uden for garantien eller reklamationsretten, bliver du kontaktet af BSHs værksted med et prisestimat, inden service påbegyndes. Vælger du at afstå fra at gøre brug af den tilbudte service, opkræves du alene et undersøgelses- og faktureringsgebyr².

Spørgsmål om igangværende servicesager besvares af BSHs serviceværksted på telefon 44 89 88 10.

Priser - inkl. 25% moms:

Fastpris Servicebesøg / Reparation
Inkl. kørsel og arbejdsløn. Ekskl. Reservedele. Reservedele afregnes efter gældende prisliste. Pris oplyses af tekniker efter fejlfinding. Fastpris gælder ikke ved udefra kommende årsager, f.eks. lynnedslag, skader forårsaget af gnavere, selvforskyldte skader, mangelfuld vedligeholdelse o.lign.
Kr. 1.195,00
Fastpris Produkt 2, 3, 4 etc. ved samme bestilling/besøg, pr. produkt
Samme vilkår er i øvrigt gældende som nævnt under 'Fastpris Servicebesøg / Reparation
Kr. 680,00
Fastpris ekstra tekniker, hvis påkrævet for at udføre reparationen
Samme vilkår er i øvrigt gældende som nævnt under 'Fastpris Servicebesøg / Reparation
Kr. 680,00
Forgæves aflagt servicebesøg
Hvis en tekniker kommer forgæves inden for aftalt tidsperiode
Kr. 275,00
Arbejdsløn, pr. time Kr. 800,00
Faktureringsgebyr2
Pålægges ved afregning med faktura
Kr. 100,00
Undersøgelsesgebyr små-el produkter på værksted Kr. 270,00
Undersøgelsesgebyr espressomaskiner/store produkter på værksted Kr. 565,00

Reklamationsret

Dine rettigheder som forbruger reguleres i Købeloven som i vidt muligt omfang er ufravigelig i forbrugerforhold, dvs. at BSH ikke kan aftale ringere vilkår. For at du kan reklamere over et produkt, er det et krav, at fejlen er oprindelig, hvilket vil sige at fejlen var til stede, da varen blev leveret. Du må ikke selv have forårsaget fejlen. Opdager du en fejl eller mangel, skal du reklamere snarest muligt og inden for rimelig tid fra den dato, hvor du opdagede manglen. En reklamering givet inden 2 måneder efter at du har opdaget manglen, vil i denne forbindelse altid betragtes som rettidig reklamation. Reklamationen skal dog altid ske inden for to år fra den dato, hvor du har modtaget produktet.

Med en vare kan også følge en produktgaranti, som er kortere end to år, uden at det for den del forkorter reklamationstiden. I Danmark tilbydes forbrugerne altid et års garanti ved køb af et Siemens husholdningsprodukt. Efter dette år er det altid dig, der skal bevise, at fejlen er oprindelig. Du skal kunne dokumentere, hvornår produktet er købt, så gem altid kvitteringen eller anden dokumentation. Leverandørens garantiforpligtelse omfatter ikke fejl eller skader, som er opstået ved forkert anvendelse, misbrug, fejlagtig indbygning, montering eller tilslutning, spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser, som f.eks. defekte sikringer eller fejl i forsyningsnettet samt ved reparationer udført af andre end de af BSH autoriserede serviceværksted anviste reparatører.

Eventuel reklamation skal ske skriftligt til BSH-Service.dk@bshg.com.

Inden du tilkalder service, skal du selv kontrollere de fejlmuligheder, du selv kan afhjælpe, og som fremgår af brugsanvisningen. Hvis dit krav om afhjælpning er uberettiget - f.eks. hvis produktets svigt skyldes en sprunget sikring eller en fejlbetjening, eller hvis der i det hele taget ikke kan konstateres nogen fejl på produktet ved vores servicebesøg - skal du selv betale omkostningen til servicebesøget, jf. vore priser ovenfor.

Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen www.forbrug.dk håndterer sager, hvor købere og sælgere ikke kan blive enige. BSH deltager i eventuelle tvister hos Center for Klageløsning og følger også eventuelle anbefalinger herfra.

Postadresse til Center for Klageløsning: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Uenigheder, du ikke får løst i Center for Klageløsning, kan du indbringe for Forbrugerklagenævnet. For krav og reklamationer, som gælder over landegrænserne, se venligst følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .