Brug af cookies

På Siemens websted bruger vi cookies, så du f.eks kan lægge varer i indkøbskurven, bestille en tekniker online og give Siemens mulighed for at føre anonyme statistiske data for at forbedre webstedets indhold og navigation. Ignorer denne meddelelse, hvis du gerne vil fortsætte. Klik på linkene, hvis du vil have mere information om de cookies, vi bruger, og hvordan du ændrer på dine indstillinger.

 

Juridisk erklæring

Legal Notices

© Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafik, lyd, animationer, videoer og arrangementet på Siemens websteder tilhører BSH og er ophavsretligt beskyttet i henhold til loven. Indholdet må ikke gengives, overføres, kopieres, distribueres, lagres eller gøres tilgængeligt for tredjeparter til kommercielt brug. Nogle Siemens websteder indeholder også billeder, som er beskyttet af tredjeparters ophavsret.

Varemærker og licensrettigheder

Hvis ikke andet er angivet, er alle varemærker på Siemens websteder registrerede varemærker. Det gælder i særdeleshed Siemens varemærker, navneskilte, firmalogoer og emblemer. Mærker og designelementer, som anvendes på vores websteder, tilhører Robert Bosch GmbH, Tyskland. BSH group er indehaver af varemærkelicens fra Siemens AG.

Immaterielle rettigheder på Siemens websteder, deriblandt patenter, varemærker og ophavsrettigheder er beskyttende. Webstedet bevilliger ingen licens til at anvende immaterielle rettigheder, som tilhører BSH group (Siemens) eller tredjeparter.

Ansvarsfraskrivelse

Webstedet er udformet med største omhu. Det kan dog ikke garanteres, at al information på webstedet er korrekt. BSH fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for tab, erstatningsansvar, skade eller omkostninger, som helt eller delvist måtte opstå som direkte eller indirekte følge af brug af webstedet, hvis ikke sådan skade forårsages af forsætlig eller alvorlig forsømmelighed fra Siemens side.

Alternativ tvistbilæggelse (ATB) for forbrugere, bosat i EU

Som forbruger har du mulighed for at kontakte en lokal ATB-instans vedrørende en tvist, som det ikke er lykkedes dig at løse direkte med Siemens.

Hvad er ATB?

ATB-direktivet finder anvendelse på procedurer for udenretslig bilæggelse af nationale og grænseoverskridende tvister, som vedrører kontraktlige forpligtelser som følge af købsaftaler eller tjenesteydelsesaftaler mellem en erhvervsdrivende, der er etableret i Unionen, og en forbruger, der er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst af en ATB-instans, der foreslår eller pålægger en løsning eller samler parterne med henblik på at formidle en mindelig løsning.

En ATB-instans er ikke en domstol, men en neutral part, eksempelvis en forbrugerombudsmand eller et reklamationsnævn, som Siemens benytter til at løse tvister, hvis forbrugeren initierer en alternativ tvistbilæggelse. Fremgangsmåden er omkostningseffektiv, enkel og hurtig, hvilket gør det fordelagtigt både for forbrugeren og for den erhvervsdrivende, som kan undgå høje sagsomkostninger og lange retssager.

Hvordan initierer jeg en alternativ tvistbilæggelse?
Kontakt dit lokale tvistbilæggelsesnævn nedenfor vedrørende dit krav mod Siemens. Tvistbilæggelsesnævnet kan give dig mere information om sin fremgangsmåde og besvare de spørgsmål du har om dets procedure.

Allmänna reklamationsnämnden*
Box 174
Stockholm, 10123
Sverige
www.arn.se

*Denne alternative ATB-instans er inkluderet i det nationale register med godkendte ATB-instanser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Klik her for at komme til Europa-Kommissions websted for tvistbilæggelse.