Evästeiden käyttö

Siemens-sivustossa käytetään evästeitä, jotta voit lisätä tuotteita ostoskoriisi, tilata huoltokäynnin ja antaa Siemens-kodinkoneiden kerätä nimettömiä tilastotietoja sivuston toiminnan tehostamiseksi. Voit jatkaa poistumalla tästä viestistä. Saat lisätietoja evästeiden käyttämisestä ja asetusten määrittämisestä napsauttamalla oikealla näkyviä linkkejä.

 

Oikeudelliset huomautukset

Oikeudelliset huomautukset

Siemensin oikeudellinen ilmoitus

© Copyright

Kaikki oikeudet pidätetään. Siemensin verkkosivustoilla olevat tekstit, kuvat, grafiikka, äänet, animaatiot, videot ja asettelut on suojattu tekijänoikeuslain ja muiden lakien perusteella. Sisältöä ei saa kopioida, julkaista, muuttaa tai saattaa kolmansien osapuolten saataville kaupalliseen käyttöön. Tietyt Boschin verkkosivustot sisältävät myös kuvia, jotka on suojattu kolmansien osapuolten tekijänoikeuksilla.

Tavaramerkit ja lisenssioikeudet

Kaikki Siemensin verkkosivustoilla olevat tavaramerkit ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ellei toisin ilmoiteta. Tämä koskee erityisesti Siemensin tavaramerkkejä, nimikylttejä, yrityslogoja ja tunnuksia. Verkkosivustollamme käytettävät tuotemerkit ja design-elementit omistaa Robert Bosch GmbH, Saksa.

Siemensin verkkosivustojen immateriaalioikeudet, mukaan luettuna patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, on suojattu. Verkkosivusto ei myönnä lisenssiä Siemens-konsernille (Siemens) tai kolmansille osapuolille kuuluvien immateriaalioikeuksien käyttämiseen.

Vastuuvapauslauseke

Verkkosivusto on laadittu äärimmäisen huolellisesti. Ei kuitenkaan voida taata, että kaikki verkkosivustolla oleva tieto on oikein. Emme ota vastuuta vahingoista, joita syntyy suoraan tai välillisesti verkkosivuston käytöstä, ellei vahingon syynä ole Siemensin tahallinen tai törkeän huolimaton toiminta.

EU:ssa asuvien kuluttajien vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely (ADR)

Kuluttajana sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä paikalliseen kuluttajariitalautakuntaan kiistassa, jota et ole onnistunut ratkaisemaan suoraan Siemensin kanssa.

Mitä on ADR?
ADR on tuomioistuinten ulkopuolinen menettely kotimaisten ja rajat ylittävien riitojen ratkaisuun sopimusvelvollisuuksissa, jotka liittyvät unioniin sijoittuneen elinkeinonharjoittajan ja unionissa asuvan kuluttajan välisiin kauppasopimuksiin tai palvelusopimuksiin. Menettelyssä vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin ehdottaa osapuolille ratkaisua tai velvoittaa osapuolet ratkaisuun tai saattaa osapuolet yhteen helpottaakseen sovintoratkaisun syntymistä.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisulautakunta ei ole tuomioistuin vaan puolueeton taho (esimerkiksi kuluttaja-asiamies tai valituslautakunta), jota Siemens käyttää riitojen ratkaisuun tapauksissa, joissa kuluttaja käynnistää vaihtoehtoisen riidanratkaisuprosessin. Menettely on kustannustehokas, yksinkertainen ja nopea, joten se on edullinen sekä kuluttajalle että elinkeinonharjoittajalle, jotka voivat välttää suuret oikeudenkäyntikulut ja pitkät tuomioistuinkäsittelyt.

Miten käynnistän vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn?

Ota yhteys alla mainittuun paikalliseen riidanratkaisulautakuntaasi Siemensiin kohdistuvissa vaatimuksissasi. Riidanratkaisulautakunta voi antaa tarkempia tietoja menettelystään ja vastata kysymyksiin, joita sinulla on tästä prosessista.

Allmänna reklamationsnämnden*

Box 174

Stockholm, 10123

Sverige

http://www.arn.se

*Tämä vaihtoehtoinen riidanratkaisulautakunta on merkitty kansalliseen rekisteriin hyväksytyistä riidanratkaisuelimistä; se täyttää vaatimukset, jotka on esitetty 21 päivänä toukokuuta 2013 kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/11/EU, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Napsauta tästä siirtyäksesi Euroopan komission verkossa tapahtuvan riidanratkaisun sivustolle.