Evästeiden käyttö

Siemens-sivustossa käytetään evästeitä, jotta voit lisätä tuotteita ostoskoriisi, tilata huoltokäynnin ja antaa Siemens-kodinkoneiden kerätä nimettömiä tilastotietoja sivuston toiminnan tehostamiseksi. Voit jatkaa poistumalla tästä viestistä. Saat lisätietoja evästeiden käyttämisestä ja asetusten määrittämisestä napsauttamalla oikealla näkyviä linkkejä.

 

Oikeudelliset huomautukset

Oikeudelliset huomautukset

Siemens oikeudelliset tiedonannot

© Copyright

Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla www.siemens-home.bsh-group.com/fi/ (”Verkkosivusto”) olevat tekstit, kuvat, grafiikka, äänet, animaatiot, videot ja asettelut on suojattu tekijänoikeuslain ja muiden lakien perusteella. Sisältöä ei saa kopioida, julkaista, muuttaa tai saattaa kolmansien osapuolten saataville kaupalliseen käyttöön. Verkkosivusto sisältää myös kuvia, jotka on suojattu kolmansien osapuolten tekijänoikeuksilla.

Tavaramerkit ja lisenssioikeudet

Kaikki Verkkosivustoilla olevat tavaramerkit ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ellei toisin ilmoiteta. Tämä koskee erityisesti Siemens-tavaramerkkejä, nimikylttejä, yrityksen logoja ja tunnuksia. BSH Kodinkoneet Oy (BSH) on Verkkosivustollamme olevien tavaramerkkien ja design-elementtien omistaja tai lisenssin haltija. BSH-konserni on Siemens AG:n tavaramerkin käyttöluvan haltija.

Verkkosivustolla esiintyvät immateriaalioikeudet, mukaan luettuna patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, on suojattu. Verkkosivusto ei myönnä kenellekään oikeutta BSH:n kolmansille osapuolille kuuluvien immateriaalioikeuksien käyttämiseen.

Vastuuvapauslauseke

Tämä Verkkosivusto on laadittu äärimmäisen huolellisesti. Emme kuitenkaan voi taata sen sisältämien tietojen oikeellisuutta. Emme vastaa vahingoista, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti seurausta Verkkosivuston käytöstä, ellei vahingon syynä ole BSH:n tahallinen tai törkeän huolimaton toiminta.

EU:ssa asuvien kuluttajien vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely (ADR)

Kuluttajana sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä paikalliseen vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen kiistassa, jota et ole onnistunut ratkaisemaan suoraan BSH:n kanssa.

Mitä on ADR?
ADR on tuomioistuinten ulkopuolinen menettely sellaisten kotimaisten ja rajat ylittävien riitojen ratkaisuun, jotka koskevat sopimukseen perustuvia velvoitteita, jotka liittyvät unioniin sijoittuneen elinkeinonharjoittajan ja unionissa asuvan kuluttajan välisiin kauppasopimuksiin tai palvelusopimuksiin. Menettelyssä vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin ehdottaa osapuolille ratkaisua tai velvoittaa osapuolet ratkaisuun tai saattaa osapuolet yhteen helpottaakseen sovintoratkaisun syntymistä.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin ei ole tuomioistuin vaan puolueeton taho (esimerkiksi kuluttajariitalautakunta), jota BSH käyttää riitojen ratkaisuun tapauksissa, joissa kuluttaja käynnistää vaihtoehtoisen riidanratkaisuprosessin. Menettely on kustannustehokas, yksinkertainen ja nopea, joten se on edullinen sekä kuluttajalle että elinkeinonharjoittajalle, jotka voivat välttää suuret oikeudenkäyntikulut ja pitkät tuomioistuinkäsittelyt.

Miten käynnistän vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn?

Ota yhteys alla mainittuun paikalliseen riidanratkaisuelimeen BSH:lle kohdistuvissa vaatimuksissasi, jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla. Riidanratkaisuelin voi antaa tarkempia tietoja menettelystään ja vastata kysymyksiin, joita sinulla on tästä prosessista.

Kuluttajariitalautakunta*
PL 306
00531 HELSINKI
www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan ( www.kuluttajaneuvonta.fi ).

*Tämä vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin on merkitty kansalliseen rekisteriin hyväksytyistä riidanratkaisuelimistä; se täyttää vaatimukset, jotka on esitetty 21 päivänä toukokuuta 2013 kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/11/EU, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Napsauta tästä siirtyäksesi Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun sivustolle.