Warunki sprzedaży i dostawy

Warunki sprzedaży i dostawy

To jest przykładowy szablon zawartości lokalnej. Wszystkie teksty należy przystosować do warunków lokalnych.

To jest przykładowy szablon zawartości lokalnej. Wszystkie teksty należy przystosować do warunków lokalnych.

To jest przykładowy szablon zawartości lokalnej. Wszystkie teksty należy przystosować do warunków lokalnych.

1. Warunki ogólne

2. Dostawy

3. Ceny/wysyłka

4. Warunki płatności — zachowanie tytułu

5. Reklamacje/powiadomienie o usterkach

6. Gwarancja

7. Pozostały zakres odpowiedzialności

8. Program promocyjny dla konsumentów

9. Sąd właściwy