Korzystanie z cookies

Nasza strona internetowa korzysta z cookies (ciasteczek), dzięki którym możesz dokonywać zakupów lub umówić wizytę serwisanta w trybie online. Cookies umożliwiają nam równoległe zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu usprawniania działania strony. Aby zaakceptować cookies, kliknij na przycisk Akceptuję, ewentualnie sięgnij po bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z cookies oraz sposobu zarządzania ustawieniami użytkownika.

 

Kontakt w sprawie informacji o produkcie

Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
Wpisz ulicę
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
Wprowadź numer domu
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
Brak miasta/miejscowości
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
Nieprawidłowy format kodu pocztowego (xx-xxx)
Nieprawidłowy format kodu pocztowego (xx-xxx)
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
Numer telefonu jest polem obowiązkowym
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać informacje o oferowanych przez nas produktach i usługach (informacje handlowe) w formie elektronicznej (np. przez e-mail, sms) lub chcieliby Państwo, abyśmy mogli się kontaktować z Państwem, aby przekazywać takie informacje telefonicznie, bardzo prosimy o wyrażenie na to poniższych zgód, zgodnie z Państwa preferencjami. Udzielenie żadnej z poniższych zgód nie jest konieczne do wzięcia przez Państwa udziału w działaniach, w związku z którymi wypełniają Państwo ten formularz.

Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
 
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
 
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
 

Powyższe zgody można wycofać w każdym czasie, poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj.: Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub na adres: Data-Protection-PL@bshg.com. Wycofanie zgody będzie miało skutek w odniesieniu do komunikatów przyszłych, nie zaś komunikatów marketingowych wysyłanych przed wycofaniem zgody.[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych oraz w celu profilowania - do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

[Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do dnia wejścia w Polsce w życie przepisów wprowadzających RODO - do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zaś po wejściu w życie przepisów wprowadzających RODO - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

[Dane kontaktowe] Jeżeli będą Państwo chcieli zrealizować swoje prawa w odniesieniu do danych osobowych prosimy o wypełnienie formularza pod adresem https://datarequest.bsh-group.com/pl/form?c=pl. Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection-PL@bshg.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Wycofania (odwołania) zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonać w każdym czasie poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj.: Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub na adres: Data-Protection-PL@bshg.com

[Odbiorcy danych] Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji oraz sądy.

Przesuń strzałkę w prawo, aby kontynuować
&nbsp
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
[global.common.msg.errorconfirm]
 
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe