Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion. Ignorera detta meddelande om du vill fortsätta. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar.

 

Siemens garanti

Siemens garanti.

För att du ska vara nöjd även efter ditt köp.

Siemens har förmånliga garantier, för ett extra tryggt köp. Det enda du behöver göra är att registrera din produkt inom en viss period. Här kan du läsa mer om garantierna vi erbjuder just nu, samt tidigare garantierbjudanden.

Garantivillkor Sverige

Villkoren som beskrivs nedan gällande kraven och omfattningen av vår garanti påverkar inte garantiansvaret från säljaren som följer av köpeavtalet med slutkunden.

Våra apparater är framtagna och tillverkade för användning i hushållsmiljö och är inte avsedda för kontinuerlig användning (s.k. yrkesmässig användning). Med kontinuerlig användning menas t.ex. nyttjande i restaurangmiljö eller nyttjande för tvättstuga i flerfamiljshus. Apparater som används på detta sätt är undantagna från dessa garantivillkor.

I enlighet med villkoren nedan (nr 1-5) kommer vi att korrigera brister i apparaten kostnadsfritt om det kan konstateras ett material- och/eller tillverkningsfel och att felet rapporteras till oss omedelbart efter upptäckten.

1. Garantin täcker inte bräckliga delar så som t.ex. glas, plast eller glödlampor.

Mindre avvikelser från den angivna kvaliteten som är oväsentliga för värdet och lämpligheten för apparaten kommer inte att ge upphov till en garantiförpliktelse. Skador som orsakas av kemiska och elektrokemiska effekter av vatten och/eller generellt orsakade av onormala miljöförhållanden leder inte till några garantiförpliktelser. Inte heller skador som uppstår på grund av olämpliga driftsförhållanden eller om apparaten annars kommer i kontakt med olämpliga ämnen. Dessutom kan ingen garanti antas för brister i apparaten som orsakas av transportskador som vi inte är ansvariga för, felaktig installation och montering, vanligt slitage, brist på vård eller bristande till följd av användning.

Garantin blir ogiltig om reparationer eller ingrepp har utförts av personer som inte har godkänts av oss för det ändamålet eller om våra apparater har utrustats med reservdelar, tilläggsdelar eller tillbehörsdelar som inte är originaldelar och som medfört fel.

2. Garantiarbetet kommer att utföras på ett sådant sätt att defekta komponenter efter eget godtycke repareras eller byts ut med felfria komponenter utan kostnad.

Garantireparationer utförs företrädesvis på installationsplatsen. Kunden är skyldig att göra apparaten tillgänglig för vår tekniker eller reparatör genom att vara närvarande eller på annat sätt säkerställa att reparation kan utföras på plats. Garantin täcker endast arbete och kostnader som är direkt relaterade till reparation eller utbyte av apparaten under normala omständigheter. Om apparaten är installerad eller monterad på ett sådant sätt att reparation eller utbyte inte kan utföras utan omfattande ytterligare arbete såsom demontering av armaturer, lister eller nischlösningar o.s.v. förbehåller vi oss rätten att ta betalt för det extra arbetet. Om apparaten geografiskt är belägen på sådant ställe att den inte kan nås utan alternativ transport såsom båt, snöskoter, helikopter eller liknande och/eller normal trafik till installationsplatsen innebär ytterligare vägavgifter, kan kunden bli ombedd att bidra. Sådant bidragande kan t.ex. vara att organisera och/eller betala för sådana alternativa transporter och avgifter, eventuellt på egen bekostnad transportera apparaten till överenskommen plats.

Apparater som på ett rimligt sätt går att transporteras av kunden (t.ex. genom persontransport) och för vilka garanti hävdas med hänvisning till dessa garantibestämmelser måste levereras eller skickas till vårt närmaste kundservicekontor eller vår serviceverkstad.

Köpkvitto som visar inköpsdatum och/eller datum för leverans av apparaten måste presenteras. Ersatta komponenter kommer att förbli vår egendom.

3. Om vi konstaterar brist i apparaten och nekar reparation eller om reparation misslyckas, kommer en ersättningsapparat av motsvarande värde att levereras utan kostnad inom garantiperioden.

4. Garantivärdet förlänger inte garantiperioden eller förnyar inte garantitiden. Garantiperioden för installerade reservdelar upphör med garantiperioden för hela apparaten.

5. Ytterligare anspråk eller andra fordringar (i synnerhet skadeståndsanspråk utöver apparaten) är uteslutna i den utsträckning som ansvar inte är obligatoriskt enligt lag.

Behöver du hjälp?

Kontakta Siemens med dina frågor dygnet runt.

Ring: 0771-19 55 00

Boka ett servicebesök

Siemens service tar en reparation både under och efter garantitiden, och löser 90 % av problemen vid första besöket. Boka servicebesök snabbt och enkelt online.

Siemens eShop

Besök eShop för att hitta originalreservdelar, tillbehör och rengörings- och skötselprodukter för din hushållsapparat.