Brug af cookies

På Siemens websted bruger vi cookies, så du f.eks kan lægge varer i indkøbskurven, bestille en tekniker online og give Siemens mulighed for at føre anonyme statistiske data for at forbedre webstedets indhold og navigation. Ignorer denne meddelelse, hvis du gerne vil fortsætte. Klik på linkene, hvis du vil have mere information om de cookies, vi bruger, og hvordan du ændrer på dine indstillinger.

 

Juridisk erklæring

Legal Notices

© Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafik, lyd, animationer, videoer og arrangementer på www.siemens-home.bsh-group.com/dk er beskyttede i henhold til ophavsretsloven samt anden immaterialretlig lovgivning. Indholdet må ikke gengives, overføres, kopieres, distribueres, lagres eller gøres tilgængeligt for tredjeparter til kommercielt brug. Nogle www.siemens-home.bsh-group.com/dk indeholder også billeder, som er beskyttet af tredjeparters ophavsret.

Varemærker og licensrettigheder

Hvis ikke andet er angivet, er alle varemærker på www.siemens-home.bsh-group.com/dk registrerede varemærker. Det gælder i særdeleshed Siemens varemærker, navneskilte, firmalogoer og mærker. Mærker og designelementer, som anvendes på vores hjemmesider, tilhører BSH Hvidevarer A/S (BSH) 2018. BSH group er indehaver af varemærkelicens fra Siemens AG..

Immaterielle rettigheder på www.siemens-home.bsh-group.com/dk , deriblandt patenter, varemærker og ophavsrettigheder er beskyttede. Hjemmesiden bevilliger ingen licens til at anvende immaterielle rettigheder, som tilhører BSH Hvidevarer A/S (BSH) 2018 eller tredjeparter..

Ansvarsfraskrivelse

Webstedet er udformet med største omhu. Det kan dog ikke garanteres, at al information på webstedet er korrekt. BSH fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for tab, erstatningsansvar, skade eller omkostninger, som helt eller delvist måtte opstå som direkte eller indirekte følge af brug af webstedet, hvis ikke sådan skade forårsages af forsætlig eller alvorlig forsømmelighed fra www.siemens-home.bsh-group.com/dk side.

Alternativ tvistbilæggelse (ATB) for forbrugere, bosat i EU

Som forbruger har du mulighed for at kontakte en national ATB-instans vedrørende en tvist, som det ikke er lykkedes dig at løse direkte med Gaggenau.

Hvad er ATB?

ATB-direktivet finder anvendelse på procedurer for udenretlig løsning af nationale og grænseoverskridende tvister, som vedrører kontraktlige forpligtelser som udspringer af en aftale om køb af varer eller tjenesteydelser indgået mellem en erhvervsdrivende, der er etableret i Unionen, og en forbruger, der er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst af en ATB-instans, der foreslår eller pålægger en løsning eller samler parterne med henblik på at formidle en mindelig løsning.

En ATB-instans er ikke en domstol, men en neutral part (eksempelvis en ombudsmand eller et klagenævn), som Gaggenau benytter til at løse tvister, hvis forbrugeren ønsker en alternativ tvistbilæggelsesproces. Fremgangsmåden er omkostningseffektiv, enkel og hurtig, hvilket gør det fordelagtigt både for forbrugeren og for den erhvervsdrivende, som kan undgå høje sagsomkostninger og lange retssager.

Hvordan initierer jeg en alternativ tvistbilæggelse?
Kontakt din nationale ATB-instans nedenfor vedrørende dit krav mod Gaggenau. Tvistbilæggelsesorganet kan give dig mere information om fremgangsmåden og besvare de spørgsmål du har om proceduren.

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus*
Toldboden 2
Viborg, 8800
Danmark

http://naevneneshus.dk/

*Denne ATB-instans er inkluderet i det nationale register over godkendte ATB-instanser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Klik her for at komme til Europa-Kommissions websted for tvistbilæggelse.