Gebruik van cookies

Beste bezoeker, hiermee vragen wij toestemming cookies te plaatsen op jouw computer. Daarmee ondersteun je ons om de meest optimale gebruikservaring van onze website te kunnen garanderen. Sta ons toe om cookies te gebruiken. Indien je niet accepteert, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet functioneren. Je kan uiteraard altijd jouw instellingen aanpassen.

Instellingen cookies
Je kunt in jouw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor jou zijn.

Boek eenvoudig een reparatie met Siemens Service

Serviceaanvraag voor Siemens huishoudapparaten

Siemens biedt reparatiediensten voor alle Siemens huishoudapparaten. Reparatie nodig van jouw wasmachine of koffiezetapparaat? Siemens Service staat voor je klaar.

Begin met maken reparatie afspraak

Siemens Service biedt snelle, deskundige hulp voor reparatie, controle en onderhoud van al je Siemens apparaten. Siemens Service is telefonisch en online bereikbaar. Klik op het tabblad 'Nu boeken' voor onze contactgegevens of om de online boeking van daaruit te starten. Klik op 'Reparatieprijzen' voor informatie over reparatieprijzen. Als je niet zeker weet of je apparaat onder de garantie valt, controleer dan het tabblad 'Garantievoorwaarden'. Voor voorwaarden voor het boeken van reparaties klik je op 'Reparatievoorwaarden'.

Reparatievoorwaarden Huishoudapparatuur

De hieronder staande voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op reparaties van huishoudelijke apparaten waarvoor reparatie bij de consument thuis plaatsvindt. Deze reparatievoorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met de gezamenlijke fabrikanten en importeurs van huishoudelijke apparaten, verenigd in de Vlehan (Vereniging Leveranciers van Huishoud Apparaten Nederland). Vlehan-leden hebben zich verbonden tenminste de Vlehan reparatievoorwaarden toe te passen.

Artikel 1
Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen vijf werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.

Artikel 2

  • a. Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
  • b. Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren apparaat, indien redelijkerwijs mogelijk, worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd dan wel van een vooraf vastgesteld tarief.

Artikel 3
Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.

Artikel 4
De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het apparaat in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:

  • a. direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door BSH Customer Service of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
  • b. een herhalingsbezoek zal als regel binnen vijf werkdagen na de melding plaatsvinden.
  • c. voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijdtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.


Artikel 5
De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota door middel van een éénmalige machtiging plaats te vinden.

Artikel 6
Als je apparaat moet worden gerepareerd, of onderhoud of een inspectie nodig heeft, biedt Siemens Service snelle, deskundige hulp. Met daarbij minimaal een jaar garantie op de vervangen onderdelen en tot 2 jaar garantie op de reparatie.

Artikel 7
Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet kan worden verwacht, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk apparaat worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per apparaat te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.

Artikel 8
Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.

Artikel 9
Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een apparaat daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, dan wel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten ter zake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd door BSH Customer Service geautoriseerde technici en met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschiften gegarandeerde onderdelen.

Uitgave: 04.2013

Innovatie door Siemens huishoudapparaten

Innovatie

Sommige technologische doorbraken zijn zo intuïtief dat ze je huis transformeren. De mogelijkheden die onze apparaten bieden maken het huishouden makkelijker en inspireren een nieuwe manier van leven. Met de productinnovaties van Siemens haal je vandaag al de toekomst in huis.

Laat je inspireren door onze Siemens blog

Laat je inspireren

Door de mooiste architectuur, verhalen van ambitieuze ondernemers en interieurideeën. Ontdek hoe je tijd bespaart in het huishouden en hoe intelligente technologie je leven makkelijker maakt. Van vernieuwende keukentrends tot tips voor efficiënt thuiswerken: je leest het op de Siemens blog.

Siemens Service

Siemens Service

Ontdek eindeloze manieren om alles uit je huishoudelijke apparaat van Siemens te halen via Siemens Service. Het Siemens Online Support Center biedt een groot aantal opties waarmee jij de best mogelijke ondersteuning krijgt.