Gebruik van cookies

Beste bezoeker, hiermee vragen wij jouw toestemming om cookies te plaatsen op jouw computer. Daarmee ondersteun je ons om de meest optimale gebruikservaring van onze website te kunnen garanderen. Sta ons toe om cookies te gebruiken. Indien je niet accepteert, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet functioneren. Je kan uiteraard altijd jouw instellingen aanpassen.

Instellingen cookies

Je kunt in jouw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of meer toegankelijk voor jou zijn.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Imprint

Gebruiksvoorwaarden consumenten beoordelingen en recensies

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de door Siemens* aangeboden dienst voor het registreren van consumenten beoordelingen en recensies. Lees deze voorwaarden aandachtig door, zodat u zich bewust bent van uw rechten en plichten.

Persoonsgegevens zullen door ons worden behandeld conform de Privacy Policy van Siemens. In geval van tegenstrijdigheden tussen de gegevensbescherming van Siemens en deze gebruiksvoorwaarden gelden deze gebruiksvoorwaarden.

Bij het geven van beoordelingen en recensies voor Siemens staat u er voor in dat:

 • u de enige auteur en eigenaar bent van eventueel hieraan verbonden intellectuele eigendomsrechten;
 • u vrijwillig afstand doet van alle rechten die op de inhoud van toepassing zouden kunnen zijn;
 • de inhoud juist is;
 • u minimaal 18 jaar oud bent;
 • de door u gegeven beoordelingen en recensies niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden en geen schade toebrengen aan personen of bedrijven.

Bovendien gaat u ermee akkoord en staat u er voor in dat u geen inhoud overdraagt:

 • waarvan u weet dat deze onjuist of misleidend is;
 • die auteursrechten of andere rechten van derden schendt;
 • die in strijd is met wet- en regelgeving zoals bepalingen met betrekking tot consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, discriminatie en misleidende reclame;
 • die kwetsend, beledigend of grof is jegens personen of bedrijven of redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd;
 • waarvoor u door derden schadeloos bent gesteld of een vergoeding hebt gekregen;
 • die informatie bevat met verwijzingen naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
 • die computervirussen, computerwormen of andere, mogelijk schadelijke computerprogramma's, bestanden of HTML-codes bevat.

U gaat ermee akkoord en zal Siemens en haar werknemers en functionarissen, zoals de directie, managers, of externe partijen die verbonden zijn aan Siemens vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade en kosten die ontstaan met vorderingen en schadeclaims van welke aard dan ook, inclusief billijke kosten voor juridische bijstand, ten gevolge van of in verband met overtreding van deze gebruiksvoorwaarden.

U verleent voor alle door u aangeleverde inhoud aan Siemens het permanente, onherroepelijke, kosteloze, overdraagbare recht en de daarbij horende licentie om de verkregen informatie onbeperkt en voor altijd te gebruiken, vermenigvuldigen, wijzigen en openbaar te maken, wereldwijd in iedere vorm, in ieder medium en met iedere technologie, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst en in het bijzonder voor de online- en offline communicatie (bijv. op websites als banner, nieuwsbrief of geprinte advertenties), zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen.

Siemens behoudt zich het recht voor om de inhoud op de website van Siemens te wijzigen, in te korten of te wissen, indien Siemens de inhoud als schending van deze gebruiksvoorwaarden beschouwt. Beoordelingen en recensies worden doorgaans binnen twee tot vier werkdagen gepubliceerd. Indien u de beoordeling of recensie wenst te verwijderen dient u een e-mail te verzenden naar volgende e-mailadres (bru-bsh@bshg.com). Siemens behoudt zich echter het recht voor om de inhoud – volledig of gedeeltelijk – te verwijderen of – volledig of gedeeltelijk – van de publicatie van inzendingen af te zien, indien u zich niet houdt aan deze voorwaarden en bovengenoemde toezeggingen. U verklaart hiermee dat u en niet Siemens de verantwoordelijkheid voor de door u verzonden inhoud draagt. Niets van de door u overgedragen inhoud zal onderworpen zijn aan een geheimhoudingsplicht voor Siemens en haar werknemers en functionarissen, zoals de directie, managers, of externe partijen die verbonden zijn aan Siemens.

Door het verstrekken van uw e-mailadres in het kader van uw beoordeling en/of recensie gaat u ermee akkoord dat Siemens en haar leveranciers per e-mail contact met u op mogen nemen over de status van uw beoordeling en/of recensie en voor andere administratieve doeleinden.

Updates van de gebruiksvoorwaarden

Technische vernieuwingen of wetswijzigingen kunnen voor ons aanleiding zijn om delen van de gebruiksvoorwaarden te actualiseren of te wijzigen. Raadpleeg alstublieft van tijd tot tijd deze pagina om op de hoogte te blijven. Bovenaan deze pagina vindt u de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden.

* Siemens is het merk dat in België gevoerd wordt door BSH Home Appliances NV, met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Laarbeeklaan 74 en gekend onder het ondernemingsnummer 0465.054.226.

Versie mei 2018. Alle rechten voorbehouden.